Обратно
22.6.2022

Как да подобрим шанса си за одобрение за кредит?

Автор:
Vivus.bg

Ако спешно се нуждаете от одобрение за кредит, но от институцията, в която сте кандидатствали, получавате негативен отговор, вероятно бихте искали да разберете какви са причините, довели до тази отказана заявка. Отговорът на този въпрос ще ви позволи да разберете какво трябва да подобрите, за да имате по-големи шансове за одобрение при следващо кандидатстване или ако решите да кандидатствате веднага, но в друга компания.

За да получите кредит по принцип, трябва да отговаряте на определени изисквания, посочени от съответната кредитна компания, от която се опитвате да изтеглите пари на заем. Тези изисквания и критерии са като един вид „сито“, чрез което се отсяват потенциалните клиенти на дадената фирма. По-долу ще разгледаме кои са най-често срещаните причини за неодобрение на заявка и как можете да подобрите шанса си да бъдете одобрени.

Какви са критериите, по които се оценява вашата кандидатура за заем и чрез които се преценява дали да получите одобрение за кредит?

За да получите одобрение за кредит, трябва да сте с добра кредитна история

Дори да нямате неизплатени кредити към момента, все пак може да притежавате лошо ЦКР. Това може да се дължи на нередовно изплащане на вноските по кредитите, които сте имали в миналото. Всяко забавяне на тези плащания се отразява на вашата кредитна история, а евентуален негативен доклад в нея би попречил да изтеглите желания кредит, особено когато става въпрос за по-голяма сума. Просрочените задължения към финансова институция, без значение дали са в миналото или в момента и без значение дали към банка или към небанкова компания, ви създават лоша кредитна история в Централния кредитен регистър и влияят негативно при кандидатстването ви за кредит днес. Изводът е следният: ако имате или сте имали проблеми, породени от нередовно изплащане на дългове и закъсняване с вноски по заеми, то вероятността днес да не бъдете одобрени за кредит е напълно възможна.

Ако искате предварително да разберете дали вашето кредитно досие няма да е пречка да получите одобрение за кредит, можете да проверите в регистъра дали имате добра кредитна история.

Ако пък вече имате лоша кредитна история, то шансове ви да се възползвате от банков заем клонят към нула. В такъв случай имате 2 опции:

  • Да се опитате да вземете сума на заем от фирма, предоставящи бързи кредити. Понякога се намират и такива, които отпускат заеми въпреки лошото ЦКР, но все пак са рядкост. Съветваме ви, ако изберете този вариант, да проучите обстойно фирмата кредитор.
  • Да изчакате период от 5 години, за да може вашето кредитно досие се изчисти и започнете наново. А и все пак помислете дали в положението, в което се намирате в момента, е разумно да теглите още един заем, който би могъл да утежни допълнително финансовото ви състояние.

Вашите доходи влияят върху евентуалното одобрение за кредит

За отпускане на кредит обикновено финансовата институция ще изиска от вас да имате редовни и постоянни доходи. Само така тя ще е сигурна, че ще можете да покривате вноските си. В повечето случаи кредиторът не би одобрил заявката ви за заем, ако доходите ви са малки или непостоянни. Причината е, че при такава ситуация вие носите висок риск от невръщане на отпуснатата сума. А това би била потенциална загуба за фирмата, която тя се стреми да избегне.

Разбира се, ако все пак имате по-малко доходи, но те са редовни, можете да се опитате преговаряте с институцията за промяна в условията на изплащане – например да плащате по-малки вноски за по-продължителен период от време.

Получаване на одобрение за кредит

Надеждността на сегашната ви месторабота е фактор за получаване на одобрение за кредит

За да си гарантират, че можете да покриете всичките си вноски, при проверка за одобрение на кредит финансовите институции ще проверят източниците ви на доходи. За тях е важно да имате стабилни доходи, което означава да имате сигурна работа на постоянен трудов договор. Разполагате ли с такъв договор, то вие сте с една стъпка по-близо до отпускане на кредит.

Кредитните институции се интересуват и от допълнителните доходи, които имате извън вашите трудови правоотношения. Ако имате такива доходи, които можете да докажете с документ, служителите ще признаят този доход, с което шансовете ви да сте одобрени ще се увеличат.

Друг важен критерии за получаване на одобрение за кредит, свързан с местоработата, е периодът, за който сте били на една и съща позиция. Ако например сте сменили работното си място преди месец, шансовете ви за отпускане на кредит биха били по-малки. За достатъчно надежден период се счита задържането на едно и също работно място за поне 6 месеца.

Друг случай е при работа на сезонен договор – ако например сте в някоя туристическа агенция или се занимавате с ресторантьорство само през летните месеци по крайбрежните курорти, то вероятността да ви бъде отказан кредит отново съществува.

При всички положения - дали ще ви бъде отказано искането за заем или ще бъде одобрено зависи единствено от фирмата, в която кандидатствате.

Винаги предоставяйте коректни лични данни при кандидатстване

Ако представяте грешни данни при кандидатстване за кредит, било то попълнени умишлено или неволно, няма да получите желаното одобрение за кредит. Бъдете сигурни, че всички данни, посочени от вас в апликационната форма, която подавате, ще бъдат щателно проверени и при откриване на несъответствие може да бъдете счетени за ненадеждни потенциални платци или дори за измамници. В такъв случай не само кандидатурата ви ще бъде отхвърлена, но дори е възможно да не получите втори шанс да ви одобрят занапред за кредит в същата институция.

Ако не отговаряте на възрастовите граници, можете да получите отказ за кредит

Задължително е кандидатстващият за отпускане на заем да е навършил пълнолетие. Има и случаи, в които долната възрастова граница не е 18 години, а е например 19 или 21. Така че не бива да се изключва вероятността да не получите одобрение за кредит, ако все още нямате навършени годините, определени от съответния кредитор. Всяка финансова институция може да определи свой праг, в който да разрешава или забранява отпускането на кредити. Всичко зависи от политиката на фирмата и от риск правилата ѝ. Това е една от превантивните мерки от страна на кредитните фирми, които считат, че намиращите се в определена възрастова група от младото население работят на по-ниско трудово възнаграждение или е възможно да останат без работа. И респективно – да не могат да погасяват задълженията си. А това води до риск кредитите им да не бъдат върнати.

Възможно е и да бъде поставен и горен праг, при който на хора над определена възраст да не им се отпускат пари на заем. Тук отново основният фактор е политиката на дадената компания.

Получаване на отказ за отпускане на кредит

Наличието на много активни кредити е друг критерий, който се следи

Ако при проверка за одобрение на кредит потенциалният ви нов кредитор установи, че в момента имате много на брой налични активни кредити, той може да ви счете за несигурен платец, тъй като многото заеми означават и много задължения за връщане. Ако кредиторът пресметне, че вие няма да се справяте с още един кредит, той би ви отказал. Всичко, разбира се, е субективно и зависи единствено от политиката на фирмата.

Има ли начин да получите одобрение за кредит, ако вече сте получили отказ на заявка за такъв?

Определено имате шансове да получите искания кредит, ако знаете следната информация:

  • Преди да пристъпите към кандидатстване за кредит, проверете вашата кредитна история и се уверете, че сте платили навреме всичките си задължения по предишни кредити.
  • Уверете се, че минималните вноски по искания от вас кредит съответстват на вашите доходи, за да не попаднете в категорията „ненадежден платец“. Ако доходите ви не надвишават с 40% вноските по искания кредит, помислете за намаляване на исканата сума.
  • Няколко пъти проверете попълнените лични данни, преди да подадете вашето заявление за кредит. Уверете се, че всички данни са правилни и коректни.

Бележки с надпис "Нуждаеш ли се от кредит днес?"

Не кандидатствайте за кредит, ако не сте сигурни, че можете да го изплатите навреме. Ако вече имате няколко кредита, които още не са погасени, вероятността да не получите одобрение за кредит е голяма. Не теглете кредит, когато нямате действително належаща нужда от това.

Всеки потребител, желаещ да получи пари на заем, задължително трябва да прецени възможностите си, преди да предприеме стъпката да кандидатства за отпускане на кредит. Важно е да си направи сметка дали наистина ще може да си позволи да връща този заем спрямо уговорените срокове и условия. Защото има вероятност, ако не направи адекватна преценка, вместо да си помогне с тегленето на тези пари, той да постигне обратния ефект и да се зарови в дори по-сериозни дългове. А със сигурност не това е целта. Именно заради това нашият съвет тук е всяко действие да се премисля и да се взима осъзнато решение.

Още по темата