Колко пари на заем мога да получа от Вивус

Все повече хора, намиращи се в трудоспособна възраст, са привлечени от най-бързо популяризиращите се видове кредитиране. Събуждайки интереса в гражданите, този вид заеми се оказват оръжие, спомагащо за безпроблемно протичане на финансовото ежедневие.

Разбира се, преди да се възползвате от услугите на дадена небанкова организация, то вие се нуждаете от отговори на редица въпроси, отправени към служители на съответното дружество. Ние от Вивус имаме практиката да посочваме предварително на кредитоискателите сумата, която ще им бъде отпусната, придружена от лихвен калкулатор, изчисляващ крайната стойност на дълга, който трябва да се погаси.

Средства, погасяващи малки препятствия от финансов характер

Повечето кредитни дружества отпускат средства, достатъчни за ремонт на телевизора у дома, повреда на автомобила или закъсняла работна заплата. В повечето случаи, размерът на бързите кредити е сравнително ограничен. Не е случаен фактът, че другото наименование, под които са разпространени, е микро кредит.

Какъв е размерът на заемите, които Вивус ни отпуска?

какъв е максималният размер заем от ВивусДнес вие имате възможността да изтеглите първи заем от Вивус с 0 % лихви и 0 лева такси. Сумата за първи заем е с максимален праг до 400 лева и за срок на погасяване до 30 календарни дни. Ако се нуждаете от повече финансови средства, то ще можете да ги получите при теглене на следващи заеми от Вивус.

А има ли минимален праг?

Vivus, както повечето кредитни институции, е изградила политиката си върху стриктно и непоколебимо разрушими правила и условия, длъжни да се спазват от всички кредитоискатели, без да се взима под внимание техния социален статус. Минималният праг на заема, който ви отпуска компанията лидер сред микро кредитите в България, е на стойност от 50 лева.

А има ли максимален праг?

Голям е процентът на фирмите, имащи доста нисък таван за бърз кредит. В повечето случай той е в рамките минимална работна заплата. Изключение прави Вивус, предоставяйки средства до 1000 лева, с помощта на които бихте могли не само да се справите с малките препятствия от финансов характер, но и да разрешите далеч по-заплетена ситуация, обвързана със солиден разход на парични средства. Ако фирма отпуска заем до 1000 или 2000 лева, понякога това е свързано с по-голям размер на получаваната работна заплата.

Ако попаднете на фирма, отпускаща заем в размер на 1000 или 2000 лева, разумно би било първо да прецените дали при месечен доход от 500 лева ще успеете да се справите с толкова голям кредит.

Използвайте услугите на едно утвърдено и лицензирано дружество, каквито сме ние от Вивус, за временно разрешаване на появила се финансова пукнатина в месечния ви бюджет. Не забравяйте, че бързите кредити, независимо каква сума са склонни да ви отпуснат, са краткосрочно справяне с проблемите.