Микрокредитиране и основните му характеристики

Микрокредитиране – какво е това и какво трябва да знаем за него?

Микрокредитиране е предоставяне на бизнес заеми на лица с много малък бизнес, наречени микропредприятия. Много хора не достигат до пълния си потенциал за доходи, само защото нямат достъп до нормални кредити. Микрокредитът се стреми да предостави достъп до финансов капитал на хора, които иначе не биха имали възможност за получаването му.

Какво точно представлява понятието микрокредитиране?

Микрокредитирането представлява получаване на пари назаем от тези, които не могат да се класират за заеми от традиционни финансови институции. Условията на заема са предназначени да помогнат на тези, които се нуждаят само от малко количество капитал, за да улеснят развитието на своето микропредприятие.

Често микрокредитирането се организира около „групи за солидарност“ или както са известни в Индия „селски банки“. Тези групи се състоят от лица в общността, които искат микрокредитиране и взаимно участват в кандидатстването. Целта на такива групи е да създадат усещане за общност, да осигурят мрежа за подкрепа и дискусии и да архивират взаимно заеми.

Тъй като микрокредитните заеми не изискват традиционно обезпечение, членовете на групата действат като застраховка за взаимните заеми – ако едно лице не изпълни задължението си по заем, членовете на групата го изплащат. Като цяло, преди някой от групата за солидарност или „селската банка“ да получи допълнителен заем, всички членове на групата трябва да получат първоначалния си заем.

Някои организации, които предлагат такива бързи кредити, предлагат и други финансови услуги като планове за спестявания, застраховки и класове за бизнес обучение. Подобно на заемите с микро кредити, тези услуги са предназначени да помогнат на собствениците на микропредприятия да постигнат растеж и успех в бизнеса си.

Форми на микрокредитиране

Микрокредитирането може да бъде категоризирано по различни начини, включително относно кандидата за кредит и обслужвания бизнес сегмент.

Например кандидатът за микрокредит може да бъде група или един предприемач. Предоставянето на кредит на група е известно като групово кредитиране. В този случай всеки член на групата може да предложи обезпечение или групов залог за обезпечаване на заема. От своя страна, индивидуалното отпускане дава заем само на един клиент, който отговаря за изплащането на този заем.

В допълнение, отпускането на микрокредитиране може да бъде категоризирано според дейността, която бизнесът извършва, за да печели приходи. Например микрокредити, получени от специализирани банки, могат да бъдат посочени като селскостопански кредит или ръчен кредит.

История и прогрес на влиянието на микрокредитирането

Основаването на микрокредитирането се приема, че се дължи на Мухамад Юнус, професор по икономика от Бангладеш. През 1976 г. Юнус посещава местно село, търсейки фундаментални решения на бедността. Той срещнал жена на име Суфия, която правела и продавала столове, за да издържа семейството си. За да закупи материалите, тя разчитала на заеми с високи лихви от селски лихвари.

Поради тежките условия на заемите си, тя нямала начин да подобри положението си. Признавайки, че ситуацията на Суфия не е уникална, Юнус отпуска 856 така – около 27 щатски долара – на 42 семейства – собственици на микропредприятия.

Получателите на заеми не само бързо връщат заемите си, но и успяват да печелят повече доходи и да развиват бизнеса си. От това първо преживяване Юнус отбеляза: „Ако можех да направя толкова много хора толкова щастливи с толкова малка сума пари, защо да не направя повече от тях?“

По този начин е започнала международната революция на микрокредитирането. През 1983 г. Юнус основава Grameen Bank, за да предлага микрокредитиране в по-широк мащаб. Днес банката Grameen обслужва над 2 милиона кредитополучатели в над 80 000 села. През 2006 г. впечатляващото глобално въздействие на микрокредитирането донася на Юнус и Grameen Bank Нобелова награда за мир.

Защо се дават заеми на бедни хора за начинания за самостоятелна заетост?

В много развиващи се страни самонаетите заемат над 50% от работната сила. Достъпът до малки суми кредити при разумни лихвени проценти – вместо прекомерните, често начислявани такива от традиционните лихвари – позволява на бедните хора да преминат от първоначални, може би генериращи малко доходи дейности, към развитието на малки микропредприятия.

В повечето случаи програмите за микрокредитиране предлагат комбинация от услуги и ресурси за своите клиенти, включително спестовни съоръжения, обучение, работа в мрежа и партньорска подкрепа. Още тук става ясно колко по-удобни са тези бързи кредити пред нормалните, които сме свикнали да виждаме.

По този начин микрокредитирането позволява на семействата да работят, за да сложат край на собствената си бедност – по достойнство. Програмите за микрокредитиране по целия свят, използващи различни модели, показват, че бедните хора постигат силни рекорди за изплащане – често по-високи от тези на конвенционалните кредитополучатели.

Процентът на погасяване е висок, тъй като чрез система от партньорска подкрепа и оказване на съдействие, използвана в много модели на микрокредитиране, кредитополучателите са отговорни за успеха на другия и гарантират, че всеки член на тяхната група може да изплаща заемите си.

Достъп до микрокредитиране

Микрокредитът е достъпен в много страни по света. За лицата, които искат да печелят доходи чрез микропредприятие, микрокредитният заем или други услуги за микрофинансиране могат да предоставят възможностите за растеж и успех.

Ако се интересувате от получаването на микрокредит, потърсете уважавани организации във вашата общност, които предлагат услуги за микрокредитиране. Преди да участвате във финансово взаимодействие с кредитор, не забравяйте да оцените институцията, като сравните нейните услуги и цени с други институции и разговаряте с хора, които са се занимавали с организацията преди.

Микрокредитиране срещу микрофинансиране – има ли разлика?

Най-общо казано, микрокредитирането и микрофинансирането имат едно и също значение и могат да се използват взаимозаменяемо. И двете обикновено се отнасят до малки заеми, предназначени за хора в бедни или селски райони, които започват малък бизнес.

Някои използват термина микрофинансиране, за да опишат по-широк спектър от финансови услуги, включително микрокредити, микрозастраховане, микро спестявания и електронен превод на пари. Същите тези хора използват термина микрокредит, свързвайки го конкретно с микрокредити, които се дават с цел икономическо развитие.