Обратно
14.5.2020

Земеделски програми „Млад фермер“

Автор:
Vivus.bg

Участието на България в Европейския Съюз предостави възможността да получим безвъзмездни помощи по много земеделски програми. От много години Европейският Съюз отпуска средства за земеделски производители и сега този отрасъл е с висока степен на значимост. Докато много отрасли като туризъм и ресторантьорство търпят крах поради кризата с коронавируса, земеделието и отраслите с производство на храна няма как да преустановят дейността си. Освен това държавата цели по-млади хора да се присъединят към гилдията на българските земеделски производители чрез програмата „Млад фермер“. Натрупаният опит ще бъде ценен в бъдеще както за тях, така и за всички нас.

Какво представлява програмата “Млад фермер”?

Програмата „Млад фермер“ е така наречената мярка 6.1 (по-точно именувана като подмярка 6.1), която дава възможност на млади фермери да получат безвъзмездна финансова помощ от държавата. Средствата, отпускани на одобрен по програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която е в действие от 2014 година, са 15 000 евро или тяхната равностойност в лева. През минали години сумата беше 25 000 евро и се отпускаше на два транша. Първият транш от 12 500 евро (или неговата левова равностойност) се отпускаше веднага след одобряването на кандидата и подписването на договор с Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ). Средствата следваше да се използват според изискванията и след извършване на проверка от контролните органи, се изплащаше останалата част от субсидията.

“Млад фермер” през настоящата година

Тази година общият размер на помощта за подмярка 6.1 достига 55.9 млн. лв. Предвидено е броят на одобрените земеделски производители по подмярка 6.1 да надмине хиляда, а досега са одобрени кандидатурите на 853. Според заместник-министъра на земеделието – д-р Лозана Василева – младите участници са приоритет на държавата в този и в следващия период на програмата. Очаква се повече от 250 кандидатури да бъдат одобрени до края на тазгодишния период.

Програмата „Млад фермер“ всъщност се нарича и “Стартова помощ за млади земеделски производители”. Тя предоставя отлична възможност за младите хора, които се занимават с животновъдство и/или земеделие да развият своя бизнес. Освен това тези, които имат подходящо образование или са ентусиасти, могат да изкарат курсове, които да повишат вероятността да бъдат одобрени при кандидатстване за програмата.

Как ще се разпределят средствата?

Средствата ще се отпускат за развитие на биоземеделие, придобиване на земеделска земя, проектиране, реконструкция и строеж на сгради, развитие на земеделски стопанства, животновъдство, съобразяване и внедряване на нови норми и правила, идващи от Европейския Съюз. Това са насоките, в които средствата трябва да се използват, а разпределението между различните пера се уточнява допълнително.

Настоящата извънредна ситуация и селскостопанските производители

Дали сегашната криза има негативно влияние върху този отрасъл и върху програма „Млад фермер“? Каква връзка има между кризата с вируса и развитието на селското стопанство?

Съществуват няколко близки взаимовръзки, които включват следното:

 • Всичко в индустрията е подложено на частични или глобални промени и селското стопанство не прави изключение. Тъй като кризата влияе на промяната в цените на хранителните продукти, които се повишават, това означава, че и селскостопанската продукция също ще се изкупува на по-високи цени.
 • От друга страна много хора в сегашния момент губят работата си. Това е свободна работна ръка, която може да се пренасочи към друг отрасъл. Хората вече отправят погледа си към селата като към по-спокойна и безопасна алтернатива на живот в сравнение с гъсто населените градски райони.
 • И не на последно място трябва да отбележим спада в цените на горивата, която промяна също е от полза на земеделските производители.

Какви изисквания има към кандидатите по програмата “Млад фермер”?

Разбира се, че парите за финансиране няма да се отпускат на случаен принцип. Целта е да се наберат най-надеждните и ентусиазирани бенефициенти, които биха използвали добросъвестно и целенасочено тази финансова помощ. Това би било от голяма полза не само за получателите, но и за обществото като цяло, тъй като всеки е заинтересован от това да има храна на масата си.

Жена, одобрена по програма Млад фермер, прибираща продукцията си

Изискванията за кандидатстване по програма „Млад фермер“ са следните:

 • Кандидатите трябва да са между 18 и 40-годишна възраст.
 • Трябва да са регистрирани като земеделски производители поне 14 месеца преди датата за кандидатстване и да се осигуряват като такива в рамките на същия период.
 • Трябва да притежават средно или висше образование в сферата на селското стопанство или да са ветеринари. Те могат да имат и средно икономическо образование, профилирано към земеделие.
 • Друга възможност е да имат изкарани курсове, които да надвишават 150 часа в сферата на селското стопанство или в директивата “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.
 • Местонахождението на стопанството, което ще финансират с помощ от ЕС, трябва да бъде в областта, в която имат адресна регистрация или съседна на нея.

Още изисквания

 • Ако имат трудов договор или други правоотношения на половин работен ден (или 4 часова заетост), са длъжни след изтичане на три месеца от датата на подписване на договора за финансиране по програмата да ги преустановят. Изискването е свързано с повишената ангажираност в стопанската работа, която се очаква от предприемачите, както и за избягване на мнимите производства, насочени единствено към усвояване на парични субсидии.
 • За да получи кандидатът по програма „Млад фермер“ субсидия, не трябва да е свързан с ортак или сътрудник, освен съпруг или съпруга. Двама съпрузи не могат да кандидатстват за две паралелни субсидии, а се счита, че работят заедно и помощта се отпуска само на името на единия.
 • При кандидатстване трябва да се представи нотариален акт за собственост върху сгради и земя. Земята трябва да е приспособена за земеделска дейност или животновъдство. Ако земята, която ще бъде ползвана, не е собственост на кандидата, той трябва да предостави договори за наем или аренда.
 • Срокът на тези договори не може да бъде по-кратък от срока, регламентиран в изискванията по проекта (5 години). Датата, на която е сключен договорът за наем, не може да е по-стар от 14 месеца спрямо датата на подаване на документите.

Желаем успех на младите предприемачи, които са решили да се впуснат в това нелеко поприще на земеделската дейност!

Още по темата