Обратно
4.7.2022

Възможно ли е да теглите кредит при запор?

Автор:
Vivus.bg

Съвременната икономика дава възможност на потребителите лесно и бързо да получат пари на заем, когато те не достигат. Средствата може да ви трябват за различни цели, но когато случаят е спешен, тяхното намиране може да бъде голямо предизвикателство. Банките и фирмите за бързи кредити успешно удовлетворяват търсенето на кредити. Те отпускат заеми с опростена и бърза процедура, но има ситуации, в които вероятността да не бъдете одобрени е голяма. Една от причините да не получите така необходимите пари от кредитора, е че върху вашите авоари е наложен запор. Именно поради тази причина трябва да бъдете особено внимателни за своята кредитна история. Възможно ли е да получите кредит с лошо ЦКР и запор от кредитори, ако сте в тази незавидна ситуация? Какво представлява запорът? Може ли да се освободите от него? Тук ще се спрем на отговорите на тези и други подобни въпроси относно опциите за теглене на кредит при запор.

Какво води до лоша кредитна история и как това влияе върху нуждата от теглене на кредит при запор?

Запорът представлява принудително съдебно изпълнение вследствие на влязло в сила изпълнително дело срещу кредитополучател, който не погасява редовно вноските си към кредитора. Това се случва, след като банката изпраща нота до колекторските фирми или директно до съдия-изпълнител, които след съдебно решение могат да запорират определени суми от сметките, дебитните ви карти, заплатите и други ваши парични постъпления. Неблагоприятните обстоятелства, свързани с вашите финанси, водят до тотален отказ на последващи кредитори за отпускане на кредит при запор. Отказът от тяхна страна е продиктуван от една страна от изискванията на регулиращите органи, а от друга – едно такова отпускане на кредит при запор е с необоснован за финансовата институция кредитен риск.

Запорът е ясен знак за Централния кредитен регистър, че длъжникът не само не изплаща редовно заема си, но и срещу него вече има повдигнато изпълнително дело от съдия-изпълнител, т.е. кредиторът е предприел ответни мерки срещу клиента. Тези негативи се отразяват в кредитния регистър и кредитната историята на потребителя няма да бъде чиста в продължение на 5 години (толкова е давността, след която кредитното досие се изчиства). Показва ли се човек в регистъра с лоша кредитна история, вероятността за одобрение за нов кредит рязко спада почти до нулата.

Защо се стига до запор?

Налагането на запор върху заплатите или банковите сметки е крайна мярка, от която никоя от страните няма полза - нито кредиторът, нито длъжникът (може би само адвокатите, ако трябва да сме точни). Запорът се налага единствено посредством законови принудителни действия от страна на съдия-изпълнител, който предварително е уведомен от кредитора за неизпълнение по договора. Завежда се изпълнително дело срещу длъжника, след като другите начини, чрез които той е бил подканван да погаси заема, не са дали резултат. Следващата стъпка е налагането на принудителен запор върху банкови сметки, заплати и други постъпления. Това е начинът, по който законът предпазва кредиторите, в случай че няма как да възстановят сумата, която са отпуснали.

Какво да не правим при запор?

Повечето кредитополучатели, които изпадат в подобна ситуация, я намират за доста тежка и стресова. Поради напрежението, стреса и непознатата нова реалност хората често извършват необмислени действия като криене от кредитора или опити за отказ от всякакво сътрудничество. Обикновено от това няма никаква полза нито за кредитора, нито за длъжника, който рано или късно трябва да изплати задълженията си с лихвите. Всяко забавяне води до допълнителни загуби от наказателни лихви, такси и комисионни.

Друга погрешна стъпка, която мнозина считат за добра перспектива, е теглене на кредит след запор. С такова действие обаче може само да се утежни и без това нелекото финансово положение. Все пак възможно ли е някоя банкова или небанкова организация да даде кредити на лица със запор? Нека видим в следващата точка.

Човек, чудещ се дали може да вземе кредит при запор

Отпускане на кредит при запор: възможно ли е?

Има малка възможност да намерите основно лихвари, евентуално някоя фирма за бързи кредити или дори банка, които да ви дадат възможност за теглене на кредит след запор, но това в най-добрия случай е изключение от правилото. Съветваме ви в подобни ситуации да внимавате какви са условията, които кредиторът ще ви предложи. Възможно е заради големия риск, който той поема, да попаднете в някоя схема, от която положението ви едва ли ще се подобри. Практиката на изплащането на стари задължения с нови е порочна и е напълно вероятно да ви вкара във финансов водовъртеж, който е почти без изход. Кредитите, които кредиторите биха отпуснали на длъжници с лошо кредитно досие, биха били със завишени лихви и комисионни.

Какво да правите, ако сте под запор?

Може да установите, че имате наложен запор, без да сте били предупредени от съдия-изпълнителя или вашия кредитор. Не бива обаче да губите присъствие на духа и да предприемате прибързани и необмислени действия на момента. На първо място проучете от първо лице как стоят нещата. Тъй като имате право на достъп до заповедта за запор, се обърнете първо към кредитора си, за да направите връзка със съдебния изпълнител и да разберете каква сума е блокирана от наличността по сметката ви. След като се запознаете с делото от съдия-изпълнителя, проверете дали сумите, върху които има наложен запор, не са над несеквестируемия минимум или дали не са с изтекла давност. В тези случаи можете с адвокат да потърсите правата си и да успеете да вдигнете запора върху средствата ви.

Ако всичко е законно и няма как да вдигнете запора, трябва да направите всичко необходимо, за да намерите необходимите средства за изплащане на задълженията ви към кредитора. Преди да го направите обаче, проверете с помощта на юрист дали наложеното мярка е напълно законна. В някои случаи запор се налага по погрешка върху вече изплатени дългове и върху несеквестируеми активи. В такива случаи по съдебен ред ще вдигнете запора и отново ще сте в състояние да кандидатствате за кредити.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Дисклеймър: Информацията в тази блог статия има разясняваща цел и не включва всички възможни случаи, поради което същата не е всеобхватна и не следва да се счита за правна консултация. Целта ни е да предоставим обща информация на език, достъпен за широката аудитория, но без това да има силата на правен съвет. При необходимост от такъв ви препоръчваме да се обърнете към специалист.

Още по темата