Обратно
7.1.2021

Какво е финансов консултант?

Автор:
Vivus.bg

Всеки финансов консултант, както и всеки финансов съветник честно предлагат на своите клиенти редица услуги, като техните финансови съвети винаги биват основани на специфичните нужди и цели на конкретния клиент.

Финансовият консултант работи със своите клиенти, за да може да разбере в дълбочина не само какви са техните активи в настоящия момент, но и какво искат те да се случи в бъдеще с тези активи. Например, ако клиентът иска да спести за пенсиониране, но не е сигурен как, финансов консултант може да препоръча вида на пенсионната сметка, която да използва, да предложи конкретни инвестиции и да отговори на въпроси колко да се пести. Ако клиентът иска да започне свой бизнес или да изпрати детето си в престижен университет – това са само някои от услугите, които предлагат финансовите консултанти – да съветва и подготвя клиентите си за важните събития в живота. В зависимост от тяхното обучение, опит и ниво на сертифициране, финансовите консултанти могат да бъдат в състояние да помагат на клиенти с по-специализирани нужди като данъчна подготовка и застраховки.

Финансовите консултанти разглеждат цялостната картина на финансовия живот на клиента, включително дългове, активи, разходи и приходи, за да помогнат на клиентите да определят какви трябва да бъдат тези цели. Финансовите консултанти, които имат подходящи лицензи, също могат да управляват инвестициите на своите клиенти.

Нуждата от личен финансов съветник през последните години расте не само в България, но и в цял свят. Това, от една страна, е в следствие на финансовата криза от 2008 г., която показа на хората нуждата от внимателното планиране както на корпоративните, така и на личните финанси.

Как да изберем финансов консултант?

За избирането на правилния финансов консултант, ние най-напред трябва да сме наясно каква услуга търсим. Тук трябва да се има предвид, че много банки, счетоводни къщи, застрахователни или инвестиционни дружества и други  предлагат на своите клиенти услугата на финансовия консултант. Те, разбира се, могат да имат много добри познания и подготовка в конкретната сфера, в която работят – данъчно облагане, имоти, пенсионни фондове, кредити и т.н. Но невинаги могат да формират картината за цялостното финансово състояние на клиента.

Ако търсим финансов консултант, който да има по-комплексен подход към клиента си, той трябва да може да му изготви и следва индивидуален финансов план и да му помогне да постигне краткосрочните и дългосрочни финансови цели. Предимството при този начин на работа е, че се обръща обстойно внимание върху всички аспекти в живота на клиента. И не се работи върху една единствена област.

Сфери, в които личният финансов консултант може да ни помогне

Купуване или наемане на имот

До скоро единственият човек, на който се доверявахме при купуване или наемане на имот, беше брокерът от Агенцията за недвижими имоти или банковият служител, който ни обслужва. Днес тази практика, за щастие, се е променила. Хората осъзнават, че наемането или купуването на имот е едно изключително важно решение, както и огромна инвестиция от тяхна страна.

Разбира се, винаги ще намерим банков служител, който ще ни предлага съдействие за кредит и ще ни убеждава, че трябва незабавно да купуваме, защото предлаганата лихва не е за изпускане или че цените на имотите единствено ще се покачват. Така ние биваме притискани да направим прибързано и необосновано решение. А това само би могло да накърни нашите финанси, както и дългосрочните ни планове. Именно затова, когато става дума за закупуване на имоти или други големи инвестиции, ние съветваме да се обърнете към финансов консултант. Той най-честно и безпристрастно ще ви обясни как се движи пазарът в момента. Ще ви посъветва правилният момент ли е за подобна инвестиция. И заедно с вас ще начертае правилния план за действие.

Планиране на инвестициите си

Използвайки услугите на финансовия консултант, вие ще можете много по-лесно и правилно да планирате инвестициите си. На първо място трябва да определите своите финансови цели. След това вашият финансов консултант подробно ще ви разясни какъв би бил рискът. И изобщо какви видове рискове съществуват и как те са обвързани с очакваната доходност на вашата инвестиция. Следващата стъпка е определянето на инвестиционния профил и поносимостта на клиента към риска. Накрая се изготвя подробен и добре обмислен инвестиционен план, който ще ви помогне да достигнете вашите финансови цели.

Оптимизиране на данъците

Малко известно е на доста хора, че в България е възможно и напълно законно оптимизирането на данъци по различни видове договори – за наем, рента, трудови договори и други. Като това важи с особена сила при хората със собствен бизнес, при които финансовото планиране има изключително важна роля и значение. Тук личният финансов консултант ще може да ви запознае подробно с всички видове данъци, как може по законен начин да намалите и дори да избегнете вашите данъци.

Заключителни мисли

Когато обмисляме идеята за използване на  услугите на личен финансов консултант, най-напред е много важно да си зададем някои основни въпроси като какви наистина са финансовите ви нужди? Какво е нивото ви на умения и познания, свързани с управлението на собствените си финанси?

Много хора се плашат от идеята за плащане на външен човек, който „просто“ да им помага в планирането на бюджета им например. Но това е доста неправилен начин да се гледа на въпроса. Услугите на финансовия консултант не трябва да се разглеждат като разход, а като изключително необходима инвестиция. Инвестиция, която има потенциала да помогне на всеки от нас да постигне финансовите си цели и мечти. По този начин можем да инвестираме дадена сума пари и няколко часа от времето си за изготвянето на качествен и сигурен финансов план, който ще ни служи през следващите 20 години. Единственото, което ще се изисква от нас оттук нататък, е минималната нужда от финансова проверка с нашия личен финансов консултант от време навреме.

Още по темата