Обратно
22.2.2023

Рефинансиране на кредит – какво представлява това?

Автор:
Vivus.bg

Тегленето на кредит е един от най-бързите и достъпни начини за покриване на задължения. Това е и причината много от кредитоползвателите да прибягват до рефинансиране на вече съществуващи кредити. Но какво всъщност представлява това?

Ако си на път да получиш кредит с цел да покриеш друг, то можеш да прочетеш по-долу какво сме подготвили точно за теб и за всички хора, попаднали в подобна ситуация.

Какво означава да рефинансираме кредит?

Едно рефинансиране на кредит може да бъде опция при потребителски заеми за малки суми. А може да е опция и при дългосрочни кредити като ипотека. Целта на рефинансирането в най-честия случай е да подобри условията по даден заем (срок, размер на вноските или лихвен процент), да обедини няколко задължения в една полица или да се осигури изтегляне на допълнителни средства.

Практически рефинансирането на даден кредит представлява замяната му за друг кредит с по-подходящи за клиента условия. Разбира се, за да може кредитополучателят да бъде одобрен за рефинансиране, той трябва да докаже на банковата институция или фирмата за бързи кредити, че може да покрива задълженията по новия заем.

Кога е необходимо рефинансиране на кредит?

В най-общия случай кредитополучателите имат желание да рефинансират своите задължения или да подобрят едно или няколко от условията на кредита. Често се случва даден кредит да бъде изтеглен при лоши условия поради спешна необходимост от финанси. На по-късен етап платецът може да обмисли рефинансиране на задължението си.

При някои фирми имате възможност да предоговорите условията на изтегления от вас кредит. Можете да намалите някоя такса за обслужване или пък част от лихвите.

Друга ситуация, при която клиент може да поиска рефинансиране на дадено задължение или пък на потребителски кредит, е при нуждата от допълнителни средства. Рефинансирането на кредити (бърз или пък потребителски кредит) позволява кандидатстване за допълнителни финанси, надвишаващи първоначалната изтеглена сума.

Не на последно място – рефинансирането на кредити се предприема и с цел обединяване на няколко различни кредитни полици в една. По този начин кредитополучателят не само може да подобри лихвения процент и месечните вноски, но и ще се възползва от улеснено следене на своите задължения. Комбинирането на няколко отделни кредита (например бърз и потребителски кредит) в една полица дава на клиента възможността да погасява една месечна вноска, която покрива всички предишни задължения. Така и банката или фирмата за бързи кредити получава своите средства, и месечните разходи могат да бъдат по-лесно следени от платеца.

Може ли да не получим рефинансирането, за което сме кандидатствали?

Като всяка друга кандидатура за отпускане на кредит, така и тази за рефинансиране на кредита, също подлежи на подробна проверка от страна на банката или на фирмата за бърз кредит. Условията, които платецът трябва да покрие, преди да е одобрен за рефинансиране, са много сходни с изискванията при кандидатстване за първоначален кредит.

Ако искате да кандидатствате за кредит от нас, за начало погледнете нашия калкулатор. В случай че не ви се занимава сами да смятате вноски, лихва, такса за разглеждане и прочие, той смята всичко вместо вас. За бърз кредит за погасяване на друг кредит (или на два, или на повече) се кандидатства лесно - процесът е като кандидатстване за потребителски кредит. Дори да нямате опит, тегленето на един кредит в размер на по-голяма сума няма да ви затрудни изобщо.

Кредитна история - основен фактор при решението за одобрение

Ако кредитният рейтинг на даден платец е влошен, това би могло да окаже негативен ефект на предложените условия за рефинансиране. Някои финансови институции одобряват клиенти дори и с лошо ЦКР, но вероятно лихвеният процент и съпътстващите такси за кредита ще бъдат завишени. За някои хора това е добър вариант, предвид че лошата кредитна история е основна причина за отказ на рефинансирането на задълженията. Да имаш по-висока лихва по кредита може да е по-малката злина и да бъде изход от ситуацията. Все пак е важно да се вземе разумно решение за кандидатстване.

Решение за одобрение на база месечнен доход

Постоянният поток на пари по вашите сметки е добър индикатор за вас за банковите институции. Разбира се, важи и обратното. Ако получаването на заплата и месечните ви доходи са непостоянни или в недостатъчно голям размер, това може е предпоставка да не получите поисканото рефинансиране.

Икономически условия в страната

Освен тези фактори, свързани с вашите лични финанси и кредитна история, върху одобренията за рефинансиране влияят и икономическите условия в страната. Банките и фирмите за бързи кредити обикновено са по-склонни да отпускат рефинансирания, когато икономиката в страната е в развитие и прогнозите за близкото и далечно бъдеще са позитивни. Тоест ако сте получили отказ за кредит за рефинансиране или пък оферта за твърде висока такса за обслужване на кредита, е възможно причините да се крият в икономическата обстановка. Можете да опитате да кандидатствате за по-малка сума и евентуално да получите одобрение.

Рефинансиране на ипотечни кредити

Ипотечните кредити са едни от основните задължения, които се рефинансират. Това най-често е продиктувано от флуктуациите на пазара на недвижими имоти. По презумпция ипотечните кредити са обвързани с пазарната оценка на имота. На нейна база се определя размера на отпуснатия кредит.

Тъй като ипотечните кредити се отпускат за продължителен период от време, стойността на заложения имот се променя. При такива промени в пазара на недвижими имоти кредитополучателят обикновено иска преоценяване на имота и рефинансиране на ипотечния кредит.

Важно е да се отбележи, че рефинансирането ще е от полза на платеца, само и единствено ако стойността на имота е намаляла. При такова положение би било основателно да се намали първоначално определеният лихвен процент и съответно крайната дължима сума.

Условия на рефинансиране

Въпреки че рефинансирането изглежда като лесен начин за получаване на повече пари, то може да се окаже неблагоприятно за кредито-ползвателите.

Изключително важно е да се запознаете с всички условия на предложеното ви (ре)финансиране на стари кредити. Внимателно пресметнете каква ще е окончателната сума, която ще трябва да върнете, преди да направите избор на компания. Има вероятност лихвеният процент, който ви предложат при одобрение, значително да увеличи сумата за погасяване.

Другите условия, които трябва да прегледате внимателно, включват таксите и комисионните, които ще бъдат поискани от банката или от фирмата, която издава вашата полица. Възможно е тези такси да са завишени, ако кредитната ви история е лоша или не можете да докажете достатъчно приходи, които да покриват вноските по новия заем.

Освен това може да имате и такса за предсрочно погасяване на кредита. Ако тази такса е с размера на разликата, то при бърза оценка на направените вложения и разход ще откриете, че не е рентабилно изобщо да кандидатствате за нов кредит и нови условия за погасяване.

Рефинансиране на бързи кредити

Някои фирми за бързи заеми до заплата също предлагат услугата за рефинансиране на стари задължения. Има случаи, в които дадено лице е изтеглило няколко по-малки заема и иска да обедини тези свои задължения в една полица. Компаниите, предлагащи бързи кредити, се стараят да са подготвени да дадат на своите клиенти опцията за рефинансиране, защото това улеснява обслужването на задълженията. И за клиента и за кредитора е изключително важно полиците по кредитите да са изрядни, затова и реорганизирането им в един общ кредит подобрява комуникацията и се предоставя възможност за изрядно покриване на плащанията. Рефинансирането на няколко кредита за малки суми в една обща полица може и да подобри условията за кредитополучателя. При договарянето на рефинансирането клиентът е възможно да поиска преразглеждане на лихвения процент или удължаване на настоящия период на полицата.

Кандидатстване за рефинансиране чрез бърз кредит

При нужда от малка сума за рефинансиране на някой стар кредит можете да се обърнете към нас и ще получите лесен и бърз процес по получаването ѝ. За да кандидатствате, се изисква само лична карта. Целият процес може да се изпълни онлайн, като получаването на договор също е онлайн - и на имейл, и в профила ви. Получавате парите си чрез превод на лична банкова сметка или на каса на EasyPay.

Как да пуснете заявката си? Отваряте сайта ни, избирате желаните сума и срок от калкулатора ни и преминавате през регистрационната форма. Първият кредит е без лихва и без такси. Можете да получите от 50 до 600 лв., а срокът за връщане е между 5 и 30 дни. С пример това означава, че ако сте одобрени за 600 лв. за 30 дни, то в тези 30 дни връщате точно 600 лв. Можете да платите наведнъж или пък да направите превод на няколко вноски в този период - както е удобно за вас.

При погасяване на кредита и нужда от нов вече има оскъпяване - можете винаги да ползвате удобния ни калкулатор и без да губите време, да проверите какво точно е то в зависимост от избраните параметри. Срокът отново е до 30 дни, но могат да се вземат по-големи суми - могат да бъдат кредити за 800 лв., 1 000 лв., 1 200 лв. и прочие. Максималната е 1 500 лв.

Още по темата