Обратно
7.7.2022

Лихвари - поне 5 причини да ги избягвате

Автор:
Vivus.bg

Латинската дума за лихвар е usus, което означава „право на ползване“ и което се отнася предимно до пари. Оттук значението е, че лихварят има право на ползване върху чужди пари, вещи, имоти и т.н. Като цяло лихварството носи негативен смисъл и се асоциира обикновено с насилственото събиране на дължимата сума и лихвите към нея или взимането на залог от лихвари.

Тъй като лихварството обикновено засяга най-бедните и уязвими слоеве на обществото, които са най-склонни да теглят спешен заем от лихвар, то се превръща в етичен проблем. Това налага създаването на закони, които да поставят лихварството в определени рамки, за да ограничат злоупотребата и прекомерното забогатяване за сметка на другите.

Най-големият проблем при лихварството и при тегленето на кредити от лихвар е нерегламентираното покачване на лихвата от страна на лихваря, което може да доведе до несъстоятелност на длъжника.

Лихвари и кредитори: каква е разликата между лихварство и кредитиране?

За разлика от лихварството кредитирането се категоризира като търговска дейност, която е уредена от закона. Тя прави възможно започването на редица инициативи, които без нужните пари биха били невъзможни. Това може да е покупката на имот, стартирането на нов бизнес, добавянето на нов продукт, осъществяването на неотложен ремонт у дома или на колата, лечение, закупуване на обзавеждане и много други. Благодарение на регламентираните клаузи в договора длъжникът знае точната сума, която трябва да бъде върната на кредитора в определения предварително срок. Длъжникът знае също, че при изпълнение на всички условия от негова страна тази сума няма да нарасне неправомерно, както би могло да се случи при взимане от лихвари.

Съществува разлика и между банките и небанковите институции за кредитиране. Банките обикновено реализират печалбата си чрез количеството на клиентите си вместо от по-високите лихвени проценти, каквито се наблюдават при фирмите за бързи кредити. От друга страна обаче, фирмите за бързи кредити са склонни да поемат повече рискове при отдаването на заеми и понякога одобряват кандидати за кредит дори и с лошо кредитно досие, което означава, че кредитополучателите не са били напълно коректни във връщането на предишни кредити. Кредитните институции компенсират този риск съответно с по-високи лихвени проценти. Все пак лихвите на тези кредитни институции също са регулирани от държавата.

А как стои въпросът с лихварството и взимането на пари от лихвари от законова гледна точка? Законно или незаконно е то?

Според чл. 252 от Наказателния кодекс незаконното извършване на банкови, застрахователни и различни други финансови сделки се наказва с конфискуване на част или на цялото имущество на дееца и със затвор от 3 до 5 години. При получаването на неправомерни доходи и нанасянето на значителни вреди на друг човек наказанието е още по-голямо – до 10 хиляди лева глоба и лишаване от свобода за срок до 10 години. Така че, ако сте изкушени да вземате пари на заем от лихвар, е по-добре да се въздържите.

Човек, чудещ се какво да прави, след като е взел кредит от лихвари и сега трябва да връща парите с огромна надценка

Банковото кредитиране, от своя страна, е разрешена от Върховния касационен съд практика, която е регистрирана в закона при специални условия и може да се извършва само от юридически лица (банки, кредиторски фирми). Физически лица, каквито обикновено са съответните лихвари, нямат правото да се занимават с такава дейност, дори и да ви предлагат заем от лихвар без залог, тъй като нямат разрешително за такава дейност и не отговарят на законовите условия да я извършват.

Необходимо е да сте наясно също, че не всички кредитни фирми развиват законна дейност, тъй като не са изпълнили условията за регистрация към публичния регистър. Ето защо преди да теглите кредит от такива институции, направете справка в публичния Регистър дали конкретната фирма фигурира вътре или не, за да бъдете защитени при тегленето на кредит.

5 причини да избягвате услугите на лихвари

Ако все още не сте напълно убедени дали може или не трябва да теглите кредит от лихвар, в редовете надолу сме ви приготвили 5 основателни причини, които да ви убедят напълно да стоите възможно най-далеч от лихварите.

1. Опасност от това да се превърнете в жертви на рекет

Компаниите, имащи право да отпускат кредити, отговарят на строги законови условия. Тяхната дейност е регулирана от органите на реда по начин, осигуряващ сигурност на потребителите.

При взимането на спешен заем от лихвар обаче ситуацията не е такава. Не си позволявайте да взимате пари на заем от лихвари, независимо от това в каква ситуация сте изпаднали. Незаконните лихвари най-често предлагат своите оферти по телефона, а контактите им обикновено можете да намерите залепени по уличните стълбове. При такъв тип заем вие нямате възможността да подпишете договор или да направите справка за конкретното дружество (защото такова липсва). Следователно съществува реална опасност да се превърнете в жертва на рекет впоследствие.

Човек, взимащ кредит от лихвар

2. Лихварите не ви запознават с условията по кредита, лихвите, таксите и сроковете

Едно от най-важните правила при теглене на парични средства е да се запознаете с всички условия, лихви, такси и срокове за връщане. Или казано по друг начин – нужно е да прочетете подробно цялата разписана договорна информация. Не рискувайте бъдещето си, превръщайки се в доживотен длъжник на лихвар – измамник. Това са хора, които умеят да предоставят информацията по начин, който да се хареса на кредитоискателя. Ако не сте получили ясна информация черно на бяло при взимане на заем, то значи си имате работа с лихвар. Съветваме ви да избягвате подобни ситуации. Така ще можете да запазите спокойствието в живота си.

3. При забавяне на вноска ви грози опасност

Повечето законни кредитни дружества са в състояние да ви предложат различни варианти, в случай че просрочите дълга си или не успявате да изплащате вноските по него. Можете да договорите някакво удължаване на срока на връщане или пък разсрочване на задължението във времето.

Когато си имате работа с лихвари обаче, ситуацията е различна. Те имат своя собствена „политика“, която значително се различава от тази на финансовите компании. Незаконните кредитори не ви предоставят така наречените „резервни варианти“ за спасяване на положението – било то рефинансиране, промяна в датата на месечната вноска или друго. Ако сте теглили кредит от лихвар и забавите своята вноска, ви грози сериозна опасност. Възможно е да последва непрестанен тормоз чрез заплахи и саморазправа, за да ви принудят да върнете взетото.

Затова бъдете разумни и проучете добре фирмата, в която възнамерявате да кандидатствате за заем. Винаги подбирайте легитимни компании, чиито условия са ясни и прозрачни.

4. Получавате устно разказани условия, които не могат да са валидни в случай на необходимост

Лихварите са хора, които не ви предоставят възможността да се запознаете подробно с параметрите по кредита. Вследствие на това вие се оказвате неинформирани както за правата си, така и за задълженията си. Не подписвайте документи, които не сте прочели и не се съгласявайте на устно разказани условия. Тяхната валидност е нулева. Това е една от основните причини, заради които да избягвате финансови взаимоотношения и взимане на кредити от лихвари.

5. Компаниите на лихварите не са регистрирани в БНБ

Ако една компания не е регистрирана в БНБ и няма издаден лиценз за дейност, най-вероятно става въпрос за съмнителни квартални обещания. Избягвайте този вид незаконни дружества, които ще ви изнудват да плащате неустойки, лихви и такси. Доверявайте се само на лицензирани компании с утвърден имидж, които могат да ви гарантират прозрачност, спокойствие и сигурност. Не позволявайте да попаднете в мрежите на измамни схеми заради взимане на заем от лихвар без залог.

Още по темата