Начини за подаване на жалба

1. Подаване на жалба към „ВИВУС.БГ“ ЕООД чрез:

 • Телефонно обаждане на 0700 450 10 или *4000;
 • Имейл до info@vivus.bg;
 • Писмо, адресирано до “ВИВУС.БГ“ ЕООД на следния адрес: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54

Ако изберете да подадете своята жалба чрез имейл или писмо, молим да посочите следните данни с цел по-бърза и лесна обработка:

 • Трите имена на жалбоподателя
 • ЕГН
 • Мобилен телефон
 • Номер на договор за заем
 • Оплаквания на жалбоподателя (опишете всички обстоятелства, свързани с проблема)
 • Искания на жалбоподателя (конкретизирайте какво очаквате или искате от нас да направим)
 • Приложени документи (прилагат се копия на документи, които са свързани с проблема, ако има такива)
 • Дата
 • Подпис (ако подавате жалбата в писмен вид на адреса, посочен по-горе)

След подаване на жалбата чрез една от горепосочените опции, ние ще я обработим и ще Ви изпратим отговор в срок до 7 /седем/ работни дни след регистрирането ѝ при нас. Нашият отговор ще получите по един от горепосочените начини за комуникация. При нужда от допълнителна информация, за да обработим Вашия сигнал, ние си запазваме правото да се свържем с Вас.

2. Подаване на жалба към Комисия за защита на потребителите:

 • По електронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, като изберете и попълните Електронната форма за подаване на жалба/сигнал.
 • Лично, чрез подаването ѝ в удобно за Вас представителство на Комисията за защита на потребителите в страната /адреси на представителствата можете да намерите в следния раздел на страницата на КЗП/.