За да вземеш тази сума трябва вече да си регистриран. Моля, влез в профила си.
Неправилен email или парола
Телефон за връзка
0700 45 010
02 439 1602
E-mail
чат на живо

започни разговор
Научете повече!
Ние сме водещ онлайн кредитор в Европа с над 8 500 000 отпуснати кредита.
>
Защо онлайн заем от нас

Кредит без поръчители!

Бърз кредит до 15 минути!

Индивидуални решения!

Прозрачни условия!

Кандидатствате онлайн!


Връзка с нас
Телефони за връзка:
0700 45 010
02 439 1602
Работно време
работни дни
08:00–20:00
почивни дни и официални празници 10:00–17:00

Vivus е търговска марка на "4финанс" ЕООД. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, Раайон Студентски, ул. "Никола Габровски" No. 79, ет.2, с ЕИК 202393458 и предмет на дейност: отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Дружеството е вписано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка, под номер BGR00313. Българска народна банка е държавният орган, осъществяващ надзор на дейността на финансовите институции и е с адрес: гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1. "4финанс" ЕООД е регистриран Администратор на лични данни към водения от Комисията за защита на личните данни Регистър под номер 371033. Комисията за защита на потребителите е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите и осъществяащ административен контрол, включително и върху дейността на финансовите институции. За защита на правата и интересите си, потребителите могат да подават сигнали и жалби до комисията на следния адрес: гр. София, пл. „Славейков” 4A, етажи 3, 4 и 6.

Общите условия на "4финанс" ЕООД важат за всички кредити. Всяка кандидатура преминава оценка на риска спрямо вътрешните правила на дружеството.

Финансов пример за кредит от Vivus. Вземате кредит на стойност 200 лева със срок на договора 30 дни. При лихва от 3,36 лева за всеки 100 лева, лихвите за посочения период и сума са в размер на 6,73 лева. Общата сума за връщане е 206,73 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.6%. При нас няма скрити такси – не изискваме такса за кандидатстване за кредит, нито такси за паричните преводи.

Клиентите, избрали опцията за удължаване срока на кредита, също са обект на оценка на кредитоспособност. При тази услуга се начислява такса за периода на удължаване, която заплащате предварително и в пълен размер. Таксата не се включва към главницата на Вашия кредит.

Закъснели или неизвършени плащания. При неизплащане на кредита Ви се начисляват наказателни лихви. Неизплатените задължения влошават Вашата кредитна история в Централния кредитен регистър на Българска народна банка. Влошената кредитна история води до ограничаване на достъпа до потребителски, ипотечни, кредитни или лизингови продукти в бъдеще. Историята в Централния кредитен регистър се пази в срок от 5 години. При неспазване на задълженията по договора за кредит следва да се начислява наказателна лихва в размер, определен в общите условия на кредита и законовата рамка. Ако не можем да се свържем с Вас, ще изпратим писмо на Вашия личен адрес. Всички разходи за подготовка, изготвяне и изпращане на писмото ще бъдат прехвърлени към Вас.

Vivus напомня да обмислите внимателно финансовото си положение преди да кандидатствате за кредит. Ако имате нужда от съвет, нашите специалисти от отдел "Обслужване на клиенти" ще се радват да Ви помогнат. Можете да се свържете с нас на телефон 0700 45 010.

SEO oптимизация от IdeaМax