Колко пъти мога да удължавам срока на заема си?

Можеш да удължиш срока на своя заем неограничен брой пъти в рамките на една календарна година.