Обратно
11.4.2023

Как да подобрим шанса си за одобрение за кредит?

Автор:
Vivus.bg

Ако спешно се нуждаете от кредит, но от институцията, в която сте кандидатствали, получавате негативен отговор, вероятно бихте искали да разберете какви са причините, довели до тази отказана заявка. Отговорът на този въпрос ще ви позволи да разберете какво трябва да подобрите, за да имате по-големи шансове да сте одобрени при следващо кандидатстване или ако решите да кандидатствате веднага, но в друга компания.

За да получите кредит по принцип, трябва да отговаряте на определени изисквания, посочени от съответната кредитна компания, от която се опитвате да изтеглите пари на заем. Тези изисквания и критерии са като един вид „сито“, чрез което се отсяват потенциалните клиенти на дадената фирма. По-долу ще разгледаме кои са най-често срещаните причини за неодобрение на заявка и как можете да подобрите шанса си да бъдете одобрени.

Какви са критериите, по които се оценява вашата кандидатура за заем и чрез които се преценява дали да получите одобрение за кредит?

За да получите одобрение за кредит, трябва да сте с добра кредитна история

Дори да нямате неизплатени кредити към момента, все пак е възможно да притежавате лошо ЦКР. То може да се дължи на нередовно изплащане на вноските по кредитите, които сте имали в миналото към различни кредитни институции и банки. Всяко забавяне на тези плащания се отразява на вашето ЦКР, а евентуален негативен доклад там би попречил да изтеглите желания кредит, особено когато става въпрос за по-голяма сума.

Просрочените задължения към финансова институция, без значение дали са в миналото или в момента и без значение дали към банка или към небанкова компания, ви създават лоша кредитна история в Централния кредитен регистър (ЦКР) и влияят негативно при кандидатстването ви днес. Изводът е следният: ако имате или сте имали проблеми, породени от нередовно изплащане на дългове в срок, както и закъсняване с вноски по заеми, то вероятността днес да не бъдете одобрени за кредит е напълно възможна.

Това важи както за малки суми, така и за по-големи, така че може да не успеете да получите дори 1 000 лева. 1 000 лева е средно голяма сума, но ще е с достатъчно голям размер на вноските, за да е рискова за кредитора. Всеки потребителски кредит, ако не е погасяван, ще навреди на вашето ЦКР. Освен потребителски кредит в тази графа попадат и бързите кредити, стоковите и т.н. - изобщо всички форми на пари на заем.

Можете ли сами да проверите кредитното си досие?

Ако искате предварително да разберете дали вашето кредитно досие няма да е пречка да получите одобрение за заем, можете да проверите в националния кредитен регистър дали имате добра кредитна история. В този кредитен регистър се съдържа информация дали едно лице е било добър платец и е плащало редовно вноските си по всеки бърз или потребителски кредит за последните 5 години.

Какви опции имате при лошо ЦКР?

Ако пък вече имате влошаване на кредитната история, то шансове ви да използвате такъв банков заем клонят към нула. В такъв случай имате 2 опции:

  • Да се опитате да вземете сума на заем от фирма, предоставящи бързи заеми. Понякога се намират и такива, отпускащи заеми въпреки лошото ЦКР, но все пак са рядкост. Съветваме ви, ако изберете този вариант, да проучите обстойно фирмата кредитор.
  • Да изчакате период от 5 години вашето кредитно досие в ЦКР да се изчисти и да започнете наново. А и все пак помислете дали в положението, в което се намирате в момента, е разумно да теглите още един заем, който би могъл да утежни допълнително финансовото ви състояние.

Вашите доходи влияят върху евентуалното одобрение за кредит

За отпускане на кредит обикновено финансовата институция ще изиска от вас да имате редовни и постоянни доходи и документи за доказателство. Само така тя ще е сигурна, че ще можете да покривате вноските си. В повечето случаи кредиторът не би одобрил заявката ви за заем, ако доходите ви са малки или непостоянни. Причината е, че при такава ситуация вие носите висок риск от невръщане на отпуснатата сума. А това би била потенциална загуба за фирмата - загуба, която тя се стреми да избегне.

Разбира се, ако все пак имате по-малко доходи, но те са редовни, можете да опитате преговаряте с институцията за промяна в условията на изплащане на кредита - например да плащате по-малки вноски при по-продължителен период от време. Само трябва да докажете доходите си с документи за превод на заплата, наем или друга форма на финансово постъпление.

Получаване на одобрение за кредит

Надеждността на сегашната ви месторабота е фактор за получаване на одобрението за кредит

С оглед да си гарантират, че можете да покриете всичките си вноски, съществува така наречената проверка за одобрение на кредит, при която финансовите институции ще проверят източниците ви на доходи към момента на кандидатстване. За тях е важно да имате стабилни доходи, което означава да имате сигурна работа на постоянен трудов договор. Разполагате ли с такъв договор, то вие сте с една стъпка по-близо до отпускане на кредита, който ви е необходим. В случай че не притежавате трудов договор, също е възможно да получите финансиране, но е възможно да бъде с по-висока лихва, такса и допълнителни условия. И в най-лошите ситуации се намира изход, така че не се отчайвайте.

Само трудовият договор ли е важен?

Кредитните институции се интересуват и от допълнителните доходи, които имате извън вашите трудови правоотношения. Ако имате такъв и можете да го докажете с документ, служителите ще признаят този доход като сигурен, с което шансовете ви да сте одобрени ще се увеличат. Това важи и когато кандидатствате за потребителски кредит, и когато кандидатствате за онлайн бърз кредит. Условията на банката и на останалите институции могат да се различават драстично. За банката например едно от най-важните условия е именно наличието на трудов договор на пълен работен ден. Превод на заплата през сметка на банката също би могло да се срещне като изискване.

Период, в който сте работили

Друг важен критерии за получаване на заем (онлайн или в офис), свързан с местоработата, е периодът, за който сте били на една и съща позиция. Ако например сте сменили работното си място преди месец, шансовете ви за отпускане на кредита, който желаете, биха били по-малки. За достатъчно надежден период се счита задържането на едно и също работно място за поне 6 месеца, доказано с документи или при проверка на банката.

Друг случай е при работа на сезонен договор - ако например сте в някоя туристическа агенция или се занимавате с ресторантьорство само през летните месеци по морските курорти, то вероятността да ви бъде отказан кредит отново съществува. Ще има някоя друга банка, която би ви сложила в графата "недостатъчно сигурни платци".

Предимството да се ползват кредитни компании

За късмет обаче това да намерите кредитна фирма, която да ви даде възможност за получаване на исканата сума, не е чак толкова сложно, дори и след отказа на банката ви. Ще откриете кредитни фирми, които няма да се съобразят с отказа на банката и въпреки него ще ви допуснат да кандидатствате за техните продукти. Разбира се, напълно възможно е да имате допълнителна такса за нещо, но в крайна сметка ще сте получили финансирането, от което имате нужда.

При всички положения - дали ще ви бъде отказано искането за заем или ще бъдете одобрени - зависи единствено от фирмата, в която кандидатствате. Информация за всяка компания е налична онлайн. Ако сте решили да кандидатствате за заем и не откривате никаква информация за кредитната фирма, то по-добре я сменете с някоя по-популярна. Няма как да съществува една кредитна институция и да е легитимна, без за нея да не може да бъде намерена информация.

Винаги предоставяйте коректни лични данни при кандидатстване

Важно е да знаете, че представяйки грешни данни при кандидатстване за кредит, било то попълнени умишлено или неволно, няма да получите желаното кредитиране. Бъдете сигурни, че всички данни, посочени от вас в апликационната форма, която подавате, ще бъдат щателно проверени и при откриване на несъответствие може да бъдете счетени за ненадеждни потенциални платци или дори за измамници от проверяващите институции.

В такъв случай не само кандидатурата ви ще бъде отхвърлена от банката или друга кредитна фирма, но дори е възможно да не получите възможност за кандидатстване за заем в същата институция за в бъдеще. По този начин, без да искате, е възможно да си навлечете редица главоболия.

Ако не отговаряте на възрастовите граници, можете да получите отказ за заем

Задължително е да кандидатствате за потребителски кредит или бърз заем, само ако сте навършили пълнолетие. Има и случаи, в които долната възрастова граница не е 18 години, а е например 19 или 21. Така че не бива да се изключва вероятността да не сте одобрени за заем от банката или кредитора, ако все още нямате навършени годините, определени от тях. Без пълнолетие никоя легитимна институция няма да ви отпусне заем.

Всяка финансова институция може да определи свой праг, в който да разрешава или забранява отпускането на кредити. Всичко зависи от политиката на фирмата и от риск правилата ѝ. Тази е една от превантивните мерки от страна на кредитните фирми, считащи, че намиращите се в определена възрастова група от младото население работят за по-ниско трудово възнаграждение или е възможно да останат без работа. И респективно – да не могат да погасяват задълженията си. Съществува риск кредитите им да не бъдат върнати.

Съществува възможност да бъде поставен и горен праг, при който на хората над определена възраст да не им се отпуска бърз или потребителски кредит и да не могат да получат желаното финансиране. Тук отново основният фактор е политиката на дадената компания, а не видът на кредита, който сте избрали. Дори и с добро ЦКР при такава ситуация ще ви бъде отказано финансиране.

Получаване на отказ за отпускане на кредит

Наличието на много активни кредити е друг критерий, който се следи

В случай че при проверка потенциалният ви нов кредитор установи, че в момента имате много на брой налични активни заеми, той е възможно да ви счете за несигурен платец, тъй като многото заеми означават и много задължения за връщане за даден срок. При условие че кредиторът пресметне, че вие няма да се справяте с още един кредит, то искането ви може да бъде отказано.

Всичко, разбира се, е субективно и зависи единствено от политиката на фирмата и избрания срок и сума за връщане на парите. Влияние оказват исканият размер на кредита, икономическата обстановка в страната, дори и браншът, в който е трудовият ви договор, ако притежавате такъв. Отнася се за различните видове кредити, включително такива до заплата, бързи кредити, потребителски кредит и други. Всеки кредит е обвързване с банката или с фирмата кредитор.

Има ли начин да получите одобрение за кредит, ако вече сте получили отказ на заявка за такъв?

Определено имате шансове да получите искания бърз или потребителски кредит, знаейки следната информация:

  • Преди да пристъпите към кандидатстване, проверете вашата кредитна история в ЦКР и се уверете, че сте платили навреме всичките си задължения по предишни кредити. Всяко лице има възможност да получи достъп до кредитната му информация в този кредитен регистър.
  • Уверете се, че минималните вноски по искания от вас кредит съответстват на вашите доходи, с оглед да не попаднете в категорията „ненадежден платец“. При условие че доходите ви не надвишават с поне 40% вноските по искания кредит, помислете за намаляване на желания размер на целия заем. Информация за това какъв максимален размер на кредит ще е възможно да си позволите трябва да извлечете на база на вашите приходи и разходи. Финансовите институции не могат да са в крак със състоянието на вашите финанси. Те могат да ви асистират за необходимите документи, искания размер на кредита и големината на вноските спрямо него, както и с онлайн платформата.
  • Няколко пъти проверете попълнените лични данни, преди да подадете заявлението ви за заем. Уверете се, че всички данни са правилни и коректни.
  • В случай че сте кандидатствали за потребителски кредит в банката, в която си държите парите и тя ви е отказала, това не означава, че фирма за кредити ще отхвърли заявлението ви. Напълно възможно е да подпишете за различни условия по кредита, но въпреки това да получите достъп до финансите, които са ви необходими.

Бележки с надпис "Нуждаеш ли се от кредит днес?"

Заслужава ли си тегленето на потребителски кредит, в случай че сте в затруднено финансово положение?

Не кандидатствайте за заем, ако не сте сигурни, че можете да го изплатите навреме. Ако вече имате няколко непогасени кредита, вероятността да не бъдете одобрени за кредит е голяма. Не теглете кредит, когато нямате действително належаща нужда от това. В заявлението винаги трябва да отбележите причина, така че това е един момент, в който да си дадете сметка какво искате да купите с тези пари или какъв разход ще покриете. Също така е възможно да ви се начисли допълнителна такса за по-висок рикс, която да направи заема ви твърде скъп. Помислете, дали реално си заслужава тегленето.

Винаги преценявайте финансовите си възможности

Всеки потребител, желаещ да получи пари на заем, задължително трябва да прецени възможностите си с голямо внимание, преди да предприеме стъпката да кандидатства за отпускане на бърз или потребителски кредит. Важно е да си направи сметка дали наистина ще може да си позволи да връща този заем спрямо уговорения срок и подписаните условия по документи. Защото има вероятност, ако не направи адекватна преценка, вместо да си помогне с тегленето на тези пари, той да постигне обратния ефект и да се зарови в по-сериозни дългове. А със сигурност не това е целта.

Взимайте решения след оценка на всички фактори

Именно заради това нашият съвет тук е всяко действие да се премисля и да се взима осъзнато решение какво е приемливо и кое по-скоро не е. Ако не е възможно да се справите, нашите онлайн асистенти ще ви помогнат и ще ви предоставят необходимата информация. Ще ви разкажат как ще получите парите си, както и какъв размер на плащане е нужно да направите, как да правите превод на вноските в бъдеще, как да попълните регистрационната форма с данните от вашата лична карта, дали ще имате такса за нещо и още редица неща. Можете да ги попитате за всичко, което представлява интерес за вас.

Още по темата