Обратно
29.6.2023

Кредит без поръчител – възможно ли е да се вземе и как?

Автор:
Vivus.bg

Кредит без поръчител невинаги е възможно да бъде изтеглен, тъй като различните кредитни компании имат различни условия. Някои изискват задължително наличието на поръчител, други – не, а това в България обикновено зависи от сумата, която ще се тегли. Например за суми до 10000 лв това изискване не е често срещано, но пък да попаднете на кредит 20000 без поръчител (кредит за 20 000 лева без гарант) си е почти невъзможно. Нека да разгледаме въпроса по-подробно.

Какво представлява условието да осигуриш поръчител и защо не навсякъде може да се изтегли кредит без поръчител?

Най-общо, осигуряването на поръчител означава да се подсигури още един човек от страна на кредитополучателя, който да покрие задължението му в случай на невъзможност за погасяване. Поръчителят реално е страна по договора за кредит, която страна поема задължението пред кредитора да отговаря напълно или частично за изпълнението на задълженията на длъжника за целия период на договора за кредит. При съответно неизпълнение от страна на кредитополучателя поръчителят носи солидарна с длъжника отговорност пред кредитора. Поръчители за потребителски кредит могат да бъдат физически лица, роднини или приятели.

Договор за поръчителство задължително се сключва в писмена форма. Той е едно цяло с договора за кредит. Това означава, че стане ли човек поръчител, той е необходимо да е наясно с факта, че може да му се наложи сам да плати част или цялото задължение на длъжника. Кредитната компания има право да съди поръчителя и също така да си търси парите от него, ако длъжникът не е способен да плати. Реално договорът за поръчителство обикновено носи повече рискове отколкото ползи за поръчителя. Тоест подписване на договора за поръчителство в никакъв случай не бива да се прави безразсъдно и необмислено.

Какво реално е кредит без поръчител до заплата?

Кредит до заплата без поръчител е вид финансов продукт, който се предлага най-вече от компаниите за бързи заеми. При него кандидатстването е самостоятелно и е само и единствено от ваше име. Не намесвате близки и роднини по никакъв начин. Отговорността за тегленето и погасяването е единствено върху вас. При тегленето на заем без поръчители има няколко основни особености:

 • На първо място е максималната сума. Тя обикновено може да е до 1 000 лева или малко повече. Като според съответната компания лимитът е възможно да бъде или по-нисък или по-висок. Ако се нуждаете от кредит за 200 000 лева например, то шансът за такъв при същите условия е доста по-малък.
 • Минималната стойност също варира, като най-ниските нива са в размер на 50 лв.
 • Срокът за погасяване обикновено е от 5 до 30 дни. Клиентът сам избира колко точно дни иска да има за връщането на заема. С оглед на това да сте сигурни, че ще погасите взетия заем навреме, си оставете един-два дни в резерв. Така ще сте по-спокойни за крайния срок, дори да сте напълно убедени, че ще получите превод на работна заплата на даденото число. Падежът по кредита винаги е на предварително определената дата. До нея е необходимо да се внесе цялата сума, погасявайки се определеният размер на кредита. Важно е добре да пресметнете колко пари ви трябват и как ще ги разпределите точно за периода за ползване на сумата.
 • Повечето от компаниите, опериращи в сектора на бързите кредити без излишна документация, имат на сайта си калкулатор. С негова помощ може лесно да се пресметне каква би била лихвата и общата сума за връщане. Наличието на такъв калкулатор и възможността да се види каква ще е дължимата сума са предпоставки за прозрачност на условията, които се предлагат за съответния кредит без излишна документация и без поръчител от съответната компания. Разбира се, използването на калкулатора е без такса за клиента.

И още малко особености при тегленето на потребителски кредит без поръчител

При одобрение на заявката ви можете да получите парите си по различни начини. Имате възможност те да бъдат преведени по личната ви банкова сметка или на касите на операторите за комунални плащания (EasyPay) в срок от няколко минути. Обратното изплащане на сумата става по същите канали – по банков път или на каса на EasyPay. А често има и опция за плащане през Cashterminal. Това важни както за бързите кредити, така и за популярните потребителски кредити.

Разбира се, задължително е и да си направите сметката, че следващата ви заплата ще бъде с минус изтеглената сума. Все пак ще трябва да използвате част от нея за погасяването на взетия заем без нужда от поръчител. Възможно е да се настрои автоматично теглене от сметката на клиента, ако кредитът е на месечни вноски, тоест има по-дълъг срок на кредита.

Много важно е да се обърне внимание на промоционалните условия, ако има такива. Много от фирмите предлагат безлихвени заеми без поръчители за срок от например 30 дни. Това означава, че ако изтеглите например 200 лева при тези условия и върнете сумата на определената дата, тя пак ще бъде 200 лева. Най-често промоционалните опции са валидни за нови клиенти, които вземат първи кредит. Така че обръщайте внимание и на тези детайли. Естествено, проверявайте и за потенциално наличие на такси за кандидатстване, възможност за предсрочно погасяване на сумата, възможност за намаляване или увеличаване на избраните месечни вноски, както и до какви промени в размера на заема биха довели всички тези допълнителни условия.

Как се появява възможността за теглене на кредит без поръчител?

В началото на новия век осигуряването на поръчители за потребителски кредити не бе толкова голям проблем. Нестабилността в икономически план и сривът в доверието между хората като социални същества обаче неизменно промениха тази ситуация. Днес е все по-трудно да открием хора, които са склонни да бъдат поръчители при теглене на потребителски кредит именно поради посочените по-горе причини. Отливът на търсенето на такива кредити принуди и банките и фирмите, отпускащи кредити, да предпочитат да предлагат кредити срещу превод на работна заплата вместо с поръчител.

Алтернативата, която някои фирми за бързи заеми, включително и Vivus.bg, предлагат обаче, е именно възможността за получаване на потребителски кредит без поръчители. По този начин не ви се налага да зависите от други хора. Така разчитате напълно и изцяло на себе си за разглеждането и получаването на нужния ви заем. Много често условията на кредита не предполагат нито поръчители, нито нужда от доказване на работна заплата. Ако е кредит в размер на няколко хиляди лева, е много възможно да няма дори и месечна такса за поддръжка. При тези заеми общият процент на разходите е нисък.

Как може да се кандидатства за кредити без поръчители?

Има различни опции за това:

 • В офис на избраната от вас небанкова финансова институция

На българския пазар в момента има богато разнообразие на изгодни оферти за кредити с и без поръчители. Небанкови институции и дори и банки предлагат различни продукти с различни възможности за избор на сума и срок за връщане и с разнообразни условия.

 • Кредит без поръчител по телефона

На цената на един градски разговор имате възможност да получите цялата информация, от която се нуждаете. Можете да вземете най-доброто решение относно избора на оферта и съответно да заявите кредит без поръчител, без обезпечение и без еднократна такса за регистрация. Дори само за проучване и допълнителна информация пак следва да получите всичко необходимо, ако се свържете с фирмата по телефона.

 • Онлайн

Можете да получите необходимата ви сума, без дори да ставате от леглото. Трябва просто да отворите сайта на избраната от вас институция, да попълните заявката си в него и сте готови. Във Vivus предлагаме именно онлайн кандидатстване, тъй като всичко при него е наистина максимално опростено и лесно. Няма чакане по опашки в офиси, няма излишно загубено време, няма и нужда от представяне на десетки документи. Всички условия са прозрачни и видими, преди още човек да реши да се регистрира и да кандидатства.

Какви документи са нужни за кандидатстване за теглене на кредит до заплата без поръчител?

Подобно на другите продукти на фирмите за бързо кредитиране и при кредит до заплата без поръчител процедурата е максимално улеснена. Какво е необходимо, за да кандидатствате?

Пълнолетие и българско гражданство

Необходимо е да сте пълнолетни, ако решите да попълвате заявка за бърз заем без нужда от поръчител. Това важи както за бързите кредити, така и за всеки потребителски кредит от банка или от кредитна фирма. Някои компании имат изисквания кандидатите да са дори по-възрастни (да имат навършени 19 или 21 г.). Обикновено кредит без поръчител се отпуска само на български граждани в лева. Но е възможно да се отпуска и на чужденци, притежаващи съответните документи за пребиваване в България.

Дали лицата притежават осигурителен доход - невинаги от значение. Някои лица нямат осигурителен доход, но въпреки това доходите им не са никак ниски и това става база за отпускане на кредит от фирма кредитор.

На лица, поставени под запрещение, не се отпускат заеми - дали за 50 лева или за 1 000 лева, не се отпускат такива.

Валидни документи за самоличност

Тук най-вече става дума за лична карта. Данните ви е необходимо да бъдат актуални. Ако попълвате онлайн заявление за кредит до заплата, проверете няколко пъти всичко – имена, ЕГН, адрес, номер на личната карта. Не може да се ползва чужда лична карта. Също така тя е нужно да е и в срок на валидност по време на кандидатстването на кредита.

Нужен ли е трудов договор?

За кредит, който се отпуска до заплата, обикновено се счита, че имате постоянна заетост и получавате задължително регулярни месечни плащания на определена дата. При някои компании това не е задължително, но е редно да имате регулярни месечни доходи. Най-малкото - за лична сигурност, че ще успеете да се справите с връщането на задължението ви.

Такса за липса на трудов договор не се начислява, но е възможно да ви бъде отпуснат заем с по-висок лихвен процент. По този начин кредитната институция се подсигурява, че щом лицето не получава директно пари по сметка в банката, все пак ще има някакъв превод на вноска. Всеки висок лихвен процент служи за гаранция при ползване на кредит.

Добра кредитна история

Вашата кредитна история в Централния кредитен регистър не трябва да поражда съмнения в кредиторите. Те винаги проверяват как сте обслужвали предишните си задължения. Наличието на лоша кредитна история е възможно да се превърне в непреодолима преграда за много кредитори и дори за получаване на отказ в банката. Банките отказват и издаване на кредитна карта в такива ситуации.

Какви са сроковете за погасяване на заеми без поръчители?

Най-често срокът за погасяване на кредит без поръчител е между 5 и 30 дни, а в зависимост от компанията е възможно да е до 12 месеца. Този срок е определен в зависимост от отпуснатата сума и размера на месечната вноска. Ако периодът на погасяване е по-дълъг, месечните плащания са по-малки. Ако времето е по-дълго, лихвеният процент върху заема, който сте изтеглили, най-вероятно ще бъде малко по-висок. Предвид ситуацията, в която се намирате, е нужно да решите кой от всичките варианти ви устройва най-много.

Финализиране на сделка за теглене на кредит без поръчител

Възможно ли е предсрочното погасяване на заема?

Да. Можете да погасите взетия бърз заем по всяко време, включително и предсрочно. Компаниите кредитори обикновено гледат на такива кредитополучатели като на надеждни партньори. Затова би трябвало да могат да ви дадат кредита и без поръчител, без да ви спъват, ако отново имате нужда от пари (стига да не сте влошили цялостно кредитната си история, разбира се). Освен това в бъдеще бихте могли да получите и други предимства като преференциални лихви, по-добри условия, без плащане на такса за различни неща и т.н.

Какво ще стане при закъсняване с погасяването на кредита?

Просрочването на сроковете, описани в договора, се счита за нарушаване на условията по договора. В резултат се начислява неустойка или наказателна лихва. Заради нея крайната сума, която е необходимо да върнете, нараства. В допълнение, просрочването се отбелязва в Централния кредитен регистър към БНБ, което ще се отрази негативно на кредитното ви досие. За да си спестите всички тези проблеми, върнете взетия кредит с определения срок. Ако смятате, че няма да можете да го върнете навреме, по-добре е да се въздържите да теглите такъв заем.

По какви причини може да не одобрят молбата ви за кредит без поръчител?

Когато подадете молба за кредит с необходимата в нея информация за вас, кредитните инспектори в избраната фирма за бързи заеми започват проверки на вашето кредитно състояние. Тяхната цел е да преценят дали с отпускането на заеми на конкретните лица не поемат прекалено висок риск. Тъй като заемът се отпуска без поръчители, няма гарант, който да покрие сумата на кредита и лихвата в случай на проблем.  В същото време трябва да се вземе бързо и адекватно решение по молбата ви. Ето защо понякога компаниите отказват заема на някой, когото преценяват за недостатъчно надежден. В случай на отказ след време е възможно да се кандидатства отново за същия кредит на банката или на кредитната институция, след като кредитното състояние на желаещия е подобрено.

Какви са предимствата на тегленето на кредит без поръчител?

 • Сред приятните аспекти на този вид заеми без поръчители е, че не се налага да попълвате безкрайна документация на банката. Няма да се налага да се борите със сякаш непреодолимата бюрократична стена, която откривате при кандидатстването за потребителски кредити. Нужна ви е само вашата лична карта, за разлика от процедурата на банката, където ще са ви необходими много повече документи.
 • Не бива да пропуснем да споменем и значително по-високите нива на сигурност и скорост, които предоставят небанковите кредитни компании, когато се налага да си осигурите спешно нужните средства. Процедурата е улеснена, а отговор се получава до броени минути.
 • Обикновено няма такса за предсрочно погасяване. Възможно е (но не е задължително) да има допълнителни такси,  свързани са с разглеждането на заявката и кредитната оценка, които се правят. Но обикновено няма такса за предсрочно погасяване. Тези такси зависят единствено от компанията кредитор. Силно препоръчваме да се взима информирано решение, да се избират единствено институции, които ни показват как точно ще ни се формира задължението, какво и защо ще се включва в него, дали сумата ще се връща в лева и колко ще нараства с удължаване на срока за изплащане.
 • Обикновено няма изискване да се доказват доходи при теглене на кредит без поръчител.
 • Обикновено не се изисква трудов договор.
 • Не се ангажират близки, роднини и приятели с финансовите ви затруднения.
 • Можете да подадете своята онлайн заявка по всяко едно време от денонощието през сайта на избраната от вас фирма. Няма бутане по опашки и не губите излишно време и нерви.

Преди да кандидатствате за заеми без поръчители, можете да обсъдите крайния лихвен процент, дължимата сума по кредита, срока за погасяване и всички допълнителни въпроси, които ви притесняват. Кредитните консултанти би трябвало да отговорят открито и изчерпателно на всичките ви въпроси. Това е тяхно задължение. А след като сте вече наясно с всичко, можете да пуснете заявката си.

Можете ли да получите кредит без поръчител от Vivus?

Ние, от Vivus, също предлагаме кредити без поръчители. Стараем се да предлагаме възможно най-бързо и лесно кандидатстване. А една от стъпките то да е такова, е именно да не е необходимо осигуряването на поръчител. Освен това не са необходими нито трудов договор, нито доказване на доходи.

За да получите своя потребителски кредит до заплата без поръчители, е достатъчно да попълните кратък формуляр на страницата на Vivus.bg. Процесът е бърз, лесен и удобен и става онлайн. За да се прецени финансовото състояние на кандидатстващия, се прави оценка на кредитоспособността му в ЦКР. Отговор се получава до 15 минути след пускането на заявката. При одобрение парите се получават на каса на EasyPay или по лична банкова сметка.

Първият кредит е без никакво оскъпяване, тоест нулев лихвен процент за целия период и без такса за каквото и да е. Той е за суми от 50 до 600 лева. За срок на връщане можете да изберете от 5 до 30 дни. Това означава, че за първи заем клиентът трябва да върне точно толкова, колкото е взел, в рамките на избрания от него срок.

За какво можем да използваме изтеглен заем без нужда от поръчител?

Получаването на кредит без поръчител и без излишни документи е в графата "Лесни задачи". То е опростена форма на високоскоростно финансиране. Чрез него се гарантира успешното покриване на неотложни разходи от всякакъв характер, включително:

• Битови разходи до получаването на заплата;

• Разходи за лечение на член на домакинството;

• Разходи за неотложни ремонтни дейности у дома;

• Разходи за образование;

• Разходи за преквалификация;

• Разходи по повреди на автомобила;

• И много други.

Използването на бързи кредити без поръчители ще ви даде удобна възможност да се справите с надвисналия над главата ви финансов облак. Освен това ще ви бъдат предоставени необходимите ви условия и гъвкавост, от които най-вероятно ще имате нужда. За сравнение, в банката всичко това би ви отнело доста повече време и усилия.

Още по темата