Обратно
21.7.2021

Кредит без поръчител – възможно ли е да се вземе и как?

Автор:
Vivus.bg

Кредит без поръчител невинаги е възможно да бъде изтеглен, тъй като различните кредитни компании имат различни условия. Съответно някои изискват задължително наличието на поръчител, други – не.

Какво представлява условието да осигуриш поръчител и защо не навсякъде може да се изтегли кредит без поръчител?

Най-общо осигуряването на поръчител означава да се подсигури още един човек от страна на кредитополучателя, който да покрие задължението му в случай на невъзможност за погасяване. Поръчителят реално е страна по договора за кредит, която страна поема задължението пред кредитора да отговаря напълно или частично за изпълнението на задълженията на длъжника. При съответно неизпълнение от страна на кредитополучателя поръчителят носи солидарна с длъжника отговорност пред кредитора. Поръчители могат да бъдат физически лица, роднини или приятели.

Договор за поръчителство задължително се сключва в писмена форма. Той е едно цяло с договора за кредит. Това означава, че стане ли човек поръчител, той трябва да е наясно с факта, че може да му се наложи сам да плати част или цялото задължение на длъжника. Кредитната компания има право да съди поръчителя и да си търси парите от него, ако длъжникът не е способен да плати. Реално договорът за поръчителство обикновено носи повече рискове, отколкото ползи за поръчителя.

Какво реално е кредит без поръчител до заплата?

Кредит до заплата без поръчител е вид финансов продукт, който се предлага най-вече от компаниите за бързи заеми. При него кандидатстването е самостоятелно и само и единствено от ваше име. Не намесвате близки и роднини по никакъв начин. Отговорността за тегленето и погасяването е единствено върху вас. При тегленето на заем без поръчители има няколко основни особености:

 • На първо място е максималната сума. Тя обикновено може да бъде до 1000 лв. Като според съответната компания лимитът е възможно да бъде или по-нисък или по-висок.
 • Минималната стойност също варира, като най-ниските нива са 50 лв.
 • Срокът за погасяване обикновено е от 5 до 30 дни. Клиентът сам избира колко точно дни иска да има за връщането на заема. За да бъдете сигурни, че ще погасите взетия заем, си оставете един-два дни в резерв. Така ще сте по-спокойни за крайния срок, дори да сте напълно убедени, че ще получите своята заплата на 5-то число. Падежът винаги е на предварително определената дата. До нея трябва да се внесе цялата сума и да се погаси задължението. Важно е добре да пресметнете колко пари ви трябват и да ги разпределите точно за периода.
 • Повечето от компаниите, опериращи в сектора на бързите кредити без излишна документация, имат на сайта си калкулатор. С негова помощ може лесно да се пресметне каква би била лихвата и общата сума за връщане. Наличието на такъв калкулатор и възможността да бъде видяна каква ще е дължимата сума са предпоставки за прозрачност на условията, които се предлагат за съответния кредит без излишна документация и без поръчител от съответната компания.

И още малко особености при тегленето на кредит без поръчител

При одобрение на заявката ви можете да получите парите си по различни начини. Имате възможност те да бъдат преведени по личната ви банкова сметка. Могат да бъдат преведени и на касите на операторите за комунални плащания (EasyPay). Погасяването на сумата става по същите канали – по банков път или на каса на EasyPay. А често има и опция за плащане през Cashterminal.

Разбира се, задължително е и да си направите сметката, че следващата ви заплата ще бъде с минус изтеглената сума. Все пак ще трябва да използвате част от нея за погасяването на взетия заем без нужда от поръчител.

Много важно е да се обърне внимание на промоционалните условия, ако има такива. Много от фирмите предлагат безлихвени заеми без поръчители за срок от например 30 дни. Това означава, че ако изтеглите 200 лв. при тези условия и върнете сумата на определената дата, тя пак ще бъде 200 лв. Най-често промоционалните опции са валидни за нови клиенти, които вземат първи кредит. Така че обръщайте внимание и на тези детайли.

Как се появява възможността за теглене на кредит без поръчител?

В началото на новия век осигуряването на поръчители за потребителски кредити не бе толкова голям проблем. Нестабилността в икономически план и сривът в доверието между хората като социални същества обаче неизменно промениха тази ситуация. Днес е все по-трудно да открием хора, които са склонни да бъдат поръчители при теглене на потребителски кредит именно поради посочените по-горе причини.

Алтернативата, която някои фирми за бързи заеми, включително и Vivus.bg, предлагат обаче, е именно възможността за получаване на потребителски кредит без поръчители. По този начин не ви се налага да зависите от други хора. Така разчитате напълно и изцяло на себе си за разглеждането и получаването на нужния ви заем.

Как може да се кандидатства за кредити без поръчители?

Има различни опции за това:

 • В офис на избраната от вас небанкова финансова институция

На българския пазар в момента има богато разнообразие на изгодни оферти за кредити без поръчители. Небанкови институции и дори и банки предлагат различни продукти с различни възможности за избор на сума и срок за връщане и с разнообразни условия.

 • Кредит без поръчител по телефона

На цената на един градски разговор имате възможност да получите цялата информация, от която се нуждаете. Можете да вземете най-доброто решение относно избора на оферта и съответно да заявите кредит без поръчител.

 • Онлайн

Можете да получите необходимата ви сума, без дори да ставате от леглото. Трябва просто да отворите сайта на избраната от вас институция и да попълните заявката си в него. Във Vivus предлагаме именно онлайн кандидатстване, тъй като всичко при него е наистина максимално опростено и лесно.

Какви документи са нужни за кандидатстване за теглене на кредит до заплата без поръчител?

Подобно на другите продукти на фирмите за бързо кредитиране и при кредит до заплата без поръчител процедурата е максимално улеснена. Какво е необходимо, за да кандидатствате?

 • Пълнолетие и българско гражданство

Необходимо е да сте пълнолетни, за да можете да попълните заявка за бърз заем без нужда от поръчител. Някои компании имат изисквания кандидатите да са дори по-възрастни (да имат навършени 19 или 21 г.). Обикновено кредит без поръчител може да се отпуска само на български граждани. Но е възможно да се отпуска и на чужденци, притежаващи съответните документи за пребиваване в България. На лица, поставени под запрещение, не се отпускат заеми.

 • Валидни документи за самоличност

Най-вече тук става дума за лична карта. Данните ви трябва да бъдат актуални. Ако попълвате онлайн заявление за кредит до заплата, проверете няколко пъти всичко – имена, ЕГН, адрес, номер на личната карта.

 • Нужен ли е трудов договор?

За кредит, който се отпуска до заплата, обикновено се счита, че имате постоянна заетост и получавате задължително регулярни месечни плащания на определена дата. При някои компании това не е задължително, но е редно да имате регулярни месечни доходи. Най-малкото – за лична сигурност, че ще успеете да се справите с връщането на задължението ви.

 • Добра кредитна история

Вашата кредитна история в Централния кредитен регистър не трябва да поражда съмнения в кредиторите. Те винаги проверяват как сте обслужвали предишните си задължения. Наличието на лоша кредитна история може да бъде непреодолима преграда за много кредитори.

Какви са сроковете за погасяване на заеми без поръчители?

Най-често срокът за погасяване на кредит без поръчител е между 5 и 30 дни, а в зависимост от компанията е възможно да е до 12 месеца. Този срок е определен в зависимост от отпуснатата сума и размера на месечната вноска. Ако периодът на погасяване е по-дълъг, месечните плащания са по-малки. Ако времето е по-дълго, лихвеният процент върху заема, който сте изтеглили, най-вероятно ще бъде малко по-висок. Предвид ситуацията, в която се намирате, трябва да решите кой от всичките варианти ви устройва най-много.

Финализиране на сделка за теглене на кредит без поръчител

Възможно ли е предсрочното погасяване на заема?

Да. Можете да погасите взетия бърз заем по всяко време, включително и предсрочно. Компаниите кредитори обикновено гледат на такива кредитополучатели като на надеждни партньори. Затова би трябвало да могат да ви дадат и нов кредит без поръчител, без да ви спъват, ако отново имате нужда от пари (стига да не сте влошили цялостно кредитната си история, разбира се). Освен това в бъдеще бихте могли да получите и други предимства като преференциални лихви и условия.

Какво ще стане при закъсняване с погасяването на кредита?

Просрочването на сроковете, описани в договора, се счита за нарушаване на условията по договора. В резултат се начислява неустойка или наказателна лихва. Заради нея крайната сума, която трябва да върнете, нараства. В допълнение, просрочването се отбелязва в Централния кредитен регистър към БНБ, което ще се отрази негативно на кредитното ви досие. За да си спестите всички тези проблеми, върнете взетия заем в определения срок. Ако смятате, че няма да можете да го върнете навреме, по-добре е да се въздържите да теглите такъв заем.

По какви причини може да не одобрят молбата ви за кредит без поръчител?

Когато подадете молба с необходимата в нея информация, кредитните инспектори в избраната от вас фирма за бързи заеми започват проверки на вашето кредитно състояние. Тяхната цел е да преценят дали с отпускането на заеми на конкретните лица не поемат прекалено висок риск. Тъй като заемът се отпуска без поръчители, няма гарант, който да покрие сумата в случай на проблем.  В същото време трябва да се вземе бързо и адекватно решение по молбата ви. Ето защо понякога компаниите отказват заема на някой, когото преценяват за недостатъчно надежден. В случай на отказ, след време може да се кандидатства отново за същия кредит, след като кредитното състояние на желаещия е подобрено.

Какви са предимствата на тегленето на кредит без поръчител?

Ето ги и тях:

 • Сред приятните аспекти на този вид заеми без поръчители е, че не се налага да попълвате безкрайна документация. Не се налага да се борите със сякаш непреодолимата бюрократична стена, която откривате при кандидатстването за потребителски кредити в банка. Нужна ви е само вашата лична карта.
 • Не може да не споменем и значително по-високите нива на сигурност и скорост, които предоставят небанковите кредитни компании, когато се налага да си осигурите спешно нужните средства. Процедурата е улеснена, а одобрението може да стане до броени минути.
 • Обикновено няма такса за предсрочно погасяване. Възможно е (но не е задължително) да има допълнителни такси,  свързани са с разглеждането на заявката и кредитната оценка, които се правят. Но обикновено няма такса за предсрочно погасяване. Тези такси зависят единствено от компанията кредитор. Силно препоръчваме да се взима информирано решение и да се избират единствено институции, които ни показват как точно ще ни се формира задължението, какво и защо ще се включва в него.
 • Обикновено няма изискване да се доказват доходи при теглене на кредит без поръчител.
 • Обикновено не се изисква трудов договор.
 • Не се ангажират близки, роднини и приятели с финансовите ви затруднения.
 • Можете да подадете своята онлайн заявка по всяко едно време от денонощието през сайта на избраната от вас фирма. Не се бутате по опашки и не губите излишно време и нерви.

Преди да кандидатствате за заеми без поръчители, можете да обсъдите лихвите, крайната дължима сума, срока за погасяване и да обсъдите всички допълнителни въпроси, които ви притесняват. Кредитните консултанти би трябвало да отговорят открито и изчерпателно на всичките ви въпроси. Това е тяхно задължение. А след като сте вече наясно с всичко, можете да пуснете заявката си.

Можете ли да получите кредит без поръчител от Vivus?

Ние, от Vivus, също предлагаме кредити без поръчители. Стараем се да предлагаме възможно най-бързо и лесно кандидатстване. А една от стъпките то да бъде такова, е именно да не е необходимо осигуряването на поръчител. Освен това не са необходими нито трудов договор, нито доказване на доходи.

За да получите своя потребителски кредит до заплата без поръчители, е достатъчно да попълните кратък формуляр на страниците на Vivus.bg. Процесът е бърз, лесен и удобен и става онлайн. За да се прецени финансовото състояние на кандидатстващия, се прави оценка на кредитоспособността му в ЦКР. Отговор се получава до 15 минути след пускането на заявката. При одобрение парите се получават на каса на EasyPay или по лична банкова сметка.

Първият кредит е без никакво оскъпяване. Може да е за суми от 50 до 600 лв. Срокът за връщане, който може да се избере, е от 5 до 30 дни. Това означава, че за първи заем клиентът трябва да върне точно толкова, колкото е взел, в рамките на избрания от него срок.

За какво можем да използваме изтеглен заем без нужда от поръчител?

Получаването на кредит без поръчител и без излишни документи се оказва изключително лесна и опростена форма на високоскоростно финансиране. Чрез нея се гарантира успешното покриване на неотложни разходи от всякакъв характер, включително:

• Битови разходи до получаването на заплата

• Разходи за лечение на член на домакинството

• Разходи за неотложни ремонтни дейности у дома

• Разходи за образование

• Разходи за преквалификация

• Разходи по повреди на автомобила

• И много други

Използването на бързи кредити без поръчители ще ви даде удобна възможност да се справите с надвисналия над главата ви финансов облак. Освен това ще ви бъдат предоставени необходимите ви условия и гъвкавост, от които най-вероятно ще имате нужда.

Още по темата