Обратно
4.11.2019

Кредитна история – що е то?

Автор:
Vivus.bg

Днес вече тегленето на кредити не е нещо необичайно, а се е превърнало в ежедневие в живота на много хора. Поради липса на налични средства, с които да посрещнат належащите нужди, те прибягват до тегленето на бързи кредити и погасяват задълженията си, след като получат заплата или друг доход. Независимо какъв вид кредит теглите и дали го получавате от банкова или небанкова институция, вие носите отговорност за навременното изплащане на всичките си задължения по кредита. Ако спазвате всички условия за връщането на своите кредити, получавате добра кредитна история. При неспазване на срокове или условия от ваша страна, всички просрочени плащания се отразяват в Централния кредитен регистър, което води до лоша кредитна история.

Кредитното досие се формира на базата на кредитен рейтинг. Тук ще разберем по-подробно как се формира този рейтинг, как това влияе върху вашата кредитна история, как добрата или лошата кредитна история се отразяват върху по-нататъшните ви опити да теглите кредити и има ли начин да промените кредитното си досие.

Какво означава кредитна история?

Кредитната история представлява досие, което се записва на дадено име в момента, в който това лице изтегли своя първи заем. В една кредитна история се отразява всякаква информация, свързана с кредитите, включваща текущо състояние, обслужване на задълженията, просрочени плащания и други. В кредитното досие се съдържа информация за последните 5 години, която е разпределена в няколко категории:

  • Редовни кредити – такива, при които няма никакви забавяния в плащанията и всички вноски са изплащани навреме.
  • Кредити под наблюдение – в тази категория са включени кредити, при които сте забавяли плащанията си с един до три месеца.
  • Необслужвани кредити – за такива се считат просрочени плащания за период от три до шест месеца, където са натрупани задължения по лихвата и главницата.
  • Загуба – в тази категория влизат всички кредити, които не са изплащани повече от шест месеца.

Вашето кредитно досие се съхранява в Централен кредитен регистър и при всяко ново теглене на кредит, банковата институция или кредиторът, от който искате да вземете заем, могат да получат достъп до тази информация с цел да проверят доколко сте благонадеждни като кредитополучатели.

Каква информация получава кредиторът при проверка на вашата кредитна история в ЦКР?

Вероятно ви интересува каква точно информация ще получи за вас кредиторът, когато решите да изтеглите кредит и той направи проверка за вашата надеждност в ЦКР. Той ще разбере следните неща:

  • Какво е състоянието на вашите кредити към момента на проверката и за последния месец.
  • Имате ли просрочени погасени и активни кредити. В тази информация се съдържат всички просрочени кредити за последните 5 години.
  • Имате ли отпуснати кредити през последния месец и какъв е техният размер.

След проверката на тази информация относно вашата кредитна история, кредиторът взема решение за одобрение на кредита, по който сте кандидатствали, или за отхвърлянето на молбата ви.

Как се формира вашето кредитно досие в ЦКР?

На всяко 15-то число от месеца банките и финансовите институции подават справка до ЦКР относно кредитите на своите клиенти, като тази информация се вписва в рамките на един месец. При невярно подадена информация само кредиторът може да направи съответната корекция.

Когато се изиска справка по дадена кредитна история, в тази справка не се включва информация за кредитната институция, предоставила съответния кредит, както и какъв е неговият размер. В справката фигурира единствено информация за погасените и активни кредити. След изтичане на 5-годишен срок от погасяването на даден кредит, тази информация автоматично се заличава от кредитното досие.

Какви проблеми може да възникнат, ако имате лоша кредитна история?

Ако след необслужване на текущи кредити сте получили лоша кредитна история, ще имате проблеми с тегленето на нови кредити в бъдеще.

Да предположим, че сте изтеглили два кредита през последните 5 години и по един от тях имате просрочия, които попадат в категорията „под наблюдение“. Ако пожелаете да изтеглите нов кредит и кредиторът получи информация за забавяния в изплащането по един от досегашните ви кредити, той може да изиска допълнителна информация какви са причините за такова забавяне в плащанията от ваша страна.

Ако имате забавяния в плащането само по един от кредитите, вероятността да получите нов кредит е по-голяма, но ако и по двата кредита имате забавяния, е малко вероятно да ви бъде отпуснат нов кредит. Кредиторът може да ви счете за неблагонадежден платец и да сметне отпускането на нов кредит за рисковано. Ето защо кредитната история трябва да бъде изрядна, за да са склонни банките и финансовите институции да отпускат нови кредити.

И все пак ако провиненията ви спадат в категорията „под наблюдение“, има някакъв шанс да изтеглите нови заеми. Ако обаче някои от кредитите ви попадне в категориите „необслужвани кредити“ или „загуба“, шансът ви да получите нов кредит е равен на нула.

Какво да правите, ако вече имате лошо ЦКР?

Единственият изход при получаване на лоша кредитна история е да изчакате да премине петгодишният период, за да може тази информация да се изтрие от регистъра. Ако през този период успеете да получите нови кредити и ги погасявате навреме, е възможно вашето лошо ЦКР да се поизчисти и да подобрите вашата кредитна история.

Как да постъпите, ако сте изтеглили кредит, който се затруднявате да изплащате?

Ако в момента имате активен кредит, но поради финансови затруднения не можете да го изплащате, непременно трябва да се свържете с вашия кредитор и да му обясните проблема. По този начин може да получите възможност за предоговаряне на условията, които да са изгодни и за двете страни. Например финансовата институция, която ви е отпуснала кредита, може да ви предложи отсрочка, рефинансиране или друг начин да се справите с проблема, без това да се отрази на вашето кредитно досие.

Друг начин да подходите към проблема, е да се консултирате със специалист в областта. Това може да е финансов консултант, който ще прегледа вашите приходи, разходи и задължения и ще ви помогне да намерите най-доброто възможно решение.

Още по темата