Обратно
5.10.2022

Рефинансиране на кредит без поръчител – възможно ли е и как да го постигнем?

Автор:
Vivus.bg

В днешно време е почти невъзможно да избегнем тегленето на кредит в един или друг момент от живота си. А причините, поради които хората прибягват до кредити, могат да бъдат много различни - от нуждата за покупка на автомобил, жилище или мечтана почивка до покриването на сметки или спешни и непредвидени разходи по ремонти или лечение. Но една много важна причина, поради която хората теглят заеми, която набира популярност в последно време, е за рефинансиране на кредит без поръчител.

Но какво всъщност означава да се рефинансира вече съществуващ заем, как можете да го направите и какви са ползите? Прочетете цялата статия и научете сами.

Какво означава рефинансиране на кредит? И какво е рефинансиране на кредит без поръчител?

Казано по най-разбираем начин, рефинансирането на кредит означава да изтеглите един кредит, с който да погасите друг, който вече имате на свое име. Удобството, което ви дава рефинансирането, е, че обикновено този нов заем би следвало да има по-добри условия от първия, тъй като вие вече сте клиент на дадената банка или финансова институция. Това означава, че той би следвало да може да бъде за по-висок размер на сумата, да позволява по-дълъг срок за погасяване или пък да има по-нисък лихвен процент.

Едно рефинансиране на кредит без поръчител пък позволява за този кредит да не се изисква осигуряването на допълнително лице, което да гарантира за това, че ще погасите задължението си. Тоест пред вас има едно условие за покриване по-малко. Което значи, че ако по принцип сте изрядни кредитополучатели, то бихте улеснили одобрението си за този нов заем.

В кои случаи получаването на рефинансиране на кредит без поръчител е от голяма полза?

Рефинансирането на кредит е изключително удобна стратегия в редица случаи:

  • Ако например искате да се възползвате от по-изгодни условия по кредита си, вие можете да се опитате да предоговорите с банката си по-ниска лихва, по-дълъг срок за погасяване и т.н.
  • Или пък например, ако имате временни финансови проблеми или са се появили непредвидени обстоятелства, които ви възпрепятстват с плащането на месечната вноска, тогава рефинансирането на кредит с цел издействане на по-добри условия и изплащането на съществуващите кредити би бил много удобен за вас сценарий.
  • Друга причина, поради която хората избират да се възползват от рефинансиране на кредит без поръчител, е, когато просто искат да обединят няколко вече съществуващи кредита в един. Така, използвайки кредит за рефинансиране, се намалява общата дължима сума на всички взети кредити в сравнение със сумата на всеки кредит поотделно. А от друга страна се намалява и мисленето за всички тези много кредити, тъй като остава само един.

Надпис на лист хартия, гласящ "Как да получим рефинансиране на кредит без поръчител?"

Какви са възможностите за теглене на кредит за рефинансиране?

За да рефинансирате вече съществуващ кредит, имате две възможности:

  • От една страна, можете да отидете в банката, към която са вече съществуващите ви кредити. Тя може би ще може да ви предложи по-добри условия отколкото за досегашните ви заеми. Но не приемайте това за чиста монета. Преди да подпишете каквито и да било документи, прочетете внимателно всички условия по новия договор. И се уверете, че наистина ще получите по-ниска лихва, че няма заложени скрити такси, срокове и т.н.
  • Вторият вариант, който имате пред себе си, е да изберете да се доверите на друга институция. Тъй като това е съвсем нова за вас банкова или небанкова организация, трябва много добре да проучите всичко за нея - репутация, условия, лихви, такси и прочие. Тук имайте предвид, че когато искате рефинансиране на кредит без поръчител от нова институция, процесът, през който трябва да преминете, най-вероятно ще е по-продължителен, тъй като ще кандидатствате за своя първи кредит от тази организация. И тя все още не ви познава. Затова, в зависимост от институцията, бъдете подготвени да предоставите своя настоящ трудов договор, добра кредитна история, различни документи и т.н.

А относно самата процедура по теглене на кредит – тя се различава в зависимост от институцията. При някои е нужно да се отиде на място в офис и да се пусне заявка. При други пък не е необходимо да се посещава физически офис, тъй като процедурата се осъществява онлайн. Всичко зависи от институциите. Минималните изисквания за кандидатстване обикновено са навършена поне 18 годишна възраст и наличие на валидна лична карта. Разбира се, без чиста кредитна история в ЦКР шансът ви за одобрение е минимален. Така че винаги се старайте да поддържате своята такава.

Рефинансиране на кредит без поръчител - на какво да обърнем внимание?

Още преди да пристъпите към кандидатстването за рефинансиране на кредит без поръчител, трябва да знаете нещо много важно – практиката сочи, че кредити, при които е на лице липса на изискване за поръчител, обикновено предлагат и малко по-висока лихва. Това е обичайна практика независимо от банката или финансовата институция. И това, разбира се, е нормално.  Поръчителят се явява гаранцията на банката, че вие, като кредитополучател, ще имате възможността да изплатите кредита си в срок. Когато обаче тази гаранция липсва, банката поема по-голям риск, който избира да оправдае с по-високата лихва, която налага като условие.

Затова, в случай че решите да направите рефинансиране на кредит без поръчител, бъдете внимателни дали условията, с които се съгласявате, са реално по-добри и дали си заслужават. Ако разликата в условията на двата кредита не е достатъчно голяма, то може би няма смисъл да теглите поредния заем. Затова хубаво обърнете внимание на това дали лихвата на кредита е достатъчно ниска, какъв е срокът за изплащането му, какви са погасителните вноски, има ли такси, комисионни или застраховки, за които трябва да знаете, както и каквито и да било допълнителни разходи, които ви интересуват.

Още по темата