Обратно
14.3.2017

Историята на парите

Автор:
Vivus.bg

Историята на парите е един дълъг разказ, който ние ще съкратим, за да достигне до вас в разбираем вид. Парите, сами по себе си, са нищо. Какво значи това ли? Те най-често са лист хартия с образ на историческа личност. Хората им придават в пъти по-голяма стойност, отколкото е тяхната физическа стойност. Не можем да отречем факта, че тези късове хартия са средство за размяна и животът ни без тях би бил напълно немислим. Парите позволяват на хората да търгуват помежду си и да спестяват средства за мащабни покупки и извършване на значими дела в бъдещето си.

Ако парите не бяха форма на плащане, едва ли щяха да имат каквато и да било стойност. Всеки знае, че те са онова, с което погасяваме задължения и сметки на момента и в бъдеще. В тази статия ще ви разкажем откъде водят своето начало познатите банкноти днес, които всеки от нас мечтае да увеличава непрестанно.

Свят без пари

Стотици години парите са част от живота на хората независимо от това под каква форма. Преди тяхното съществуване, бартерът е бил техният заместител. Бартерът е директна търговия на стоки и понякога на услуги. Парите притежават едно незаменимо свойство, което няма как да пропуснем да ви споменем. Тяхното присъствие във всяка една ситуация, в която се уговаря нещо, ускорява скоростта на реализиране на сделката. Те са, образно казано, трамплин или мотивационно средство да извършим нещо.

През вековете са били използвани вместо валута – размяната на кожи, стоки за бита, храни и други. Дори и днес този вид размяна, или още бартер, съществува в някои точки на света.

Парите не са просто парче хартия

В Европа монетите са били използвани до 1600-ната година. Не е преставало да се секат монети, с които са се извършвали плащанията. С течение на времето банките стартирали процеса на използване на банкноти и така стойността на металните валути постепенно се заличила. Банкнотите се приемали в банките по всяко време. Те можело да бъдат разменяни за злато и сребро в зависимост от стойността им.

За разлика от съвременния свят, в миналото банкнотите се печатали от банките, а не от правителството.

„Пътешествието“ на парите

Международната търговия значително се е увеличила с преминаването на книжните пари на територията на цяла Европа. Създал се е първият валутен пазар, като за целта банките са изкупували валути от останалите държави.

Независимо от напредъка на цяло едно човечество, парите не спират да губят своята стойност. Техният ефект върху постоянния бизнес е траен. Трудно е дори да си представим как би изглеждал животът ни, ако липсваха хартиените късове в него.

Всеки един се стреми да си осигури толкова средства, колкото са му достатъчни, за да живее живота, който иска да живее. За целта би било добре първо да изпитате уважение към тези банкноти и едва след това да се съсредоточите към постигане на своите цели и реализация на плановете.

Дълъг е пътят, изминат от парите. Появили се като бартер в живота на хората, днес те са познати като банкноти с лика на исторически личности и движещи цялата икономика.

Още по темата