Обратно
26.1.2018

Централен кредитен регистър и получаването на нов кредит

Автор:
Vivus.bg

Банковата система във всяка държава е един от основните й икономически стълбове. Участниците в нея имат здрави финансови връзки, които могат в определен момент да повлияят на цялата банкова система, т.е. на всички участници в нея. Това са банки, небанкови финансови институции, институции за разплащания, финансови играчи и учредените за работа с електронни пари дружества. В Централен кредитен регистър (ЦКР) в продължение на пет години се пази информация за кредити, които не влизат в графата коректни или редовни. След изтичане на определения срок тази информация се изтрива от регистъра.

Защо е нужен Централен кредитен регистър?

Държавата е предвидила някои механизми в нейна защита. С тях тя предотвратява рисковете от фалити или неблагоприятно развитие на банковата система. Един от тези механизми е Централен кредитен регистър, който притеснява толкова много хора, изпаднали в лошо финансово положение. ЦКР обаче не е създаден, за да създава напрежение сред кредитополучателите. Целта му е да сведе до минимум финансовия и кредитния риск. Това може да подобри бизнес климата в отрасъла. Може да ограничи до голяма степен лошите кредити и да подобри общото икономическо благосъстояние.

Както разбираме, Централен кредитен регистър е нещо добро и необходимо за всяка държава с пазарна икономика и развито банково стопанство. Но за хората, които не са успели да погасят навреме своите кредити, възникват затруднения и въпроси, на които не е лесно да се намери решение.

Кой може да провери информацията в Централен кредитен регистър?

На първо място това са държавните регулиращи органи, Българската народна банка (БНБ), големите търговски банки и участниците в капиталовия пазар. Освен тях в Централен кредитен регистър правят проверки всички банкови и небанкови финансови институции, чийто предмет на дейност е кредитиране и други финансови сделки. Те са предпоследните по веригата, които трябва да бъдат защитени от евентуален финансов крах. Те проверяват състоянието на кандидатите за кредит в ЦКР. И въз основа на получената информация могат да изготвят различни оферта. Проверката за определено физическо или юридическо лице, разбира се, става по точно определен ред, предвиден в закона. И става при спазването на редица изисквания и след регистрация към някои от водените от БНБ регистри (Регистър на банките, Регистър на финансовите институции, Регистър на платежните дружества и др.).

Кандидатите за кредит също могат да правят проверки в ЦКР, за да установят какво е тяхното състояние и какви са бъдещите им шансове за ново финансиране.

Какво значение има Централен кредитен регистър за кандидатите за нов кредит?

Както бе споменато, банките и небанковите финансови институции изготвят офертата си към кредитоискателите въз основа и на тяхното ЦКР. Това означава, че ако имате “чиста” кредитна история (не сте изпадали в забава на което и да е от плащанията по изтеглените от вас кредити, лизинги, кредитни карти и др. и поддържате добро кредитно досие), може да разчитате на най-добрите оферти от страна на кредитора. Така може да получите кредит с най-ниски лихвени проценти, отстъпки или по-ниски наказателни лихви и по-благоприятни клаузи в договора.

Обратното е валидно за хората с лоша кредитна история в Централен кредитен регистър. За съжаление те може изобщо да не получат нужните средства поради спадналото доверие към тях. А понякога тези пари са необходими, за да може да погасите стари дългове, които набъбват всеки ден.

Какво да правим, ако сме с лошо ЦКР?

Отговорът на този въпрос до голяма степен зависи от това какво е вашето настоящо финансово положение. Ако сте длъжник и искате да консолидирате или рефинансирате лошите си кредити, проблемите ви могат да станат сериозни. По принцип банките не поемат висок кредитен риск поради стриктните регулативни норми и изисквания на БНБ. Малко са онези банки, които да откликнат на апелите ви за нов кредит. Дори е възможно да не откриете нито една. Ако случайно щастието ви се усмихне, може да получите средствата при по-неблагоприятни условия, срокове и лихви.

Кредитните къщи могат да направят нещо по въпроса, за да намерите свежи пари в такъв момент. Някои от небанковите организации отпускат кредит и при лоша кредитна история (лошо ЦКР). Но дали пък това не би се оказало друг подводен препъни камък за още по-трудно излизане от кризата? Този вариант трябва да бъде добре премислен. Проверете различните оферти на няколко кредитора. От своя страна те също трябва да внимават да не загубят парите си, затова не очаквайте да получите „лек кредитен режим“ от тях.

Друг вариант, който може да предприемете, е да продадете движима или недвижима собственост, да започнете втора работа или да получите средства от ваш близък.

Възможен е и случаят да нямате спешна нужда от пари и да сте успели да погасите дълговете, които са станали причина да ви впишат в Централен кредитен регистър. Тогава просто ще продължите нормалния си ритъм на живот, докато изтече законово установеният срок от БНБ за изчистване на записа от историята ви. Както вече бе споменато, този период е 5 години. След това финансовите институции няма да могат да установят вашето лошо кредитно минало. В допълнение може да се каже, че някои банки не проверяват до 5 години назад в ЦКР, а са им достатъчни две или една година назад.

Ще продължа ли да имам лошо ЦКР, ако погася задълженията си?

Може би считате, че веднага след погасяването на всички задължения към кредитни и финансови институции, които имате на ваше име, това ще бъде изчистено от ЦКР. То това, обаче, не е точно така. Всички нередовни кредити, лихви или наказателни такси, съдебни разноски и други фигурират в регистрите за определен период. Веднъж попаднали в тази квалификация, не можете да ги премахнете от там, докато не мине определеният от закона срок. Данните ще се съхраняват там като хронологичен документ, който може да играе определена роля в даден момент. Все пак не се притеснявайте, че кредиторите отново ще бъдат зле разположени към вас.

Бъдете внимателни и коректни към кредиторите си, за да поддържате изрядно вашата кредитна история в ЦКР и да печелите доверие при следващия ви финансов партньор.

Още по темата