Обратно
19.4.2023

Какво е кредит срещу ипотека?

Автор:
Vivus.bg

Заем срещу ипотека всъщност представлява кредит, при който предоставяте обезпечение на банката във вид на имот, който да покрие разходите по кредита, в случай че не успеете да го върнете. Такова обезпечение може да бъде под формата на парцел, къща, жилище или изобщо на някаква форма на недвижим имот. Спрямо цената на обезпечението се преценява и размерът на рефинансиране на нуждите на клиента.

Един кредит срещу ипотека може да бъде?

Потребителски ипотечен кредит

При него теглите пари за извършването на някаква по-голяма покупка като апартамент или кола, за ремонт или за придобиването на някакъв друг актив. Такъв заем се взима при необходимост от изтегляне на по-голяма сума, която не може да бъде финансирана с обикновен потребителски кредит. В такъв случай банките са съгласни да отпуснат ипотечен кредит за имот, за да бъдат подсигурени срещу евентуални забавяния или невъзможност за връщане на кредита от ваша страна. Формата на обезпечението е недвижим имот. Това при обикновен потребителски кредит не се изисква.

Бизнес заем с ипотека

Той се отпуска при стартирането на бизнес, когато ви е необходим начален капитал или за успешно доразвиване на бизнеса, когато трябва да инвестирате допълнителни средства в неговото разширяване. Информация за бизнес кредит винаги можете да получите от специалистите в тези отдели на финансовите институции. Размерът на един такъв кредит е възможно да варира. Колко дълго ще се изплащат месечни погасителни вноски също не е точно определено. Все пак едно финансиране на бизнес ще бъде в най-различен размер и съответно крайната дължима сума по кредита също. Стандартно обаче е в размер на оценката на ипотеката, която е определена.

Какви са стъпките, които трябва да предприемете, преди да изтеглите кредит срещу ипотека?

Правилно планиране

При тегленето на какъвто и да е кредит е необходимо да имате ясно определена предварителна цел, но това важи особено много за заема с ипотека. Трябва предварително да знаете каква ще бъде месечната ви вноска, дали ще имате достатъчно средства, за да предотвратите закъсняване с плащанията и дали ще получите възможност за намаляване на лихвения процент впоследствие. За да сте сигурни, че сте на прав път, проверете няколко банки и кредитни институции и сравнете техните условия по отпускането на такъв заем.

Ако ви предложат нисък лихвен процент, но високи такси на едното място, то на другото е възможно да ви предложат нисък лихвен процент и ниски такси, така че търсете старателно. Определете колко би ви било комфортно да изплащате и каква е хипотетичната цена на ипотека върху вашите недвижими имоти. Правилното планиране при кандидатстване за кредит изисква наистина добра подготовка.

Изчисляване на точната сума за теглене

Следващата стъпка, без която правилното планиране е немислимо, е определянето на оптималната сума, която можете да си позволите да изтеглите. Популярното правило е да не теглите сума, която надхвърля 50 пъти вашите нетни месечни приходи. Ако имате и допълнителен заем, който трябва да погасявате, то тегленето на заем срещу ипотека върху имот изобщо не е препоръчителен за вас към момента и евентуално бихте могли да пристъпите към него едва след като погасите задълженията си.

Тегленето на ипотечен кредит за каквато и да е цел отнема време

Ако сте решили да предприемете ремонт на недвижими имоти, които да са продукт на обезпечението, но вече имате допълнителни кредити в други институции, най-вероятно ще трябва да изчакате. Отделно и самото изготвяне на документите и получаването на съгласие за ипотека върху тях ще отнеме време, така че ще е необходимо да напаснете времето. Когато става въпрос за финансиране на фирма или бизнес, ситуацията е същата. Преди изплащане на самата сума ще трябва да получите съгласие за кредита и да предприемете изготвяне на няколко документа. За да се подсигурите, че всичко ще върви по план, трябва внимателно да разгледате приложената оценка на имота, големината на обезпечението на недвижимия имот (недвижими имоти, ако са повече от един), самите разходи по кредита, възможност да предприемете предсрочно погасяване и рисковете от увеличение на цялата дължима сума заради непредвидени обстоятелства.

Терминът ипотечен кредит за недвижим имот е навлязъл през годините за покупка на самия недвижим имот (на недвижими имоти, когато са повече на брой). Днес обаче потребителски ипотечен кредит означава, че просто искате да си осигурите сума в размер на някакъв разход, текущи нужди или пък за някаква покупка. Ако е бизнес кредит, то най-вероятно ви е необходима за рефинансиране на бизнеса ви.

Важно е да върнете навреме

На банката рядко ѝ е необходима цялата информация за какво ще използвате сумата. Няма да проверят дали сте покривали текущи нужди или сте предприели ремонт и обновяване. Тя се интересува основно дали ще можете да възвърнете взетата дължима сума и дали ще се възползвате на следващ етап отново от нейните услуги. Например е възможно да ви предложи кредитна карта или други кредити за покриване на бъдещ ремонт и покупка на нещо. В клаузите на договора обаче ще имате графа за целите на обезпечението. В случай че не знаете какво да пишете, може да използвате текущи нужди или да се допитате до консултантите, които да ви помогнат с изготвяне на договора по възможно най-лесния начин.

Винаги ще имате опция да добавите застраховка на кредити за текущи нужди или за друга причина. Ще трябва да дадете съгласие за получаване на тази застраховка на кредит. Съгласие се изисква и за предсрочно погасяване и рефинансиране на кредита от други банки. То се изразява с подпис.

Погасяване на всички текущи дългове

Преди да посегнете към тегленето на кредит чрез ипотека, е препоръчително да изчистите всичките си досегашни задължения. Това не само ще облекчи изплащането на вноските, но и ще повиши сумата, която можете да изтеглите, както и шансовете ви за одобрение. При изчистени досегашни дългове можете да кандидатствате и за по-изгоден лихвен процент за вашия нов заем срещу ипотека на недвижим имот. Няма значение дали ще предприемете предсрочно погасяване на ипотечен кредит или ще го изплатите на месечни погасителни вноски. Всяка фирма кредитор ще открие информация за вашите дългове, така че е добре да го обмислите предварително.

Не е разумно да предприемете кандидатстване за ипотечен кредит за рефинансиране на стар кредит. За тази цел съществуват други видове кредити, чийто лихвен процент е съобразен, за да може процесът по рефинансиране на стария кредит да бъде успешен. Един такъв кредит е в размер на стария кредит и малко отгоре в най-общия случай. За заличаване на стар заем, независимо ипотечен кредит за минал период на същия имот или просто бърз кредит, ще трябва да притежавате всички документи, които са изброени в условията на банката или кредитната фирма. Те включват следните, но не само - валидна лична карта, документ, доказващ собственост на недвижим имот, оценка на обезпечението, документ, доказващ дали имате или нямате кредити в други банки, както и наличието на кредитна карта.

Ипотечни кредити с най-разнообразни условия ще откриете много, важно е да се спрете на такъв, който е в размер на нуждата ви от пари и с добър лихвен процент. Малко възможно е да откриете ипотечни кредити изцяло без такса, но можете лесно да попаднете на такъв с ниски такси. Вярвате или не, високата месечна такса е възможно да оскъпи стойността в размер на няколко процента от цялата вноска. Това се отнася и за високия лихвен процент.

Съставяне на бюджет

Подготвянето на подробен бюджет, преди да сте изтеглили парите, е задължително. Много хора подценяват допълнителните разходи, които ще имат всеки месец във връзка с изплащането на дълга си по подписаните ипотечни кредити. Ако тези вноски се доближават до тавана на вашите доходи, ще имате големи неприятности с връщането им, вследствие на което има шанс да загубите ипотекирания имот. Цената на обезпечението е рискът да загубите отдадените недвижими имоти. В случай че изпитате трудности, веднага кандидатствайте за нова оценка на банката, предприемете рефинансиране на ипотека или попитайте дали е възможно да разсрочите подписания ипотечен кредит. По този начин следващата ви вноска е възможно да бъде в размер на 50% от предишните.

Включете непредвидените и очакваните разходи

Не забравяйте да включите в бюджета си и непредвидени разходи, които биха могли да възникнат. Такива са например ремонт, лечение, плащане на обучение, пътуване и други текущи нужди. Преди да изтеглите заем с ипотека, се уверете, че дори и при появата на някои от тези непредвидени разходи ще успеете да се справите със ситуацията и да връщате вноските и задълженията си навреме и в срок на кредита. Често хората забравят да обмислят непредвидените ситуации и те не са включени в предварителното планиране. Не допускайте тази грешка.

Разбира се, в бюджета трябва да включите и всичките си месечни разходи като такса за телефон, такса за телевизор, интернет, ток и вода, месечна такса за вход, както и данъците за колата и жилището. За да направите по-точна преценка на месечните си разходи, е препоръчително да проследите всичките си разходи в продължение на поне 3 месеца, като събирате касовите бончета. Така ще успеете да включите и разходите за храна в общия бюджет. Трябва да предвидите всичко, преди да теглите чертата. Всички хора имаме текущи нужди и те рядко са малко перо, така че не се съдете твърде строго, ако сумата ви се стори голяма.

Информация за задълженията си и всички текущи нужди трябва да имате задължително. В противен случай е възможно да се окаже така, че парите, които получавате, няма да ви достигат за изплащане на 12 месечни вноски или за по-дълго време. Споменахме изплащането на 12 месечни погасителни вноски, защото това е най-честото разделение на вноските при по-големи кредити.

Проучете има ли такса за предсрочно погасяване

В срок на няколко месеца или на един един месец се изплащат само бързите кредити и така наречените кредити до заплата, но не и ипотечните кредити. При тях просто размерът на кредита не го позволява. Възможно е обаче да се пристъпи към процес за предсрочно погасяване, когато длъжникът иска да покрие по-рано останалата дължима сума. То трябва да бъде или без такса или да е в размер на лихвата за 1-2 месеца, не за повече. Ако бъде в размер на цялата останала лихва до края на подписания ипотечен кредит, то тогава това е твърде висока такса за погасяване или за заличаване на кредита и не е разумно за вас. На банката ѝ е по-добре да изплащате лихва редовно, отколкото да преминете към процес за заличаване на задължението, защото тя така си осигурява дългосрочен редовен платец. Това е и причината такса за заличаване на задължението изобщо да съществува. Когато подписвате договор, следете кои такси не са включени и питайте за тях допълнително. Целта ви обаче трябва да бъде по-ниска месечна такса и лихва от другите банки.

Какви допълнителни такси трябва да плащате към вашата вноска за кредит чрез ипотека?

Банките имат куп такси, които трябва да изплатите – такса за откриване на сметка, залог, анализ, експертиза и други. За да определите какво точно предлагат различните банки, трябва задължително да проверите Годишния процент на разходите (ГПР), тъй като в него са включени разходите по лихвения процент и всички възможни такси. Когато получавате оферта, ГПР е най-важният елемент в нея, който трябва да ви устройва, за да изтеглите заем срещу ипотека. Все пак проверете дали разходите за застраховка на кредита са включени в ГПР.

Офертите от други банки за ипотечен кредит за даден период могат да се различават от тази, която сте проверили първоначално, но като цяло няма да откриете големи разлики. Ако институцията е кредитна, а не банка, то тогава за ипотечен кредит за няколко месеца ще попаднете на най-разнообразни условия. Ще има обаче оценка на имота, точно както и оценка на имота, направена от други банки. Най-важното, което трябва да запомните, е, че има възможност да избирате, така че не се спирайте на размер на кредита и на точно определени условия като срок на изплащане, ниска оценка на имота, такса за предсрочно погасяване, висока лихва или други, които не ви устройват. Вашият ипотечен кредит трябва да отговаря на вашите възможности и изисквания.

Подготовка на необходимите документи

Следващата стъпка в подготовката за теглене на ипотечен кредит е приготвянето на всички необходими документи. Ако теглите вашия ипотечен кредит от банка, трябва да сте готови да подготвите цял куп документи, свързани с доказване на доходи, декларации, финансови отчети и други допълнителни източници на доходи, които могат да бъдат доказани. В допълнение трябва да включите и доходите на вашия брачен партньор, както и документацията на това, което желаете да закупите след изтеглянето на този заем срещу ипотека. Всички тези документи ще изискват много време, затова поне част от тях бихте могли да подготвите предварително.

‍В този момент се прави и така популярната оценка на имота, която ще повлияе на сумата по кредита. Всеки недвижим имот се оценява по пазарна стойност. Сумата в размер на оценката се взема предвид от банката или кредитната институция. От това ще зависи и предложеният по кредита лихвен процент. Стремете се да получите оферта за ипотечен кредит с нисък лихвен процент.

Как да подобрите шансовете си за одобрение за кредит срещу ипотека на имот?

За да имате по-добри шансове да ви одобрят за евентуален бъдещ заем срещу ипотека, не бива да закъснявате с вноските по кредитите, които изплащате в момента, защото това ще се отрази негативно на кредитната ви история. Имате възможност и сега да проверите каква информация се пази във вашето кредитно досие, като поискате извлечение от Централния кредитен регистър на БНБ. Задължение на банката е да подава сигнали за нередовни платци всеки месец.

За да ви одобрят за кредит с ипотека, не използвайте кредитна карта, тъй като това е сигнал за вашата неблагонадеждност. Когато искате да правите голяма покупка, от вас се очаква да започнете да спестявате, а не да трупате нови дългове. Вписването на ипотека трябва да бъде от помощ, а не да представлява трудност. Всяко вписване на ипотека е внимателно проверено и оценено от институциите, но въпреки това вие носите отговорност за заличаване на предишните ви задължения, за да получите по-добри условия.

Ако желаете да изтеглите заем с ипотека, точно сега не е най-доброто време да сменяте работата си, тъй като това може да се възприеме от кредитора като знак за нестабилност и той да откаже да ви отпусне такъв заем.

Какво трябва да знаете, след като изтеглите кредита?

За да получите възможно най-изгоден лихвен процент, трябва да направите всичко необходимо, за да върнете по-голяма начална вноска. Тя трябва да е най-малко 5% от цената на покупката, но вие можете да върнете и далеч по-висок процент. Колкото повече внесете за първоначална вноска, толкова по-предразположен ще бъде кредиторът да ви отпусне по-ниска лихва, тъй като ще ви прецени като отговорен кредитополучател. Ако искате да направите добро впечатление, е препоръчително да върнете първоначална вноска, надхвърляща 15%.

Още по темата