Обратно
24.3.2022

Какво води до лоша кредитна история?

Автор:
Vivus.bg

Колкото и да не ни се иска, понякога идва онзи не чак толкова приятен момент, в който отново се нуждаем от пари на заем. И трябва да изтеглим кредит, тъй като няма на какво друго да разчитаме. Сещайки се през какви главоблъсканици сме минавали при погасяването на последните няколко, изобщо не ни се занимава да теглим нов. Въпреки това, истината е, че спешно се нуждаем от определена сума пари. След дълъг път до банката и безкрайно чакане по опашки най-после стигаме до момента, в който трябва да обсъдим с банковия служител условията за теглене на кредит. Само че за наше голямо разочарование биваме уведомени, че кредит не може да бъде отпуснат поради лоша кредитна история. А това е нещо, което даже не сме подозирали, че може да се случи на нас. И ни кара да се запитаме: „Какво направих, за да ме застигне гневът на това лошо ЦКР?“.

Причините може да са няколко и в следващите редове ще разгледаме основните. Но нека първо започнем с разясняване на корена на проблема.

Какво е лоша кредитна история? А какво е лошо ЦКР?

Ето какво представлява всяко едно от тези понятия:

  • Кредитната история е един вид досие на всеки кредитополучател, показващо по какъв начин той е обслужвал своите кредитни задължения. Лошата кредитна история, от своя страна, показва, че потребителят не е правил навременни плащания по кредити и е закъснявал. Кредитната история предоставя информация на кредиторите, с която те изчисляват вероятността, при която клиентите могат да погасят навреме, да забавят плащанията или изобщо да не изплатят заемите си в бъдеще. Накратко - това е свидетелство доколко лоялен е бил всеки един кредитополучател във взаимоотношенията си с банки или небанкови дружества.
  • Кредитните досиета се съхраняват в Централния кредитен регистър (ЦКР) на Българската народна банка. Целта на тази информационна система е водене на статистика относно изрядността на лицата по отношение на плащанията на задълженията им. Всяко едно теглене на кредит се записва в регистъра. Отличното досие е резултат от действията на надеждния платец, внасящ редовно своите погасителни вноски. От друга страна, едно лошо ЦКР е следствие от всяко едно неизпълнение на клауза/клаузи от договор, подписан с кредитора.  При всеки просрочен и непогасен кредит, неизпълнено задължение или заведено дело срещу кредитополучателя се натрупва негативен кредитен рейтинг.

Защо трябва да избягваме да имаме лоша кредитна история и лошо ЦКР?

Когато клиент направи заявка за кредит, финансовите институции и банките изискват отчет от ЦКР, за да получат основна информация за кредитоспособността на съответния кредитополучател. Ако перспективата за погасяване на кредитни задължения изглежда неблагоприятна, или с други думи имате лошо ЦКР, вероятността да ви бъде отпуснат заем е минимална. И това не е всичко. Веднъж попаднала в Централния кредитен регистър, информацията се съхранява с давност 5 години. Тоест изчистването на лошата кредитна история е един продължителен и труден процес. Поради този факт търсенето на финансова помощ от банките е немислимо. Колкото до небанковите финансови институции – те имат малко по-различни изисквания за отпускане на кредити и е възможно да се намери такава, която да отпусне кредит въпреки наличната лоша кредита история.

Без значение към кой кредитор сте се насочили, трябва да знаете, че прибягването до подобни услуги при наличието на подобно досие може да доведе до по-високи лихви и по-неизгодни условия.

Основни практики, които водят до поява на лоша кредитна история

Създаването на лоша кредитна история е процес, в който има вероятност даже да не осъзнавате, че сте попаднали. За да предотвратите подобни неблагоприятни обстоятелства, е нужно да се запознаете с основните 4 причини, които водят до лошо ЦКР:

Просрочени заеми

Това е един от основните начини за влошаване на кредитната история. За да си изясните проблема, трябва да си зададете следния въпрос: „Изплатил/а ли съм всяка една сметка в кредитния си отчет навреме?“. Без значение за каква форма на заем кандидатствате, със сигурност ще бъде извършена справка в Централния кредитен регистър на ваше име.

В зависимост от това в какъв период е просрочието, в ЦКР се определя категорията, в която попада кредитът. Наличие на просрочено плащане може да възникне при всеки вид кредит, който не е платен до крайния срок, определена в договора. Колкото по-голямо е закъснението в давностния период, толкова по-зле ще се отрази това за създаването на лоша кредитна история. Кредитите се разпределят по следния начин:

  • Редовни кредити – кредити без забавяния по разплащанията;
  • Под наблюдение – при които има закъснение по плащанията от 31 до 90 дни;
  • Необслужван кредит – при които има просрочени плащания от 91 до 180 дни;
  • Загуба – при които има просрочени плащания за повече от 180 дни.

Неизплатени кредити в миналото

Единственото по-неблагоприятно от просрочените заеми и решаващо за създаването на лоша ЦКР давност е неизплатеният заем. Това е заем, при който кредитополучателят обикновено се санкционира въз основа на условията на договорното споразумение. Независимо от вида на заема, който кредитополучателят е получил, той има задължението да извърши необходимите плащания до избраната падежна дата. С всяка следваща пропусната вноска или закъснение санкциите могат да нарастват под формата на натрупване на наказателни лихви, такси по опитите за събиране на задължението и дори до завеждане на съдебно производство.

Настоящо финансово състояние

Въпреки че не се отразява пряко в Централния кредитен регистър, много кредитори правят преценка дали определен клиент ще бъде надежден в изплащането на заявен от него заем на база финансовото му състояние. Решаващи фактори могат да бъдат притежанието на движимо и недвижимо имущество, както и наличието на постоянен трудов договор. Банките използват този метод като защитна мярка поради финансовите рискове, които загубата на работа може да причини на човек. За тях работата на договор обикновено е задължително условие за кандидатстване. Намират се обаче небанкови финансови институция, които могат да ви предложат дори бързи кредити без постоянен трудов договор.

Попаднали сте в порочния кръг „от кредит в кредит и така до живот“ – рефинансиране на кредити

Рефинансирането е процес на теглене на нов кредит за изплащане на дълга по първоначалния, като по този начин се променят условията на договора. Този метод на погасяване е отлична опция, единствено при условие че кредитният ви рейтинг се е подобрил, откакто сте кандидатствали за първоначалния заем.

Често хората прибягват до този метод на погасяване, понеже не смогват с месечните си плащания. И са напът да си създадат лоша кредитна история. Стресът също играе важна роля във взимането на решение в този неприятен момент. Това е така, тъй като кредитополучателят вярва, че при освобождаване от задълженията по първия кредит финансовата му ситуация ще се подобри. Последиците от грешно рефинансиране обаче могат да доведат не само до лошо ЦКР, но също и до по-тежко влошаване на финансовото състояние. Освен това с всеки следващ кредит лихвите ще се променят. Най-опасно обаче е, ако тази практика стане навик и се затворите в един порочен кръг на теглене и погасяване. Затова винаги преценявайте ситуацията обстойно.

Какво трябва да предприемете, ако вече имате лоша кредитна история?

Истината е, че лошото ЦКР трудно може да се поправи. Но все пак не е невъзможно. Най-важното е да започнете да избягвате всеки един от гореспоменатите методи, водещи до влошаване на финансовия ви отчет. Избягвайки лошите практики от по-горе, можете да изградите ценния навик да плащате задълженията си навреме. Така ще се радвате на един спокоен финансов живот.

Още по темата