Обратно
22.4.2021

Максимална сума за теглене от банкомат

Автор:
Vivus.bg

Какво правим, когато имаме нужда от пари в брой? Днес почти никой не съхранява парите си в къщи, тъй като има далеч по-удобни и сигурни начини да направите това – чрез банкови разплащателни и депозитни сметки. С банковите карти всеки, който има такава сметка, може да отиде до банкомат и да изтегли нужната сума. Съществува дневен лимит за теглене от банкомат, с който банките възпрепятстват тегленето на цялата сума или други по-големи суми от наличността по сметката. Много банки ограничават дневните суми до 400 лв., така че ако желаете да изтеглите по-голяма сума, е добре да се осведомите как се работи с банкомат и как да регулирате дневния разполагаем лимит.

Каква максимална сума за теглене от банкомат на ден ви позволява банката?

Всяка банка има собствени максимални лимити за теглене в брой от банкомат. Тези суми могат да варират от 400 лв. до 4000 лв. на ден. Размерът зависи от банката и вида на сметката, за която е издадена картата. Банките начисляват такса за теглене от банкомат за всички транзакции или проверки за наличност. Размерът на таксата варира според това коя е банката собственик на уреда. Освен това банките може да променят таксите за теглене, ако увеличите дневния размер на лимита.

Ако желаете да разберете какъв е дневният ви лимит, може да се консултирате с вашата банка. Банката нулира лимита по сумата в точно определен час от денонощието. Не е лоша идея да знаете кога точно се извършва това зануляване, защото можете да изтеглите два пъти сумата от лимита си, ако отидете до банкомата малко преди съответния час.

Сумата, която може да изтеглите, може да зависи и от взаимоотношенията с банката и кредитната ви история. Това означава, че двама клиента с еднаква сметка и дебитни карти с равни условия за ползване може да имат различен дневен лимит.

Различни ли са лимитите за теглене от банкомат за всяка банка?

Повечето банкови клиенти имат достъп до авоарите по сметките си чрез банковите си карти. Понякога хората имат по няколко различни вида сметки (спестовна, разплащателна и други). Дневният лимит на дебитните карти се определя от банките издатели.

Банките имат статут на търговски дружества, които провеждат политиката си, но и попадат под банковия надзор на централната банкова институция в България. Това означава, че въпреки надзорните органи те имат реална свобода да определят в рамките на свободната икономика свои цени за услугите си. Освен това, в зависимост от размера на привлечения и собствен капитал на банките, те определят лимит за теглене както от гише, така и за теглене от банкомат.

По тази логика най-големите банки с най-висока капитална реализация могат да си позволят да отпускат по-големи дневни лимити в сравнение с банките, които не притежават толкова дълбока ликвидност (налични средства в брой). Попадайки в европейското икономическо пространство, банките в България спазват регламенти и клаузи, засягащи всички държави членки. Точно поради тази причина банковата система има определен праг на средствата, които клиентите могат да теглят.

Защо сумите, които можете да изтеглите, са лимитирани?

Банките зареждат банкоматите с такова количество, че тегленето от машината да бъде ограничено. Така те ограничават риска от загуби както за вас, така и за самите тях. Ако злонамерен човек направи опит да изтегли неправомерно сума, след като вие сте теглили от банкомата през деня, той ще бъде възпрепятстван от наложения дневен лимит да изпразни сметката ви. Поради същата причина банките въвеждат и максимален брой операции с картата.

Друга причина за ограничаването на сумите, които потребителите могат да получат при теглене от банкомат, е ликвидната сигурност на банката. Основната дейност, която банковата система извършва, е парично обращение и кредитиране. Депозитите, които всеки месец работодателят ви внася по сметка в банката, не стоят просто на съхранение там. Банката използва всички тези средства, за да развива основната си дейност, свързана с кредитирането на клиентите си. Тя не може да си позволи в даден момент в брой да бъде изтеглена по-голяма сума, отколкото финансовият анализ позволява, за да осигури нормалната си финансова дейност.

Как може да заобиколите лимита на дебитната си карта?

Възможно е да възникне причина, поради която да ви се налага да имате повече пари в брой, отколкото сумата, която дневният лимит ви отпуска. Има няколко начина, по които можете да се справите с този проблем.

  • Свържете се с вашата банка и поискайте от нея да увеличи вашия дневен лимит за теглене от банкомат. Това може да стане по телефона или да посетите най-близкия до вас клон на банката. На място можете да се информирате за особеностите и таксите при такова увеличаване на разполагаемата дневна сума.
  • Вземете пари в брой от рестото в магазина. Тази възможност се предоставя на собствениците на карти, които вече са изчерпали дневния си лимит от банкомат. Търговецът може да ви върне в брой, когато плащате на каса с карта. Касиерът отчита рестото, което желаете от него, и ви таксува с по-голяма сума от продуктите, които трябва да платите. Например: Ако стоките ви струват 30 лв., а вие желаете 100 лв. в брой, касиерът изтегля от картата 130 лв. и ви връща 100 лв. в кеш. В България все още не всички търговски вериги предлагат тази възможност, но ако искате да узнаете дали има тази възможност, на бюро „Информация“ или в уебсайта на хипермаркета бихте могли да получите подробности.
  • Можете да изтеглите пари в брой от банков офис, като представите дебитната си карта. Попитайте служителя дали може да ви изтегли в брой сума, надвишаваща дневния ви лимит за теглене от банкомат.

Какви лимитите определят банките за други видове транзакции (различни от теглене на пари в брой)?

Освен лимита за теглене от банкомат на пари в брой, картите могат да попаднат под допълнителни ограничения, които включват:

  • Максимална сума за транзакцията;
  • Дневен лимит за покупки с карта на ПОС терминално устройство. При някои банки сумата може да надвишава десетократно лимита за теглене от банкомат;
  • Седмичен лимит за покупки на стоки и теглене от банкомат;
  • Лимитът в България може да се различава от този в чужбина;
  • Ограничен брой транзакции за 24 часа и за 7 дни.

Освен изброените ограничения върху транзакциите с банкови карти, съществува и важно ограничение, свързано със сигурността. Можете да въведете ПИН кода в банкомата само до три пъти. След трети неуспешен опит картата ви ще бъде блокирана в устройството с цел защита от кражба на средствата по сметката. След като представите на банката необходимите документи, удостоверяващи, че картата е именно ваша собственост, ще можете да си я получите обратно.

Още по темата