Какво да направя, в случай че нямам възможност да погася заема си навреме?

На всеки се случва да не успее да планира финансите си. Ние, от Vivus.bg, ти предлагаме опцията да удължиш срока на своя заем с още 30, 14 или 7 дни, като заплатиш съответната такса за удължаване за избрания от теб срок. Таксите за удължаване ще откриеш в своя онлайн профил. Удължавайки срока на своя кредит, той остава в редовност, а ти ще разполагаш с нужното допълнително време, за да погасиш задължението си.

Изключително важно е правилното попълване на платежното нареждане. Задължително е в Основанието за плащане в платежното да запишеш Удължаване + избрания от теб период и ЕГН на титуляра на кредита.

След като направиш плащане, с което да удължиш срока на кредита си, ти ще получиш SMS и имейл с новата падежна дата.