Обратно
5.1.2022

Какво е студентски кредит?

Автор:

Студентски кредит представлява финансова помощ, която помага на учащите се да изплатят университетските си такси, както и разходите, свързани с наем на квартира, учебни пособия, учебници и други. Тъй като студентите нямат възможност да получават високи доходи, тези кредити обикновено се предлагат при изгодни условия и нисък лихвен процент. В повечето случаи изплащането на такъв студентски заем започва едва след приключване на обучението.

Какви видове студентски кредит съществуват?

Тук следва да разделим студентските кредити на две категории:

  • Кредити за студенти, предлагани от банки, които са подписали договор с МОН и съответно предлагат тези кредити по всички условия на този договор.
  • Кредити за студенти, предоставяни от независими банки и финансови институции, които не са обвързани с МОН. Те имат собствени условия за студентски кредит, които значително се различават от горните.

Ако решите да се възползвате от студентски заем за обучение от втората група, трябва да знаете, че всяка банка изисква различни такси за отпускането на този заем, чиито цени варират при различните кредитодатели. Такива такси могат да са такса за разглеждане на молбата за студентски кредит, такса за одобрение, такса за поддръжка и обслужване на кредита, както и за предоговаряне на цената му и други. Затова трябва да направите собствено проучване, за да изберете най-изгодния вариант за вас.

Предимства на един студентски кредит

Опцията за взимане на студентски заем е една страхотна възможност, която може да ви даде път, по който да вървите, за да се справите успешно с трудностите в студентския си живот. Този тип заеми ви предлага начин да гарантирате личностното си израстване и стабилността на вашето семейство и близки в дългосрочен план.

Опцията за взимане на студентски кредит е изключително популярна заради многобройните си предимства, които включват:

  • Финансиране на етап от обучението или на целия период на обучение за придобиването на квалификация.
  • Лихвата при този кредит се начислява само върху използваната част, а не върху цялата сума.
  • От този кредит за студенти можете да теглите не само за семестриални такси и закупуване на учебници, но и за издръжка, включваща месечните ви разходи и заплащането на квартира.
  • Гратисен период за изплащане на главницата и лихвата.
  • В допълнение, годишният лихвен процент е фиксиран и е не повече от 7%. Към него не доплащате никакви такси или комисионни, каквито са характерни за останалите видове кредити (при условие че изтеглите кредит от банка, сключила договор с МОН).

Изгодно ли е тегленето на студентски кредит?

Потребителските кредити за обучение станаха възможни след приемането на Закона за кредитиране на студентите в България. Тъй като наемите на жилище в чужд град, разходите за живот и семестриалните такси сумарно съставляват немалка сума, студентите и техните семейства имат възможност да си помогнат през този период чрез студентско кредитиране. Чрез него се дава равен достъп до образованието на студенти от по-бедни семейства. От друга страна, законодателството гарантира прозрачност при кандидатстването, усвояването и погасяването на кредита, така че потребителите да са спокойни и сигурни за парите си.

И все пак много банки отпускат студентски кредити, които не са регулирани от държавата. За да компенсират липсата на държавна гаранция, те либерализират условията за отпускане на такива кредити, с което ги правят още по-примамливи за студентите. При тях обаче студентските кредити се издават с по-висока лихва, по-къс гратисен период и необходимост от обезпечение.

И все пак много студенти предпочитат такива кредити пред държавните студентски заеми, защото с тях могат да платят обучението си в чужбина, докато парите от студентски кредит, отпускан от държава, са предназначени само за ползване в български университети.

За разлика от държавните студентски кредити останалите заеми за студенти може да изискват ипотека (особено при тегленето на по-големи суми). При това може да е необходим и поръчител, а изплащането на задълженията започва, още преди студентите да приключат обучението си.

Студентски кредити за обучение в чужбина

Някои банки и финансови институции предоставят студентски кредити за обучение в чужбина, които помагат на кредитополучателите да си платят семестриалните такси за обучение или да издържат дете, родено по време на обучение. За да се възползвате от такъв заем, трябва да сте записани като студенти или докторанти в университет от страна-членка на Европейския съюз или в Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн или Исландия, да не сте придобивали същата образователна степен преди и да не сте прекъснали обучението си.

Какви са условията за кандидатстване за студентски заем в България?

За да имате право да кандидатствате за такъв кредит, трябва да удостоверите, че сте студент или докторант в български или чуждестранен университет, който е в държава от Европейския съюз.

Горното възрастово ограничение при тегленето на такъв кредит е навършени 35 години. За да имате шанс да получите студентски кредит, е необходимо да се обучавате в редовна форма за придобиването на степените магистър, бакалавър, професионален бакалавър или доктор. Университетът и висшето учебно заведение трябва да функционират по законоустановения ред в държавата. Ако сте прекъснали обучението си или сте отстранени от университета, няма да бъдете одобрени за студентски заем.

Ако в периода на студентските си години ви се роди или осиновите дете, можете да кандидатствате за студентски кредит за издръжка, който се отпуска на единия от родителите.

Надпис "Студентски кредит" в тетрадка

Както вече споменахме, студентското кредитиране не се ограничава само до покриване на семестриалните такси, а може да спомогне в редица други аспекти от живота на един студент. Това позволява да се фокусирате ефективно върху образованието си. Освен за изплащане на семестри най-често този тип кредити се използва за битови разходи на студентите, разходи за квартира, разходи за специализации, семинари и допълнителни обучения, разходи за квалификация и преквалификация.

Какви са сроковете за изплащане на кредита?

Когато гратисният период изтече, можете да изплащате кредита в срок до 10 години. Самият гратисен период се счита за валиден от деня на отпускане на парите до една година след приключване на образованието, считано от датата на защита на дипломната работа или взетия държавен изпит.

Кредит с преференциална лихва

Отличниците в университета имат право да изтеглят преференциален студентски кредит, който е с по-ниска от регламентираната в закона лихва. Такива преференциални студентски кредити се предоставят по време на кампаниите за записване във висшите учебни заведения, когато интересът към подобно студентско кредитиране нараства. Отличниците имат право да се възползват от промоционална фиксирана лихва, без да дължат допълнителни комисионни или такси.

Кои студенти се интересуват от кредитно финансиране?

Направено проучване сред студентите разкрива, че най-голям интерес от тегленето на студентски кредити има сред учащите медицина, които са 18%, следвани от студентите, следващи икономика (10%) и право (5%). Тези, които кандидатстват за кредит за издръжка на дете, са 5%. Най-вече заеми за обучение се теглят от студенти, придобиващи степен бакалавър – 68%.

Още по темата