Обратно
26.2.2020

Депозит – какво е това и как работи?

Автор:
Vivus.bg

Депозит – това е начин да съхраним спестяванията си. В България банковите депозити са особено популярни и имат значителна преднина пред останалите алтернативи за спестяване. За това говорят и цифрите от статистиката към средата на 2019 година, според които в България банковите депозити надхвърлят сумата от 52 милиона лева. Този вид спестяване остава предпочитан от българите дори и след големия спад на лихвите по депозитите, тъй като той вдъхва на гражданите доверие, че спестяванията им са на сигурно място.

Нека разгледаме по-подробно какво точно представляват банковите депозити, как работят те, каква е тяхната доходност и кое кара потребителите да изберат да спестяват пари по този начин.

Какви са разликите между депозит и спестовната сметка?

За разлика от стандартната спестовна сметка, откриването на срочен депозит е свързано с някои специфични условия, въпреки че има и редица прилики между тях.

Сред общите предимства са гаранцията на средствата ви, които са защитени от специален фонд, гарантиращ сигурността на до 196 000 лв. от банковия влог на едно лице на банка. Откриването на депозит определено е по-сигурен метод от това да скриете парите си под дюшека или в някой тайник в къщата ви.

Разликите между депозит и спестовна сметка

За разлика от спестовните сметки обаче, при които можете да теглите парите си по всяко време, без това да се отрази на условията за олихвяване, срочният влог е обвързан със специфичен срок, до изтичането на който не е желателно да теглите средствата си, като в замяна на това получавате лихва. При спешна необходимост можете да изтеглите парите си, без обаче да можете да получите лихва за тях. Ако решите да изтеглите парите си по-рано от падежа, е възможно парите ви да са по-малко от първоначално внесените, тъй като банката ще наложи и такси за теглене.

Защо откриването на депозит е далеч по-разумно от съхраняването на наличните средства у дома?

Освен класическият вариант на грабеж, който ни идва наум, когато мислим за съхраняване на големи суми пари у дома, съществуват и други рискове, които могат да ни лишат от натрупаните с много труд спестявания. Такива са наводнения, пожар и други.

За да избегнем всички тези рискове и за да подсигурим спестяванията си, можем да се възползваме от банков депозит. Разбира се, за да избегнем кражба на информация и средства, не трябва да държим пин кода на картата си, записан върху нея или до нея. Не бива също така да споделяме пароли с други хора. По този начин ще избегнем изтичането на информация, която би могла да доведе до кражба на средства от банковата ни сметка.

Защо за банковият депозит има определен срок?

При внасянето на депозит в банката се сключва споразумение между финансовата институция и вас за някакъв период от време – било то един месец, половин година, една година или повече, в който период банката може да инвестира вашите пари в различни активи, които ще донесат печалба и на нея, и на вас. Тази печалба ще получите във вид на лихва върху внесения депозит.

Ако обаче…

Съответно, ако изтеглите парите си преди падежа на депозита, няма да получите лихва върху сумата. В този случай имате възможност предсрочно да прекратите вашия влог или да изтеглите част от него, а останалата сума да реорганизирате. И в единия, и в другия случай няма да имате печалба от внесените пари.

На какви изисквания трябва да отговаряте, за да можете да откриете собствен влог?

За да можете да откриете собствен влог, трябва да сте навършили пълнолетие и да кандидатствате с личен документ. Тази процедура е доста по-опростена в сравнение с кандидатстването за кредит, тъй като не се правят никакви проверки на финансовото състояние или текущите задължения.

Тъй като има няколко вида депозити, някои от тях имат специфични изисквания за минимален размер на вложението, който обикновено варира от 50 до 100 лв. Ако вноската ви надвишава 10 000 лв., банката може да поиска да попълните декларация за произход на средствата. След внасянето на сумата по този депозит се определя фиксирана годишна лихва за определения по договора период от време. След изтичането на този период и ако не сте изтеглили предсрочно средствата, ще получите лихвата, депозирана в сметката ви. Натрупаните лихви постепенно намаляват ефекта от инфлация. Големината на лихвата ще зависи от периода, за който избирате да вложите спестяванията си и може да се провери чрез калкулатор за депозити. Колкото по-голям е този период, толкова по-висока лихва ще получите след изтичането му.

Какво представлява гаранцията на влога?

Вече споменахме по-горе, че 196 000 лв. от влоговете на всеки човек в банката са гарантирани. Какво точно означава това?

Нека разгледаме нагледен пример:

Ако имате открити три банкови депозита в една банка, но общата им стойност не превишава 196 000 лв., то в случай че банката фалира, ще получите парите си от Фонда за гарантиране на влоговете, без да губите нищо от първоначалната внесена сума.

В случай обаче, че общата стойност на вашите депозити надхвърля 196 000 лв., например ако възлиза на 220 000 лв., в случай че банката фалира, фондът ще може да ви компенсира със сумата от 196 000 лв., а ще загубите останалите 24 000 лв.

Ако спестяванията ви са вложени в три различни банки и всеки от депозитите не надхвърля 196 000 лв., тогава при евентуален фалит на някоя от тях или и на трите банки, ще да получите цялата сума, която сте внесли.

Кой може да се възползва от откриването на депозит?

Ако имате натрупана значителна сума пари, които не очаквате да използвате непредвидено, можете да ги вложите в банка, за да увеличите стойността им чрез натрупването на лихва.

Някои потребители, които предвиждат да използват тези пари след дълъг период от време, например след 4 или  5 години, могат да предпочетат да ги инвестират самостоятелно в най-различни доходни инвестиции, но в такъв случай поемат по-голям риск за загуба. Болшинството хора предпочитат да избегнат този риск, именно затова избират да открият депозит. Той им се струва по-привлекателен вариант, заради сигурността и гаранцията на средствата.

Още по темата