Обратно
21.12.2021

Защо не съм одобрен за отпускане на бърз заем?

Автор:

За да получи кредит, всеки един потребител трябва да отговаря на изисквания, посочени от съответната кредитната компания, от която ще тегли. Ако отговорът, за който сте в очакване, минути след като сте изпратили заявлението си, е отрицателен, то причините за това биха могли да са различни. Кандидатстващите, на които им е било отказано отпускане на бърз заем, често държат да знаят причината за тяхното неодобрение. Голям процент от фирмите са изградили „стена“ от изисквания, която до известна степен се явява като „сито“ при подбора на потенциалните клиенти. Нека да „разшифроваме“ някои от най-често срещаните причини за неодобрение на молбите в сектора на микрокредитирането.

Лоша кредитна история – основен фактор за получаване на отказ за отпускане на бърз заем

Съществува реална опасност да получите отказ за кредит, в случай че в миналото сте взимали назаем от кредитни фирми, но сте имали проблеми с погасяването на дълга си. И обратното - ако в миналото сте били надежден клиент, сега е възможно да получите по-добри условия, по-ниски лихви, отстъпки и прочие.

Просрочените задължения към финансова институция в миналото – без значение дали към банка или към небанкова компания – ви създават лоша кредитна история в Централния кредитен регистър и влияят негативно при кандидатстването ви за кредит днес. Изводът е следният: ако миналото ви е тясно свързано с проблеми, породени от нередовно изплащане на дългове и закъсняване на вноски по заеми, то вероятността днес да не бъдете одобрени за кредит е напълно възможна.

Разбира се, съществуват и фирми, за които не е от особено значение дали сте били изрядни в изплащането на задълженията си. Но ние ви съветваме да ги проучите обстойно, за да видите дали са легитимни и също така да помислите разумно над нещата, преди да предприемете кандидатстване в такава фирма в положението, в което се намирате към момента.

Друг фактор за отказ от отпускане на бърз заем е липсата на постоянна месторабота

Ако нямате постоянна месторабота, то отказът за кредит е вероятен. Много фирми не изискват от вас поръчител или извлечения, но приемат за необходимост посочването на работна длъжност. Намирането на надеждни клиенти е свързано с тяхната заетост.

Получаването на отказ за отпускане на бърз заем и парични средства е напълно вероятно, ако не притежавате трудов договор. Разбира се, далеч сме от твърдението, че ако имате работа и сключен договор, то значи сте перфектният кандидат. Ако примерно работите на сезонен договор в някоя туристическа агенция или пък се занимавате с ресторантьорство през летните месеци по крайбрежните курорти, то вероятността да ви бъде отказан кредит отново съществува. Дали ще ви бъде отказано искането за заем или не зависи единствено от фирмата, в която кандидатствате.

Неодобрение за отпускане на бърз заем заради ниски семейни доходи

Отхвърлянето при кандидатстване за кредит би могло да е вследствие на ниски семейни доходи. В някои фирми ниските доходи се броят като прогноза за висок риск за компанията. Именно поради тази причина може да последва отказ.

Невъзможност за отпускане на бърз заем при ниски семейни доходи

В това положение предимно изпадат хора, работещи на минимална заплата. В най-общи линии, минималната работна заплата се изчислява така, че да покрива основните разходи на един потребител и невинаги би била достатъчна и за покриване на изтеглен кредит. По тази причина кредитните компании напълно основателно биха отхвърлили вашата кандидатура.

Ако не отговаряте на възрастовите граници, също можете да получите отказ за кредит

Oграниченията за кредитоискателите относно възраст обикновено на са честа практика, като изключим, разбира се, това, че е задължително кандидатстващият за отпускане на бърз заем да е навършил пълнолетие. В повечето случаи няма да се сблъскате с подобен тип „съпротива“.

Все пак има и случаи, в които долната възрастова граница не е 18 години, а е 19. Така че не бива да се изключва вероятността да не бъдете одобрени за кредит именно поради факта, че все още нямате 19 години. Всяка финансова институция може да определи свой праг, в който да разрешава или забранява отпускането на кредити. Всичко зависи от политиката на фирмата и риск правилата й. Това е една от превантивните мерки от страна на финансовите институции, които считат, че намиращите се в определена възрастова група от младото население работи за ниско трудово възнаграждение или е възможно да остане без работа. И респективно – да не може да погаси задължението си. А това води до риск кредитът да не бъде върнат.

Възможно е и да бъде поставен и горен праг, при който на хора над определена възраст не им се отпускат пари назаем. Тук отново основният фактор е политиката на дадената компания.

Невинаги се посочва причина за отказана заявка за кредит

Невинаги на кредитоискателите им е посочена ясно аргументирана причина за неодобрението на кандидатурата им. В повечето случаи кредитната институция има свои ясно изградени условия, по които провежда дейността си и не е длъжна да разяснява своите действия или да излага становище за случващото се. Всяка една кредитна компания е изградена от правила, чрез които преценява дали сте подходящ кандидат и дали отговаряте на изискванията за отпускане на бърз заем.

А всеки потребител, желаещ да получи пари назаем, задължително трябва да прецени възможностите си, преди да предприеме стъпката да кандидатства за кредит. Важно е да си направи сметка дали наистина ще може да си позволи да връща този заем спрямо уговорените срокове и условия. Защото има вероятност, ако не направи адекватна преценка, вместо да си помогне с тегленето на тези пари, той да постигне обратния ефект и да се зарови в дори по-сериозни дългове. А със сигурност не това е целта. Именно заради това нашият съвет тук е всяко действие да се премисля и да се взима осъзнато решение.

Още по темата