За да ти предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване, ние използваме „бисквитки“ на нашия сайт. Ако продължиш, без да промениш настройките си, ние ще приемем, че си съгласен с употребата на „бисквитки“ на този сайт. Ако искаш, можеш да промениш твоите настройки на „бисквитките“ по всяко време.
Научи повече

Защита на личните данни

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.

Data Certificate

Как Vivus.bg пази вашите лични данни?

"4финанс" ЕООД, с адрес и седалище на управление гр. София 1700, ул. Никола Габровски No. 79, ет.2, е регистриран Администратор на лични данни към Комисията за Защита на Личните Данни.

Дружеството е приело вътрешни правила осигуряващи сигурността на личните данни на всички свои клиенти.

Като администратор "4финанс" ЕООД спазва строги правила и етични принципи при обработване на данните. Ние имаме задължението да обработваме личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на Закона за Защита на Личните Данни, а именно:

- Ние обработваме личните Ви данни законосъобразно и добросъвестно;

- Ние събираме личните Ви данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработваме допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

- Ние поддържаме личните Ви данни във вид, който позволява да Ви идентифицираме за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които данните са ни нужни.

1. Информация, която ни е нужна, за да изготвим договора за кредит

· Име, презиме, фамилия

· E-mail адрес

· Мобилен номер

· ЕГН

· Номер на лична карта

· Дата на издаване на личната карта

· Лична банкова сметка

· Адрес по лична карта

· Адрес по местожителство

Информацията се събира при попълване на формата за искане за кредит, достъпна на страницата www.vivus.bg

2. Използване на събраните лични данни

За да Ви идентифицираме - да проверим личността Ви и да извършим проверки за кредитна информация в наличните бази данни;

За да засичаме опити за измами с лични данни, опити за извършване на дейности за изпиране на пари или други криминални дейности;

За да се свържем с Вас;

Може да използваме данните, които Вие ни предоставяте, или да позволим на трети страни да го направят, за да Ви уведомяваме за наши услуги и промоции. Може да се свързваме с Вас само при условие, че сте се съгласили да получавате информация за продуктите ни. Ако не желаете да получавате информация за услугите ни, можете да го заявите по време на процеса на регистрация, или да кликнете на линка'За отписване', който е част от всеки наш информационен имейл, както и може да го направите от Вашия профил -> Промяна на настройки.

За да осигурим събиране на вземанията

3. Опазване на информацията

· Ние извършваме действия за да осигурим защита на личните Ви данни.

· За да осигурим безопасност на данните Ви, ние използваме единствено безопасни бази.

· Все пак трябва да знаете, че електронното пренасяне на лични данни никога не може да бъде напълно сигурно. Това, което ние можем да Ви обещаем е, че ние полагаме всички усилия да Ви защитим.

4. Използване на бисквитки

В старанието си да Ви предложим един лесен и интуитивен начин за използване на Vivus.bg, използваме бисквитки, за съхраняване на информация на Вашия компютър. С използването на сайта Vivus.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна.

Бисквитките не съдържат никаква информация за идентифициране на потребителя и не служат на обработката на лични данни. Данните, събрани с помощта на бисквитките са чисто статистически и се отнасят до дейността на уебсайта www.vivus.bg. Бисквитките не са програма и не може да съдържат вируси, както и не засягат начина, предвиден за изпълнение, експлоатация, компютърна конфигурация и софтуер, инсталиран на Вашия компютър, което ги прави напълно безопасни.


Ние използваме бисквитки със следните цели:
· Vivus.bg използва ремаркетинг с платформата на Google AdWords, за да рекламира онлайн. Това включва използването на трети страни, включително Google, за да Ви се показват реклами след посещение на нашия сайт. Това може да бъде под формата на реклама в страницата на Google Search или в дисплейната мрежа на Google. Ние и доставчици трети страни, включително Google, съвместно използваме собствени бисквитки (като тази на Google Анализ) и бисквитки на трети страни (като тази на DoubleClick), за да отчитаме как рекламните ни импресии, други употреби на рекламните услуги и взаимодействията с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на сайта ни. Ако искате да настроите начина, по който Google Ви показва реклами, можете да го направите чрез страницата с настройките за реклами, и ако желаете можете да спрете рекламата на база интереси от настройките.
· Vivus.bg използва ремаркетинг с платформата на Facebook, за да рекламира онлайн. Това включва използването на данни от нас и от трети страни, включително Facebook, за да Ви се показват реклами след посещение или интеракция с нашия сайт. Това може да бъде под формата на реклама в платформата на Facebook. Ние и доставчици трети страни, включително Facebook, съвместно използваме бисквитки, за да отчитаме как рекламните ни импресии, други употреби на рекламните услуги и взаимодействията с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на сайта ни. Ако искате да се откажете от опцията на Facebook да Ви показва реклама на база интереси, можете да го направите чрез този линк.
· Vivus.bg използва инструментите за проследяване на реализациите на Google AdWords и Facebook, за оптимизиране на нашите рекламни инструменти. Използването на тези инструменти ни позволяват да отчитаме как рекламните ни услуги и взаимодействията с тях са свързани с реализациите на сайта ни.
· Vivus.bg използва бисквитки с платформата на Google Анализ, за събиране на демографски и базирани на интереси статистически данни, като отчетите (отчетите за ефективността по демографски признак и интереси) са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител. Тези статистики се използват с цел оптимизиране и насочване на нашите рекламни услуги към определени групи, и с цел оптимизиране съдържанието на нашия сайт. Посетителите могат да се откажат от Google Анализ за дисплейно рекламиране и да персонализират рекламите в дисплейната мрежа на Google чрез страницата с настройки на рекламите.
· Бисквитките на Google Анализ ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват уеб сайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. Информацията, събрана от бисквитките на Google Анализ на нашия уеб сайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. Ако искате да се откажете от бисквитки от Google Анализ, можете да го направите от тук.
· За подобряване на потребителския опит – например за запомняме на посещавани страници с цел по-бързото им зареждане

5. Възраст

За да кандидатствате за кредит трябва да сте на възраст между 19 и 65 години.

6. Въпроси, запитвания, препоръки

Ако искате да получите допълнителна информация относно защитата на личните Ви данни, можете да се свържете с нас като изпратите запитване на info@vivus.bg или се свържете с нас на телефон 0700 450 10 или *4000