Обратно
19.4.2022

Лоши кредити - какво знаем за тях

Автор:
Vivus.bg

Чудите се дали кредитите, отпускани от банкови и небанкови институции, имат своята лоша страна? Всичко зависи от фирмата, чиито условия сте решили да ползвате. Коректните и лоялни финансови дружества съветват своите потребители да проучат внимателно фирмата, която са решили да използват като инструмент за набавяне на средства. Ако не сте постъпили разумно и сте се доверили на устни уговорки и обещания, то не е изключено да се сблъскате с т. нар. лоши кредити и да натрупате негативно мнение за този тип кредитиране. Тези лоши кредити са придружени с високи лихви, комисионни и различни такси, които неимоверно оскъпяват заетите средства.

Всичко обаче наистина зависи най-вече от избраната фирма кредитор. Когато тя е легитимна и осигурява прозрачни и ясни условия, нещата вече стоят по друг начин. За да си осигурите спокойно връщане на кредита, задължително направете обстойно проучване на фирмата, от която потенциално ще изтеглите заем, и чак тогава преценете дали ще се възползвате от услугите ѝ. Информираният избор е правилният избор и е този избор, който ще ви осигури безпроблемно справяне с моментното финансово затруднение, в което сте изпаднали.

Лоши кредити

Лошите кредити са онези кредити, които в един момент престават да бъдат изплащани от кредитополучателите. Това са онези кредити, при които вноските по погасителния план не се плащат навреме. Причините могат да бъдат както с краткосрочен характер, така и с дългосрочен.

Да, на всеки може да му се случи да изпадне в нужда от финансови средства. И на всеки може да му се случи да закъснее с погасяването на задължението след изтегляне на кредита. Затова съвет тук винаги е да се прави предварителна преценка на собствените възможности относно бъдещото изплащане на дадения кредит. Винаги трябва да се премисля дали тегленето на заем не би усложнило повече положението ни.

По принцип всеки заем, който е просрочен с повече от 90 дни, се счита за проблемен кредит, необслужван кредит и лош кредит. След като кредитополучателят започне да закъснява с плащанията, финансовата институция започва да се опитва да се свърже с кредитополучателя чрез имейл, по телефон и чрез пращане на писма до адрес. Ако кредитоискателят не предприеме мерки, то логично следват правни последици – изпращане на клиента към външни фирми за събиране на вземания и даване на клиента на частен съдебен изпълнител. Това е естествен процес, обусловен от риска по невръщане на дължимото и желанието на финансовата институция все пак да избегне потенциална финансова загуба.

Как се достига до натрупване на лоши кредити и има ли решение след появата им?

При всяко кандидатстване за кредит една легитимна финансова институция – независимо дали е банкова или небанкова – би трябвало да има установена процедура по разглеждане и одобрение на заявката. В нея следва да са заложени риск правила, на база на които да се преценява опасността/възможността изтегленият кредит да не бъде/да бъде върнат. Редно е кредитоискателят да отговаря на определени от институцията кредитни изисквания, да бъде с добро кредитно досие и да излиза като редовен платец в съответните регистри. И съответно след обстойни проверки следва да се вземе решение дали заемът да бъде отпуснат. Ако преценката е добра и ако пред кредитоискателя не изскочи някоя сериозна финансова пречка за погасяване на задължението, то не би следвало той да изпадне в ситуация, при която „виси“ с неизплатени лоши кредити.

Важно за всеки един потребител е дори да попадне във финансова криза, то все пак той да се обърне към финансовата институция и да адресира проблема си. Възможно е да бъде открито алтернативно решение, при което длъжникът да не изпада в неблагоприятно положение, а да може все пак да разсрочи заема си или пък да предоговори условията му. Или пък да се направи рефинансиране на необслужван кредит.

Надпис на черен лист, гласящ лоши кредити

Могат ли бързите кредити по Интернет също да се превърнат в лоши кредити?

Бързите кредити по Интернет са известни още като бързи онлайн кредити. Те са финансов инструмент, който води редица предимства след себе си. Първото и второто идват още от името им – бързи са и всичко се случва онлайн. Пускането на заявката може да се случи от удобството на собствения дом, без да е нужно да се ходи на място в офис, да се чака по опашки и да се попълват десетки листове хартия. Времето за получаване на отговор е минимално – обикновено до 15 минути. Тоест отнема едно кафе време за осигуряването на нужните средства. Обикновено сайтовете на фирмите са опростени и удобни, за да може потребителите безпроблемно да пускат своите заявки. При повечето кредитори не се изискват поръчители, а често не се изисква и доказване на доходи.

Видимо тези бързи кредити са наистина удобно решение за намиране на бързи пари за спешни случаи. Но, разбира се, както вече споменахме и по-рано – задължително е първо да прецените дали ще можете да се справите с погасяването на тези задължения, за да не се превърнат те в лоши заеми. Така че съветът ни е първо да премислите цялостната си ситуация и тогава да действате. Все пак никой не иска да усеща негативните последици от необслужван кредит и допълнителните разходи, които биха натежали на бюджета.

Как да процедирате, ако имате необслужвани кредити?

Ако някога се озовете в ситуация, в която сте се „сдобили“ с лоши кредити, то навярно поради някакви обстоятелства сте допуснали грешка в пресмятането на финансите си. Дали още при самото кандидатстване не сте преценили всички фактори, тъй като сте бързали да намерите средствата или на по-късен етап се е появило някое допълнително препятствие – случило се е. И тогава най-вече усещате неприятното чувство на финансова криза. Стъпването отново на крака и изчистването на дълга може да е трудно и да отнеме време. Но не е невъзможно. И затова не трябва да се обезкуражавате.

Да, може да имате един проблемен кредит или няколко такива, но с дисциплина можете да ги изчистите. От една страна, споменахме вече за опциите за намиране на рефинансиране на необслужваните ви кредити в момента. Споменахме и възможностите за предоговаряне на условията. И в двата случая основният фактор би бил кредиторът и условията му. От друга страна, вие също можете да се мобилизирате, за да се опитате да си докарате допълнителни финансови постъпления. Можете да си намерите втора работа. Или пък да продадете някои неизползвани и ненужни вещи. Можете да отдадете апартамент или стая под наем, ако разполагате с такива. Можете да се откажете от някои услуги, които ползвате, за да намалите общите си разходи. Всичко зависи от вашата собствена дисциплина. Натрупаните лоши кредити могат да бъдат изплатени, стига да подходите разумно към тях.

Още по темата