Обратно
18.4.2023

Какво е фирмен кредит?

Автор:
Vivus.bg

За да се развива успешно, един бизнес трябва да има възможност по всяко време да получава необходимия капитал. Един от начините да се случи това, е чрез тегленето на фирмени кредити. В противен случай инициативите и плановете ви не биха могли да се разгърнат. За целта е необходимо изготвянето на ефективен план, към който да се придържате. За съжаление, огромна част от новите компании фалират именно заради липсата на достатъчно добре разработен план.

Бизнес кредитът е вид финансиране, което може да помогне на вашата фирма да расте и разширява дейността си. Този вид заем може да ви бъде полезен, независимо дали имате нужда от оборотни средства за закупуване на оборудване или изпълняване на голяма поръчка, или имате нови цели, които искате да изпълните.

Но какво точно представлява бизнес кредитът и какви са вашите опции? На какви условия трябва да отговаря вашата фирма и какво трябва да договорите при тегленето на такъв вид заем? Продължавайте да четете, за да научите повече!

Какви са опциите ви за фирмен кредит, когато става въпрос за бизнес развитие?

Министерствата и правителствените агенции предлагат различни програми и кредити за подпомагане на малкия и среден бизнес. Финансирането може да бъде под формата на целеви кредит или банкови гаранции. Такива програми са организирани и от частни организации, предлагащи микрокредитиране, микрофинансиране и други подобни услуги.

На разположение са и международни програми, които предлагат финансиране на фирми и юридически лица при определени условия. Разбира се, банките и небанковите финансови институции също предлагат фирмени кредити (бизнес кредити), от които собственици или управители на фирми (юридически лица) могат да се възползват, за да разширят дейността си.

Бизнес кредитът може да бъде едно от най-разумните решения, в случай че имате нужда от оборотни средства или финансиране за постигане на нови цели и разширяване дейността на фирмата. Важно е да намерите най-подходящия кредит за вас, който отговаря на оборотните и инвестиционни нужди на компанията ви.

Какви са предизвикателствата пред по-малките предприятия при нужда от фирмен кредит?

Както видяхме по-горе, налични са множество опции за финансиране на юридически лица, повечето от които обаче са по-достъпни най-вече за големите предприятия. Ето защо малките и средни компании се възползват предимно от фирмен заем от други кредитори. Нека разгледаме по-подробно процеса на теглене на такъв кредит.

Какво е необходимо да знаете, преди да изтеглите фирмен кредит?

За да ви бъде отпуснат заем от банка или друг кредитор, е необходимо да изпълните следните условия:

 • Да имате добра кредитна история
 • Да сте с добро образование и опит
 • Да имате установени взаимоотношения с кредитни агенции и банки
 • Да разполагате с разработена стратегия за бизнес развитие, която да съдържа реалистични цели

Също така, някои банки поставят изисквания за годишен оборот. В случай че кандидатствате за отпускане на финансиране по програма, вашият заемодател може да изиска банкови гаранции като условие за одобрение. Те представляват инструмент, който фирмата може да използва, за да демонстрира своята финансова сила и ангажимент за изпълнение на задълженията си. Могат да се издадат различни видове банкови гаранции в зависимост от нуждите на бизнеса.

Какво трябва да знаете, преди да кандидатствате за фирмен кредит?

Ето няколко важни въпроса, които могат да предпазят компанията ви от фалит, ако подходите внимателно към тегленето на фирмени кредити.

Каква сума да изтеглите?

Тъй като трябва да плащате лихва за всеки лев, бъдете изключително детайлни и разпределете до стотинка необходимите средства по предназначение. Обикновено фирмите се сблъскват с проблеми при връщането на кредити заради неправилно пресметната сума, която в повечето случаи е била недостатъчна, както и поради недобре структуриран кредит. Пресметнете размера на годишния оборот на вашата фирма и помислете каква сума можете да си позволите да плащате всеки месец. Грешка е тегленето на многобройни потребителски кредити за инвестиции, тъй като пред кредитополучателя неминуемо изникват проблеми с изплащането им.

От какъв вид кредит имате нужда?

У нас има различни видове бизнес заеми, които са достъпни за предприемачи и предприятия. Те включват кредити за оборотни средства, инвестиционни кредити и специализирани фирмени заеми.

 • Първият вид кредити са подходящи за фирми, които се нуждаят от оборотни средста за финансиране на ежедневни операции като изплащане на заплати или покриване на други оперативни разходи.
 • Инвестиционни заеми се отпускат на предприятия, които имат нужда от средства за закупуване на машини и оборудване или за производството на нови продукти.
 • Специализираните бизнес кредити обикновено се теглят от лица, които искат да стартират нов бизнес. Имайте предвид, че всеки кредитор, било то банка или небанкова финансова институция, предлага различни видове кредити и различни условия. Важно е да откриете най-подходящия заем за оборотни или инвестиционни нужди на вашия бизнес.

Как ще изплащате кредита?

Необходимо е предварително да обмислите дали бизнесът ви е способен да генерира средства за навременното връщане на кредита. Най-добре е да не вземате заем с много големи месечни вноски, защото това може да натовари паричните потоци на вашия бизнес и да затрудни управлението на вашите финанси. Освен това, трябва да сте наясно, че нереалистичните прогнози отблъскват кредитора. Те гледат с добро око на премерените и песимистични прогнози, които потвърждават, че клиентът разбира всички рискове и ги поема, носейки цялата отговорност за връщането на парите в посочения срок. Това определено ще ви даде по-голям шанс да получите желания фирмен кредит.

Имате ли предишни задължения?

Преди да кандидатствате за нов кредит, трябва да изкарате справка за предишните си задължения. При наличието на някакви грешки в информацията, помолете тя да бъде поправена и актуализирана. От изключителна важност е поддържането на добра кредитна история, която доказва способността ви да управлявате добре предоставените ви кредити. В случай че имате проблем в кредитната история, трябва да разясните на кредитора какви са били причините, без да криете подробности. Ако имате действително извинителни причини, е много вероятно кредиторът да се съгласи да ви отпусне кредит.

При наличието на ипотечен кредит, който вече е изплатен, подайте молба до банката да вдигне ипотеката в публичния регистър, тъй като това трябва да се инициира от кредитополучателя.

Готови ли сте да вложите личните си пари в инвестицията?

Кредиторът ще е далеч по-склонен да отпусне желаните фирмени кредити, ако разбере готовността ви да вложите и личните си средства в начинанието. Ако вложите поне 25% от личните си пари, това ще е знак за кредитора, че сте достатъчно мотивирани да контролирате тези средства и тяхната възвръщаемост. В такъв случай кредиторът е склонен да повярва, че едновременно ще се погрижете както за своите, така и за неговите пари и дори може да се съгласи да отпусне бизнес кредит без обезпечение.

Бизнес дама, обмисляща тегленето на фирмен кредит

Какво да договорите при тегленето на бизнес кредит?

Независимо дали теглите фирмен заем от банка или от кредитна институция, съгласна да отпуска кредити за фирми без обезпечение, е изключително важно да уточните всички параметри, свързани с изтегления заем. Тъй като тези условия са договорими, трябва да постигнете консенсус между вас и кредитора. Ето някои от тези параметри, които е необходимо да договорите с него:

 • Дата на дължимото плащане

Изберете дата, която е удобна за вашия бизнес, за да изплащате винаги на нея вноските си.

 • Срок на заема

Срокът на заема е периодът от време, през който кредитът ще бъде изплатен. Колкото по-дълъг е той, толкова по-ниски ще бъдат вашите месечни вноски. Това обаче ще увеличи общите лихвени разходи за целия период на изплащане. Може да успеете да договорите срока на заема и да изберете план, който да отговаря на вашите нужди.

 • Погасителен план за вашия фирмен кредит

Погасителният план до голяма степен влияе на успеха на фирмата ви. За да изберете подходящ погасителен план, трябва да вземете под внимание целта на кредита (дали имате нужда от кредит за оборотни средства или инвестиционни нужди), редовността на паричните потоци и структурата на бизнеса ви. Едно от задължителните условия е паричните постъпления на фирмата да могат да покриват вноските от погасителния план.

Ако бизнесът ви е с тенденция да се разширява през определени сезони, например през лятото, и да се свива в други – заложете това в погасителния план, като предвидите по-голяма част от вноските да се извършват именно през силния сезон.

Необходимо е да се съобразите с възможностите на вашия бизнес при съставянето на погасителен план, ето защо и кредиторът трябва да се съобрази с наличните парични потоци на кредитополучателя.

Кое може да оскъпи кредита?

Независимо дали теглите фирмен кредит от банка или друг кредитор, трябва да сте наясно, че при изплащането му освен лихва дължите и допълнителни такси, които са свързани с подготовката на договора и с администрирането на сделката. Предварително се запознайте с тези допълнителни разходи, които биха могли да включват:

 • Такса за управление
 • Комисионна за ангажимент
 • Такса за предсрочно погасяване
 • Комисионна за предоговаряне
 • Такса за разглеждане на кредита
 • Такси за оценка
 • Такса за консултация и изготвянето на експертизи

Някои от тях са еднократни, но други важат за целия период на кредита като например таксата за управление. Затова при кандидатстване за кредит трябва да имате предвид и тези допълнителни такси, които ще изплащате до края и които трябва да влязат в погасителния план.

За какво може да ви бъде полезен един бизнес кредит?

Бизнес кредитът е инструмент, който може да бъде полезен за различни цели и инвестиционни нужди на вашата компания като например:

 • Разширяване дейността на фирмата. Това може да включва инвестиране в ново оборудване, наемане на допълнителен персонал и т. н.
 • Финансиране на бъдещи проекти/инвестиции. Бизнес кредитите могат да се използват за финансиране на корпоративни проекти или за лансиране на нови продукти или услуги.
 • Закупуване на инвентар. Фирменият заем може да се използва за финансиране на инвестиционни цели като закупуване на специализирано оборудване и техника.
 • Обсужване на текущи плащания. Някои фирми теглят кредити за оборотни средства, за да покрият своите текущи разходи и нужди.

Като цяло бизнес кредитите са подходящи както за по-малки фирми така и за големи предприятия. Те могат да осигурят финансовите ресурси, от които се нуждаете, за да стартирате нов проект и да разширите дейността на бизнеса си. Въпреки това е важно внимателно да обмислите разходите и рисковете, свързани с всеки заем, и да сте сигурни, че имате добре разработен план за генериране на приходи и изплащане на заема във времето.

Какво да направите, ако не получите одобрение за бизнес кредит за финансиране на вашите нужди?

Ако след кандидатстване за бизнес кредит не получите одобрение, не се отчайвайте, а изградете портрет на решителен и упорит бизнесмен или бизнес дама, който/която вярва в начинанието си и един отказ няма да го/я откаже от реализирането му.

Все пак можете да се поинтересувате за причините, поради които ви е отказан нужния фирмен кредит. Те са вашите слаби страни в очите на кредитора. Ще ви е от полза да се запознаете с тях и да се опитате да ги подобрите, преди отново да кандидатствате за бизнес кредит.

Още по темата