Обратно
12.10.2017

Можем ли да теглим кредити от банки онлайн?

Автор:
Vivus.bg

Най-вероятно доста хора са се чудили дали можем да теглим кредити от банки онлайн. Най-вероятно доста хора са проверили това и са намерили отговора. Най-вероятно доста хора вече са се и възползвали от удобството да получат пари чрез заявка в интернет.

Как се появява тегленето на кредити от банки онлайн?

Знаем, че на пазара в България има много небанкови финансови институции, които предлагат кредити онлайн. Конкуренцията е голяма, като всяка такава компания се стреми да привлече повече клиенти и да си осигури по-голям пазарен дял. Същевременно много хора използват интернет постоянно, тъй като той е безспорно удобство. А това удобство дава възможност на хората да спестят време и разкарване и да изтеглят кредит директно на сайта на някоя такава компания.

Това естествено не остава незабелязано от страна на банките. Те също започват да работят в тази насока, за да осигуряват по-голямо удобство на клиентите си. Така започва и предлагането и тегленето на кредити от банки онлайн. Освен това започва да се предлага получаването и на бърз кредит от банка. Този вид кредит по принцип е характерен само за небанковите финансови институции. Банките обаче вече виждат потенциала му и малко по малко също започват да го добавят към портфолиата си. За момента все още тегленето на бърз кредит от банка все още не е толкова широко застъпено. Но тепърва този факт ще се променя.

Как се теглят кредити от банки онлайн?

Ако по принцип ви се е налагало да теглите кредити онлайн от някоя небанкова институция, то кандидатстването за кредити от банки онлайн няма да ви затрудни. Регистрационните форми обикновено са лесни и бързи за попълване. Заявка може да бъде пусната за няколко минути, а отговор може да бъде получен дори само до час. Някои от сайтовете, в които може да бъдат получени кредити online от банки обаче позволяват само пускане на запитване. След като от банката получат запитването, следва свързване със съответния клиент, за да може всичко да се уточни и процесът да премине към следващи стъпки. При други директно се кандидатства за съответния заем.

Процесът може да бъде завършен изцяло онлайн при някои от банките, а при други може да е необходимо допълнително и посещение на някой от клоновете й. При одобрение парите се получават по банкова сметка на клиента, като той може да си ги изтегли от банкомат или на каса.

Да изберем ли тегленето на кредити от банки онлайн?

Има ли някакви недостатъци тегленето на кредити от банки онлайн? Реално отговорът е: зависи. Зависи най-вече от банката, която отпуска кредита. Зависи от това какви условия за кандидатстване предлага и какви са изискванията, които трябва да бъдат покрити от клиента. Банките все пак имат по-строги изисквания към кандидатстващите, отколкото би имала фирма за бързи кредити. Обикновено са необходими повече документи, трудов договор или пък поръчители. Обикновено разглеждането на документите отнема повече време в сравнение с такова при кандидатстване във фирма за бързи заеми. От друга страна пък ако сме дългогодишни клиенти на съответната банка, е възможно да получим малко по-добри условия. Може да са такива, с които искат да ни покажат, че наистина ценят нашата лоялност и затова ни предлагат преференциални цени.

Винаги обаче всичко зависи от банката. Най-добрият вариант тук е да си направим собствено проучване. То трябва да ни даде информация за това къде биха били най-изгодните условия за нас за теглене на заем. В някои случаи тегленето на кредити от банки онлайн би бил по-добрият вариант, но в други фирмата за бързи кредити ще е с по-добри условия. Конкуренцията на пазара е доста голяма, но това може да е само плюс за нас. Това ни дава шанса да изберем най-добрата оферта.

Теглене на кредит от Vivus

Като алтернатива на тегленето на кредити от банки онлайн и като цяло на тегленето на бърз кредит от банка, винаги имате Vivus. Предложението, което ви даваме, е за бърз кредит със срок на погасяване до 30 дни. Максималната сума, за която може да се кандидатства, е до 1500 лв. За първи кредит тази максимална сума е до 600 лв. като от съществено значение тук е, че той е безлихвен. Това означава, че всеки човек, който стане нов клиент на Vivus, няма да има оскъпяване на първия си кредит. Ще върне точно толкова, колкото е получил – без лихви и без такси. Няма изисквания за доказване на доходи или трудов договор, няма изисквания за поръчители, разглеждането на заявката става до 15 минути, всичко става бързо и лесно онлайн. Планирането на месечния бюджет с Vivus се улеснява многократно.

Още по темата