Издигнат български флаг на Деня на народните будители

1 ноември – Ден на народните будители

1 ноември е Ден на народните будители. Това е празник, на който почитаме българските просветители, революционери, борци за народното освобождение, книжовници и свети будители. На този ден почитаме хората, които са съхранили духовните ценности и морала на нацията ни през вековете. Почитаме хората, спомогнали за възраждането на националния дух и стремежа към книжовност и образование.

Причина за появяването на празника на народните будители

По време на османското робство, за да тръгне националноосвободителното движение по българските земи, много важна роля играе духовното просвещение на българския народ. С единство, силен дух и поведени от нашите просветители и будители, в крайна сметка Освобождението е налице. Във вече освободена България всички – от обикновения човек до най-големите интелектуалци – осъзнават подвига на революционери и възрожденци относно повеждането на борбата за свободата ни. Навсякъде в страната ни искат да отдадат признателност към народните будители. Навсякъде искат да почетат делото им. Затова на много места кръщават улици, училища и читалища на тяхно име. Така те искрено отдават своята почит към великите български просветители и герои. А за първи път Денят на народните будители се отбелязва в Пловдив през 1909 г. на провеждащ се там фестивал.

Официално утвърждаване на 1 ноември като Ден на народните будители

Първото честване е през 1909 г., но официално в календара Денят на народните будители се появява като празник през 1922 г. Това е исторически момент, тъй като тогава нацията ни е обезкуражена, плащаме жестоки репарации, а кризата е била съвсем ясна и всичко това – заради поражението през Първата световна война. Бил е момент, в който определено сме се нуждаели от нещо, което да ни накара да се „събудим“ отново.

Тогава на власт е било правителството на Александър Стамболийски. Един от министрите му – Стоян Омарчевски, заедно с група интелектуалци – внася предложение в Министерския съвет 1 ноември – денят на св. Йоан Рилски (по Грегорианския календар) – да бъде определен за Ден на българските народни будители. Предложението именно денят на св. Йоан Рилски да бъде избран за този празник идва от това, че той е бил всепризнат патрон на будителството в България. Бил е почитан като небесен покровител на българския народ и държава, а в народната памет е останал като образец за себеотдаване, безсребърничество и любов към ближния и Отечеството. Бил е символ на пробуждането на ценностите и развитието на българския дух. А както и Омарчевски е казал тогава: „…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало…“.

През 1923 г. цар Борис III издава и указ. С него 1 ноември е обявен за общонационален празник на заслужилите българи.

Идея и мотиви за празника

Самата идея за честването на Ден на народните будители пък била подсказана на Омарчевски от писмо на обикновен български селянин. В това писмо пишело, че трябва да отдаваме почит на големите българи, които са ни направили народ – Левски, Ботев, Каравелов… Част от написаното относно тези наши национални герои бил текстът „Те са ни спасили и направили народ, тях трябва да почитаме, от тях само ще се научим как да се оправяме сега и утре, ако дотрябва…“

В мотивите си за празника, пред Народното събрание, Омарчевски произнася следните думи, които ни подсказват за кои българи трябва да си спомняме не само на 1 ноември, а колкото се може по-често: „Когато е обезверен и объркан в духовните си ценности, българският народ търси упование и надежда в своето минало, във всички ония морални и културни качества, които носи в душата си… Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители. Те са малките и големите, знайните и незнайните, които не са оставили никога народните идеали да бъдат помрачени, надеждата и вярата за тяхното постижение да угаснат. Те са най-верните изразители на спонтанната воля на българския народ към безкористно и всестранно развитие, самоопределение и утвърждение като културна сила. Те са живата и вечна връзка между миналото, настоящето и бъдещето, те са безсмъртната гаранция, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще оцелее.“

Временна отмяна на честването на празника

През 1945 г. честването на Деня на народните будители е било преустановено заради комунистическия режим. Целият период на тоталитарно управление на България се характеризира с налагане на обществена пропаганда и цензура. По този начин комунистическата власт се е опитвала да омаловажи приноса и значимостта за развитието на историята и културата на България, дошли от будителите. Въпреки това на много места в България са продължили да честват празника, макар и неофициално.

След дълго прекъсване през 1992 г. почитането на Деня на народните будители се завръща. Отново се обявява за официален празник, а във всички учебни заведения е неприсъствен ден. Главният „виновник“ за това е проф. д-р Петър Константинов – писател и изключителен родолюбец, председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария“.

От 2002 г. пък пред парадния вход на Президентската администрация се извършва тържествена смяна на караула и се провежда ритуал по издигане на националния трибагреник. В други градове празникът също се отбелязва с тържества.

Честит Ден на народните будители!

Списъкът на народните будители на България е дълъг. От вече изброените Св. Йоан Рилски, Васил Левски, Христо Ботев и Любен Каравелов през Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, братя Миладинови, стигайки до Иван Вазов, Георги Раковски, Хаджи Димитър, Добри Чинтулов. А списъкът с велики български просветители изобщо не свършва дотук. Той е изключително обширен и ние трябва да сме благодарни, че тези хора са успели да ни запазят като нация. Трябва да сме благодарни, че са ни повели в трудните моменти, за да успеем да просъществуваме и до днес.

Единствено почитайки великото дело на тези големи българи, отдавайки им заслужената почит и поддържайки пламъка на нашата велика история, ще можем да го предадем на бъдещите поколения. Ще можем да запазим този пламък жив завинаги. Ще можем да се осланяме на силата и величието на тези велики родолюбци и да го прилагаме в ежедневието си. Честит празник! Честит Ден на народните будители! Честито, българи!