Обратно
5.6.2019

Кредит Енергийна ефективност

Автор:
Vivus.bg

Кредит енергийна ефективност се отпуска за подпомагането на отделни домакинства и цели сгради, на които се дава възможност да закупят енергоспестяващи уреди или да оборудват домовете/блоковете си по начин, който да намали до минимум топлинните загуби и съответно разходите им за електроенергия. Благодарение на тези подобрения сметките за ток значително намаляват, което възвръща инвестицията през годините.

Защо кредит енергийна ефективност е подходящ за хората?

Необходимостта от повишаване на енергийната ефективност в дома се усеща най-вече през зимния период, когато разходите на домакинството значително се покачват. През отоплителния сезон семействата често харчат голям процент от доходите си за сметки и отопление, а останалите дават за храна. По такъв начин възможността на потребителите да закупуват други необходими стоки през зимата значително намалява. За да могат свързаните със загубата на топлина разходи да бъдат сведени до минимум, е необходимо да се извършат редица подобрения в домовете, в резултат на което да се повишава тяхната енергийната ефективност. Кредит енергийна ефективност ви помага да спестявате значителна сума пари, които в момента давате за отопление.

Появяване на кредит енергийна ефективност в България

Кредит енергийна ефективност става достъпен за България през 2012 г., когато Европейската банка подписва договор със страната ни и предоставя кредитна линия за българските домакинства. Размерът на тази кредитна линия възлиза на 5 милиона евро.

Какво представлява кредит енергийна ефективност?

Този кредит е гъвкав и зависи от нуждите и желанията на клиента. Потребителят би могъл да го усвои еднократно или на етапи според възможностите и целите си. Максималната сума за отпускане на заем енергийна ефективност при обезпечение с гарант е 35 000 лв., а при обезпечение със залог – 10 000 лв., като срокът на изплащане на кредита е до 10 години.

Ако всички условия за кредит енергийна ефективност са изпълнени успешно и проектът бъде одобрен, клиентът би могъл да получи безвъзмездна финансова помощ. За целта трябва да получи одобрение за закупените материали или съоръжения, както и за извършените дейности. Такава безвъзмездна помощ възлиза в размер на 20% от взетия заем при проекти за „индивидуално жилище”. В случай че кредитът е изтеглен за цяла жилищна сграда, то отпусканата безвъзмездна помощ възлиза на 30% от размера на договорения кредит.

Като основно предимство се смята основната цел на този кредит, а именно – подобряване енергийната ефективност на жилищата, за да се намали разходът на електричество или отопление. Друго предимство е безвъзмездната помощ, която се предоставя при изпълнението на определените от кредита условия.

Какви дейности се финансират от този кредит?

Този кредит обслужва голям брой дейности, включващи:

Смяна на старите прозорци и дограми

Старата дограма е амортизирана и води до големи загуби на енергия. Ако прозорците са изкривени, стъклата са напукани, а дограмата не се затваря плътно, това показва, че имате загуби на топлина и трябва да помислите за смяна на дограмата. Кредит енергийна ефективност ви позволява да изтеглите краткосрочен заем, за да смените дограмата само на част от жилището ви или да изтеглите дългосрочен заем, за да смените всички прозорци в апартамента си. Качествената дограма не само ще ограничи външния шум и навлизането на праха от улицата, но и ще намали сметките ви за ток с около 25%.

Закупуване на термопомпени системи

Термопомпените системи черпят топлина от околната среда чрез термопомпа и я предават на системата в сградата. Топлината идва от земята, подпочвената вода или въздуха и с малък разход на електроенергия помпата я преобразува в топлинна енергия, което представлява икономичен начин на отопление.

Поставяне на изолация на покрив, стена, под и таван

Санирането позволява жилището да запази вътрешната си топлина, а от друга страна през лятото не допуска горещина вътре в жилището, тъй като външната изолация запазва стените студени. Това значително намалява разходите както за климатизация през лятото, така и за отопление през зимата.

Закупуването на високо-енергийни електроуреди

Можете да замените старите отоплителни уреди с нови, които не консумират толкова много енергия, използвайки кредит енергийна ефективност. Въпреки че са по-скъпи, инвестирането в тях ще ви се отплати във времето, когато започнете да плащате значително по-малки суми за електроенергия през отоплителния период.

Още финансирани дейности

Закупуването на слънчеви водонагреватели

Слънчевите колектори обезпечават голяма част от топлата вода, необходима в домакинството, при това с много ниски разходи. Вместо електрически уреди на ток, те използват енергията на слънцето, което намалява не само разходите, но и вредните емисии.

Инсталиране на фотоволтаични системи

Този вид системи успешно превръщат слънчевата енергия в електрическа, като използват полупроводников материал. Фотоволтаичните системи са съставени от слънчеви панели и слънчеви клетки, които събират слънчевата светлина и я превръщат в ток.

Други дейности, финансирани чрез кредит енергийна ефективност

  • Изграждането на асансьори
  • Инсталирането на рекуперативни вентилационни системи
  • Газифициране на жилище с газови котли и инсталации

Кои дейности не се финансират от този заем?

Дейностите, които кредит енергийна ефективност не финансира, са:

  • Частична топлоизолация на многофамилен блок
  • Отоплителни системи в апартаменти в многофамилен блок, който е снабден централно или локално с топлинна енергия от топлофикация.

Условия за кредит енергийна ефективност

За отпускането на такъв вид кредит е необходимо кандидатът да отговаря на следните условия:

  • Ако кандидатствате за кредит, обезпечаващ ремонта на сграда, ще ви е необходим протокол от общото събрание, който споменава поне две от домакинствата в сградата, които вече са извършили подобрението, което възнамерявате да осъществите на цялата сграда.
  • За да можете да участвате в отпускането на кредит за многофамилен блок или кооперация, е необходимо да участват собствениците на поне три самостоятелни жилища. В такъв случай програмата за енергийна ефективност ще възстанови 20% от техните разходи за монтаж и покупка на енергийно ефективни климатични системи.

Ако сте физическо лице и ако сте собственик на две или повече жилища, намиращи се на различни адреси, имате възможност да кандидатствате за повече от един кредит енергийна ефективност. Имате право да изтеглите повече от един кредит дори и в случаите, когато възнамерявате да извършвате еднакви дейности по благоустройството на тези жилища.

Още по темата