Начини за подаване на жалба

1. Подаване на жалба към „ВИВУС.БГ“ ЕООД чрез:

Ако изберете да подадете своята жалба чрез имейл или писмо, молим да посочите следните данни,с цел по-бърза и лесна обработка:

След подаване на жалбата, чрез една от горепосочените опции, ние ще я обработим и ще Виизпратим отговор в срок до 7 /седем/ работни дни след регистрирането ѝ при нас. Нашият отговорще получите по един от горепосочените начини за комуникация.При нужда от допълнителна информация, за да обработим Вашия сигнал, ние си запазваме правотода се свържем с Вас.

2. Подаване на жалба към Комисия за защита на потребителите: