Мога ли да кандидатствам за допълнителна сума, ако имам активен заем във Vivus.bg?

Да, това е възможно във Vivus.bg. Като наш клиент, имаш право да кандидатстваш за допълнителна сума към твоя активен заем, при условие че не си усвоил целия си кредитен лимит. Тази сума ще бъде добавена към твоя активен кредит и падежната дата на общото задължение няма да се промени.

Влез в своя онлайн профил и провери дали имаш оставаща сума до достигане на твоя кредитен лимит, която можеш да заявиш.