Обратно
2.4.2019

Кредит за стартиране на малък бизнес

Автор:
Vivus.bg

Стартирането на нов бизнес не е лесно начинание. Но не са малко хората, които решават да се изправят пред това предизвикателство. Създаването на собствен бизнес, пък било то и малък, изисква себеотдаденост и посвещение, неуморен труд и справяне с ред бюрократични изисквания. Само че всеки начинаещ предприемач е наясно, че без начален капитал е невъзможно да изгради бизнес. Липсата на такъв начален капитал вече не е пречка за започването на работа на фирма, тъй като банките и останалите кредитни институции предлагат изгоден кредит за стартиране на малък бизнес.

Доколко изгоден е един кредит за стартиране на малък бизнес?

Благодарение на този заем ще получите начален капитал за всичките си неотложни разходи още от самото стартиране. Такъв кредит обаче изисква обезпечение във вид на движимо или недвижимо имущество.

Много банки предоставят такъв бизнес кредит у нас. При тегленето на кредит за стартиране на малък бизнес от банки, обаче, ще трябва да минете през ред бюрократични проверки, които забавят процеса на отпускане на заеми. Това обикновено са дългосрочни заеми със свободно погасяване на главницата, като лихвите се начисляват само върху усвоените средства, чиято сума се променя в зависимост от размера на направените всеки месец парични транзакции.

Ако за стартирането на собствен бизнес са ви необходими спешни пари, можете да се обърнете и към онлайн кредиторите, които също предлагат такъв вид кредити. При тях процедурата за кандидатстване е много по-опростена и бърза, така че ще разполагате с необходимите пари доста по-скоро при одобрение. Само че обикновено условията по тегленето на кредити онлайн не са толкова изгодни, колкото в банките – сроковете за връщане са по-кратки, а лихвите – по-високи.

Именно затова е необходимо да се запитате доколко спешно ви трябват парите. Това ще ви помогне да прецените ситуацията и да изберете кредитора, от който да изтеглите този заем. За спешен случай при стартирането на нов бизнес се счита закупуването на суровина за производството или за издължаването на заплати на работниците. При всички случаи, преди да изтеглите този кредит, се уверете, че вложените пари ще се умножат дотолкова, че ще ви позволят да изплатите кредита с лихвите и въпреки това да сте на печалба. В  такъв случай за вас ще е изгодно да изтеглите кредит за стартиране на малък бизнес.

Каква сума да изтеглите?

За стартирането на малък бизнес не е нужен огромен капитал. Можете да вложите известна сума пари и да изчакате да започнете да получавате доходи от сегашното си производство, преди да влагате още пари. Затова при вземането на кредит изчислете абсолютния минимум, който ви е необходим като за начало. Не рискувайте с по-голяма сума, за да не изпаднете в затруднено финансово положение още от старта на фирмата.

За да определите с по-голяма точност необходимата сума на този кредит за стартиране на малък бизнес, направете списък с всички ресурси, с които вече разполагате. Това може да са спестявания, хора, умения, които можете да вложите в идеята. Всички тези неща могат да намалят общата сума, която смятате да изтеглите.

Какво трябва да знаете, преди да изтеглите кредит за стартиране на малък бизнес?

Преди да предприемете тази стъпка, трябва да отговорите на следния важен въпрос: „Действително ли имате нужда от този заем или той по-скоро ви е необходим, за да удовлетворите някаква своя амбиция или желание, които не са толкова спешни на този етап?“

Преди да изтеглите този кредит за стартиране на малък бизнес и да подпишете договора, внимателно се запознайте с всички клаузи по него, които могат да включват скрити такси и други неприятни за вас детайли. Уверете се, че сте разбрали стойността на наказателните такси в случай, че закъснеете с вноската на парите. Попитайте с кое лице от избраната финансова институция можете да контактувате при възникването на въпроси, проблеми или оплаквания и дали има човек, който би могъл да защити правата ви.

Когато избирате финансова институция, от която да изтеглите кредита, проучете няколко варианта и техните оферти и предложения. Правилният избор ще ви спести много проблеми впоследствие. Трябва да знаете, че по-ниските лихви не означават, че кредитът ви е по-евтин, затова преглеждайте внимателно условията по кредита.

Какви други възможности за финансиране имате?

Ако на този етап тегленето на кредит за стартиране на малък бизнес ви изглежда твърде рисково, можете да се възползвате от някой от останалите налични методи за финансиране. Такива са:

Финансиране с помощта на външни инвеститори

Можете да намерите външен инвеститор, готов да вложи средства във вашия бизнес. Той споделя със собственика на бизнеса всички финансови рискове, така че в случай на фалит няма да сте задължени да връщате инвестираните от него средства. Срещу вложената сума, обаче, инвеститорът получава дялова част от фирмата. Това означава, че част от печалбата ще отива за него и той активно ще участва в управлението. Ако вложената от инвеститора сума надхвърли 50% от общото финансиране на бизнеса, има реална опасност собственикът на фирмата да се превърне в служител на инвеститора.

Получаване на финансови субсидии по програми

Такива програми целят да мотивират младите предприемачи и да ги финансират, при това съвсем безвъзмездно. Такива субсидии, обаче, се получават много трудно – след куп бюрократични изисквания с тромави процедури и много чакане. Ако нямате опит в попълването на такъв вид документи, трябва да платите на финансов консултант, без той да може да ви гарантира, че ще спечелите субсидията. В замяна на получените субсидии, собственикът на бизнеса е длъжен редовно да предоставя финансови отчети как се оползотворяват предоставените пари по различните направления.

Теглене на микро кредит

За разлика от обикновения кредит за стартиране на малък бизнес, микро кредитът е насочен към физически лица и покрива потребностите на хората в домакинството. Документацията при кандидатстването за него е сведена до минимум, а процедурата по отпускането му е много опростена. Този вид финансиране подкрепя стартирането на малък бизнес, а цената на микро кредита е по-изгодна.

Още по темата