Обратно
23.2.2020

Какво е добра кредитна история?

Автор:
Vivus.bg

Преди да разгледаме какво означава човек да има добра кредитна история, нека първо разгледаме какво представлява кредитната история и каква е нейната роля в тегленето на кредити.

Какво е кредитна история?

Кредитната история представлява доклад за минали заеми, който се съхранява в Централния кредитен регистър. При кандидатстването за бързи кредити фирмата кредитор прави проверка в ЦКР, за да стигне до вашето кредитно досие и да прецени какъв е вашият потенциал за погасяването на поискания кредит.

Ако досега сте имали добра кредитна история, тоест връщали сте навреме всичките си заеми, кредиторът без колебание ще отпусне искания кредит. Ако обаче разкрие, че имате лоша кредитна история, тоест закъснения при връщането на вноските или непогасени задължения, много вероятно е кредитът да ви бъде отказан.

А ако изобщо не сте теглили кредити?

В случай че още нямате изградена кредитна история, кредиторите няма да са наясно дали сте платежоспособен и достатъчно надежден, за да изплащате вноските си навреме, затова е възможно да не ви предложат условия по кредита, каквито биха предложили на надеждни и лоялни кредитополучатели, докато не изградят доверие във вас.

Така реално се оказва, че кредитната история представлява показател за нивото на кредитно доверие, което кредитните компании може да имат към вас като кредитополучател.

Защо ви е необходима добра кредитна история?

Наличието на добра кредитна история може да играе съществена роля не само при тегленето на изгодни кредити, но и в много други области на живота – например при наема на апартамент или къща, при кандидатстването за работа и други. Въпреки че кредитната история невинаги се взима под внимание в тези случаи, все пак някои хора (наемодатели, работодатели) я използват, за да се запознаят с финансовото минало на даден човек, когото не познават и в случай че е налице добра кредитна история, са по-склонни да му се доверят.

Как една добра кредитна история влияе върху наемането на апартамент

Да вземем за пример наемането на апартамент. Ако ви предстои да наемете апартамент, в който да живеете, наемодателите биха могли да преценят кандидатите за наематели по техните кредитни оценки. Ако хората са били лоялни във връщането на кредитите си, има голяма вероятност редовно да изплащат и своите наеми. Това представлява един вид застраховка за наемодателя. И обратното – той може да очаква проблеми с изплащането на наема от хора с лошо ЦКР, затова би избягвал да пусне такива хора в дома си.

Кандидатстване за работа

Друг пример е кандидатстването за работа. Може да звучи учудващо, но вече много работодатели предпочитат да проверят кредитното досие на кандидата, преди да го наемат за определена позиция. Тук става дума за проекти, изискващи висока степен на сигурност и боравене с големи парични суми. При наличието на лош кредитен рейтинг вероятността да спечелите желаното работно място е почти нулева.

Още една сфера, при която се проверява кредитното досие, са различните видове застраховки, като имуществени, автомобилни и др. Застрахователните компании проверяват кредитния рейтинг и кредитната история на клиента и според резултатите определят цената на полицата.

Какво е лоша кредитна история?

Ако в миналото сте теглили кредит или сте ползвали кредитна карта, в Централния кредитен регистър се отбелязват всички внесени навреме или със закъснение месечни вноски. При навременно връщане на всички задължения и коректност към кредиторите и банките, получавате добра кредитна история. И обратно, при забавяния във връщането на месечните вноски или неизплащане на пълните задължения по кредита, се сдобивате с лоша кредитна история. Съответно, ако вече имате лош кредитен рейтинг, следващият най-важен за вас въпрос е как да го изчистите и да придобиете добра кредитна история.

Как да превърнете лошата кредитна история в добра? Възможно ли е това?

Единственият начин да изчистите създаденото лошо кредитно досие е след изтичането на период от 5 години, тъй като това е времето, през което информацията, свързана с лошото ви обслужване на кредита, се съхранява в ЦКР. Нещо повече, ако изтеглите нови заеми и сте стриктни в погасяването им, ще придобиете добра кредитна история.

Какви са последиците от лошата кредитна история?

Дали ще сте с добра кредитна история или не, зависи от няколко фактора като времетраене на просрочието, специфичен брой заеми, които са забавени и други.

Да дадем един пример

Ако сте изтеглили четири кредита за последните пет години, но само единият от тях е просрочен и е попаднал в категориите „Необслужван кредит“ или “Под наблюдение“, ако кандидатствате за нов кредит в друга кредитна компания, тя може да се заинтересува каква е причината да забавите плащанията си по този кредит. Ако това се случи, имате голям шанс да получите нов кредит.

Графика на кредитна оценка, показваща добра кредитна история

Шансовете обаче за отпускане на кредит значително намаляват и дори се свеждат до нула, ако се забавите с изплащането на всички четири кредита, които сте изтеглили. Новият кредитор ще ви счете за ненадежден, което означава, че би поел ненужен риск за компанията си, ако ви отпусне пари.

Как да избегнете получаването на лоша кредитна история, ако имате проблеми с изплащането на взетия кредит?

Никой кредитополучател не е застрахован, че няма да се сблъска с финансови затруднения и с невъзможност за изплащане. Факторите за това могат да са безработица, влошено здраве, провал в бизнеса, неразумна покупка, инфлация и много други. Ако желаете да запазите кредитното си досие чисто и съответно – да сте с добра кредитна история, но срещате големи финансови затруднения в изплащането на взетия кредит, най-доброто, което можете да направите в случая, е да обсъдите ситуацията с вашия кредитор. Той би могъл да ви предложи някакво решение на проблема, което може да включва предоговаряне, отсрочка, рефинансиране или друг взаимоизгоден вариант.

Друг начин да се предпазите от лошо кредитно досие или ако вече имате такова, то да го подобрите, е да се консултирате с финансов консултант, който е специалист в областта. С негова помощ можете да направите обстоен преглед на разходите и приходите си, да съставите план, който да следвате за разумно разрешаване на финансовите ви проблеми.

Още по темата